Szilárdtestek ​felületfizikája 0 csillagozás

Giber János – Deák Péter – Gaál István: Szilárdtestek felületfizikája

A ​mai felületkutatás interdiszciplináris tudományterület (szokásos a „surface science” megnevezés), amely határfelületi rétegek általános értelemben vett szerkezetével, fizikai, kémiai tulajdonságaival és folyamataival foglalkozik Bár e tudományterület számos részét (pl. félvezető- és vékonyréteg-szerkezetek, szemcsehatárok, katalízis, korrózió, biomembránok) jelenleg önálló tudományterületként művelik, az alapvető felületi tulajdonságok, felületi folyamatok korszerű leírása a teljes jelenségkörre egységes gondolkodásmódot, elméleti és kísérleti módszereket, formalizmust, egységes tudományterületként való kezelést tesz célszerűvé, ill. követel meg. A szilárdtestfelületekre általánosan érvényes fizikai és fizikai kémiai törvényszerűségekkel foglalkozik mai felfogásunk szerint a .szilárdtest-felületfizika (általánosabb meghatározással felületkutatás). E megközelítés érdekében célszerű határfelületnek tekinteni minden, a felület mentén makroszkopikus, kvázikétdimenziós… (tovább)

>!
Műszaki, Budapest, 1987
526 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631071111

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Veszprémi Tamás – Fehér Miklós: A kvantumkémia alapjai és alkalmazása
Upor Endre – Mohai Miklósné – Novák Győző: Fotometriás nyomelemzési módszerek
Kissné Erőss Klára: Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása
Erdey-Grúz Tibor: Az anyagszerkezet alapjai
Degrell László: Lemezjátszók és hanglemezek
P. W. Atkins: Fizikai kémia I-III.
F. Patat – K. Kirchner: Ipari-kémiai praktikum
Alan Vincent: Molekuláris szimmetria és csoportelmélet
Schiller Róbert: Hidrogén, az elemek királya
Turányi Tamás: Reakciómechanizmusok vizsgálata