Zenetörténet ​évszámokban II. 0 csillagozás

1800-tól napjainkig
Gerhard Dietel: Zenetörténet évszámokban II.

Ez ​a különleges kézikönyv a 2. évszázadtól 1993-ig a nyugati világ valamennyi, zenetörténetileg fontos alkotásának leírását magában foglalja. A műismertetések időrendben követik egymást. A címszavak tájékoztatnak a mű keletkezésének idejéről, első kiadásáról vagy előadásáról, címéről és szerzőjének életrajzi adatairól. Az egyes művek leírásai feltüntetik azok stílustörténeti jellemzőit., megmagyarázzák jelentőségüket, tájékoztatást adnak formájukról és szerkezeti felépítésükről, továbbá a szerző szándékáról és a mű fogadtatásáról. A zenetörténet egyes – a középkori zenétől a 20. századi zenéig terjedő korszakaival foglalkozó fejezetek bevezető részei áttekintést nyújtanak a zene- és műfaj-történeti fejlődésről, és rávilágítanak a művek és szerzőit történeti hátterére. a névmutató segít abba, hogy az olvasó a művek ismertetését gyorsan megtalálja. Mindez valamennyi zenekedvelő nélkülözhetetlen segédkönyvévé teszi a „Zenetörténet évszámokban” című munkát.

A szerzőről: Dr.… (tovább)

>!
Springer Hungarica, Budapest, 1996
522 oldal · ISBN: 9638455861 · Fordította: Pálvölgyi Endre, Kaizinger Rita, Szilágyi Tibor, Vikárius László

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Vlagyimir Vojnovics: Monumentális propaganda
Világ- és magyar történelmi kronológia
Gazda István: Széchenyi napjai
B. Kiss János: Kecskemét történeti kronológiája
Paksa Katalin (szerk.): Karácsony, húsvét, pünkösd a zenei néphagyományban / Weihnachten, Ostern, Pfingsten in der musikalischen Volkstradition
Sipos Péter: A II. világháború és azt követő békék
J. I. Sur: Elbeszélések a naptárról
Az elsők krónikája
Dóka Klára – Müller Veronika – Réfi Oszkó Magdolna (szerk.): A magyar levéltártörténet kronológiája
Horváth Jenő: Az európai integráció története napról napra 1945–1995