Emberek ​és struktúrák a középkorban 6 csillagozás

Georges Duby: Emberek és struktúrák a középkorban

Az i. sz. 1000. év utáni Európában egyre jobban szembetűnik a bőség sokféle megnyilvánulása: a demográfiai emelkedés, a városok és az árucsere újraéledése, a politikai rend megerősödése csakúgy, mint a kulturális virágzás. Mindez és a középkori Európa egész fellendülése kétségkívül – Fernand Braudel kifejezésével szólva – „mezőgazdasági sikerből” fakad.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Gyorsuló idő Magvető

>!
Magvető, Budapest, 1978
146 oldal · ISBN: 9632707559 · Fordította: Vekerdi László

Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 6


Kiemelt értékelések

vamti I>!
Georges Duby: Emberek és struktúrák a középkorban

Igaz, nem a legkorszerűbb szakirodalom, de társadalomtörténetnek és rövid korrajznak kiváló. A történész hipotézise során közelebb kerülünk a középkorhoz, még akkor is, ha a szerző egy álláspontot közvetít. A kötetre a helyes történészi attitűd jellemző, vizsgál, megállapít, és betartja az alapvető szabályt, miszerint jelenkorunk szemszögéből nem minden esetben lehet értelmezni a múltat. Ezenkívül olvasmányos, érdekes és tanulságos volt, nem okozott nehézséget az olvasása.

hdavid89>!
Georges Duby: Emberek és struktúrák a középkorban

Rövid, de érdekes társadalomtörténeti tanulmányok a francia középkorász tollából. Leginkább a középkori lovagság kialakulásával kapcsolatos hipotézise ragadott meg.


Népszerű idézetek

Molnár_Gyula>!

A kor, amelyben vagyunk, az arisztokratikus morál megmerevedésének kora volt, s ez a morál a kétkezi munkát méltatlanként s lealázóként becsmérelte, és áthághatatlan korlátot emelt a munkások s a többi ember közé. Olyan erősen gyökeret vert ez a szétválasztás, hogy például a chartreuse-i kolostor rendeletei kétféle kenyeret irányoztak elő, egy „szebbet” a szerzeteseknek s egy másikat a szolgabarátoknak, holott ezek a rendeletek egyébként csak úgy csepegnek az aszkézistől és az alázatosságtól.

A szerzetesség és a mezei gazdálkodás, 41-42. oldal (Magvető 1978)

vamti I>!

De még sokkal bajosabb megállani, hogy régi észjárások (mentalités anciennes) megfigyelésére reá ne vetítsük a mi saját korunkét.

134. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Marc Bloch: A feudális társadalom
Maurice Druon: Az elátkozott királyok IV-VI.
Yuval Noah Harari: Sapiens
Fernand Braudel: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában I-III.
Papp Imre – Angi János – Pallai László (szerk.): Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára
Kádas István – Skorka Renáta – Weisz Boglárka (szerk.): Veretek, utak, katonák
Henri Pirenne: A középkori gazdaság és társadalom története
Emmanuel Le Roy Ladurie: Montaillou
Eric Jager: Az utolsó párbaj
Jacques Le Goff: Európa születése a középkorban