Békében, ​háborúban 0 csillagozás

A balassagyarmati 23/II. gyalogzászlóalj története 1939–1945
Gere József: Békében, háborúban

A ​magyar honvédség két világháború közötti és a II. világháború alatti történetének előítéletektől mentes feltárása csak az utóbbi évtizedekben bontakozhatott ki. Az átfogó monográfiák mellett örvendetesen szaporodnak azok a feldolgozások, amelyek egy-egy alakulat történetét, valamely eseménysor elemzését tűzik ki célul. Gere József kötete is ezek közé tartozik.
Könyve – a 23. gyalogezred balassagyarmati zászlóaljának sorsán, küzdelmein, doni tragédiáján keresztül – a 20. századi magyar történelem egy fontos szeletével ismertet meg bennünket. Érdekes részleteket mutat be az alakulatnak otthont adó laktanya történetéről, a Trianon utáni ún. „rejtett hadseregszervezés” időszakáról, számos szervezési és kiképzési momentumról.
A szerző, a fennmaradt és elérhető levéltári források feltárása mellett, a zászlóalj még élő katonáit, a szemtanúkat is felkereste. Munkáját az ő személyes vallomásaik, előkerült feljegyzéseik, naplóik, fényképeik teszik teljessé, hitelessé,… (tovább)

>!
302 oldal · ISBN: 9637243232

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Barthó Zsuzsanna – Tyekvicska Árpád: Civitas Fortissima
Boda Gyula: Itthagy-lak
Ungváry Krisztián: A magyar honvédség a második világháborúban
Punka György: A „Messzer”
Vécsey Aurél: A II. világháború legnagyobb csatái Magyarországon
Szabó Péter: Keleti front, nyugati fogság
Maruzs Roland: Tábornoki kar 1945–1956
Szakály Sándor: A magyar katonai elit
Pataky Iván – Rozsos László – Sárhidai Gyula: Légi háború Magyarország felett I-II.
Szmetana György: „…talán még öt perc az élet…”