Emberek ​és struktúrák a középkorban 4 csillagozás

Georges Duby: Emberek és struktúrák a középkorban

Az i. sz. 1000. év utáni Európában egyre jobban szembetűnik a bőség sokféle megnyilvánulása: a demográfiai emelkedés, a városok és az árucsere újraéledése, a politikai rend megerősödése csakúgy, mint a kulturális virágzás. Mindez és a középkori Európa egész fellendülése kétségkívül – Fernand Braudel kifejezésével szólva – „mezőgazdasági sikerből” fakad.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Gyorsuló idő Magvető

>!
Magvető, Budapest, 1978
146 oldal · ISBN: 9632707559 · Fordította: Vekerdi László

Várólistára tette 7

Kívánságlistára tette 5


Kiemelt értékelések

hdavid89>!
Georges Duby: Emberek és struktúrák a középkorban

Rövid, de érdekes társadalomtörténeti tanulmányok a francia középkorász tollából. Leginkább a középkori lovagság kialakulásával kapcsolatos hipotézise ragadott meg.


Népszerű idézetek

Molnár_Gyula >!

A kor, amelyben vagyunk, az arisztokratikus morál megmerevedésének kora volt, s ez a morál a kétkezi munkát méltatlanként s lealázóként becsmérelte, és áthághatatlan korlátot emelt a munkások s a többi ember közé. Olyan erősen gyökeret vert ez a szétválasztás, hogy például a chartreuse-i kolostor rendeletei kétféle kenyeret irányoztak elő, egy „szebbet” a szerzeteseknek s egy másikat a szolgabarátoknak, holott ezek a rendeletek egyébként csak úgy csepegnek az aszkézistől és az alázatosságtól.

A szerzetesség és a mezei gazdálkodás, 41-42. oldal (Magvető 1978)


Hasonló könyvek címkék alapján

Henri Pirenne: A középkori gazdaság és társadalom története
Maurice Druon: Az elátkozott királyok I-III.
Juliette Benzoni: A templomosok kincse
Marc Bloch: A feudális társadalom
Jacques Le Goff: Európa születése a középkorban
Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou
Anatole France: Jeanne d'Arc élete
Fügedi Erik: Uram, királyom…
Zsoldos Attila: Az Árpádok és alattvalóik 896- 1301
Kádas István – Skorka Renáta – Weisz Boglárka (szerk.): Veretek, utak, katonák