Könyv, ​könyvtár, közönség 3 csillagozás

A magyar társadalom olvasáskultúrája olvasás- és könyvtárszociológiai adatok tükrében
Gereben Ferenc: Könyv, könyvtár, közönség

A könyv a magyarországi olvasáskultúra trendjeinek utóbbi fél évszázados alakulását vizsgálja. Ez az időszak bővelkedett nagy horderejű politikai és társadalmi átrendeződésekben, az értékszemlélet és az életforma drámai változásaiban. A társadalmi megrázkódtatások az olvasáskultúra alakulásán is nyomot hagytak. A könyv a szabadidő felhasználásában, az olvasás mennyiségében, minőségében (az ízlésben), a könyvtárhasználati szokásokban végbement változásokat ismerteti. Különösen – jobbára a szerző saját felmérési adatai által illusztrálva – a hetvenes, nyolcvanas és kilencvenes évek tendenciáiról kapunk részletes képet.

>!
228 oldal · ISBN: 9632004000

Várólistára tette 2


Kiemelt értékelések

Brigi007>!
Gereben Ferenc: Könyv, könyvtár, közönség

Gereben Ferenc: Könyv, könyvtár, közönség A magyar társadalom olvasáskultúrája olvasás- és könyvtárszociológiai adatok tükrében

Vannak könyvtárszakon emberek és könyvek, akiket és amiket nem lehet kikerülni.


Népszerű idézetek

cassiesdream>!

Reprezentatív adataink szerint a „klasszikus” ízléstípus előnye – a reformátusok javára– a fizikai foglalkozásúak között 8%, a szellemi dolgozók között 5%; falun 6, vidéki városban 7, Budapesten újból 6 százalék. Tehát a különbség minden viszonylatban fellelhető! A „lektűr”-típus (katolikusok javára szóló) többlete ugyanebben a sorrendben: 19, 2; és 4, 13 és 7 százalék volt.
Figyelemre méltó, hogy a szellemi foglalkozásúak körében mind a két esetben kisebb volt a különbség, mint a fizikai dolgozók között. Vagyis a kvalifikáltabb rétegekben a feltehetően felekezetileg motivált kulturális különbségek szolidabb mértékben jelentkeznek.Több ízléskategóriát, amely minden réteghelyzetben ugyanazon felekezethez kötődne, nem találtunk: a többi vagy nagyon kis különbségeket produkált, vagy hol egyik, hol másik felekezethez mutatott nagyobb affinitást. (Az „ismeretközlő” kategória azonban jobbára a katolikusokhoz kötődött, kivéve az inaktív és a fővárosi rétegeket.)

195. oldal

Gereben Ferenc: Könyv, könyvtár, közönség A magyar társadalom olvasáskultúrája olvasás- és könyvtárszociológiai adatok tükrében

1 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Nagy Attila – Imre Angéla – Köntös Nelli (szerk.): Az olvasás össztantárgyi feladat
Nagy Attila: Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat – kritikus gondolkodás
Kamarás István: Olvasatok
Nagy Attila: Háttal a jövőnek?
Csapó Edit (szerk.): Hátrányos helyzetű olvasók könyvtári ellátása
Nagy Attila (szerk.): Olvasásfejlesztés iskolában és könyvtárban
Sáráné Lukátsy Sarolta: A Betűországtól a Könyvkirályig
Fülöp Géza: A magyar olvasóközönség a felvilágosodás idején és a reformkorban
Murányi Lajos: A reformkori Fejér vármegye olvasáskultúrája / A székesfehérvári kaszinók és a Fejér Megyei Olvasótársaság (1838-1849)
Benedek Marcell: Az olvasás művészete