Humoros ​karcolatok és egyéb írások 0 csillagozás

Georg Weerth: Humoros karcolatok és egyéb írások

A német forradalom legveszedelmesebb ellenfelei a reakciós junkerek és a pénzhajhászó kapitalisták voltak:
Weerth két nagy tárcasorozata e két osztály ragyogó szatírája. Az új Rajnai Újság első számában az író egy már korábban megkezdett cikksorozatát folytatja: Humoros karcolatok a német kereskedő életből. Preiss urat, a potrohos, öntelt kereskedőt és hétrét görnyedő alkalmazottait jól ismete Weerth saját tapasztalatai alapján; a soropzat első darabjaiban dickensi humorral rajzolja meg Preiss úr zsarnokságát, kapzsiságát, a szegény tanoncok, írnokok, kishivatalnokokhoz nem méltó életét.
Weert másik nagy tárcasorozata: A híres-nevezetes Schnapphanski lovag élete és viselt dolgai cimmel szintén az Új Rajnai újságban jelent meg, ezt a művet Mehring ama zseniális szemtelenség gyöngyszemének nevezi, melynek az irodalomban mindenkor megvolt a polgárjoga az ilyen természetű témák feldolgozásánál.

>!
Szépirodalmi, Budapest, 1954

Hasonló könyvek címkék alapján

Mihail Bulgakov: Acéltorok
Mikszáth Kálmán: Tárcák, karcolatok – 1869–1910
Mikszáth Kálmán: Tárcák, karcolatok – 1881–1908
Dimény István: Köznapi élmény
Gárdonyi Géza: Az ezeréves ember
Móra Ferenc: Napok, holdak, elmult csillagok
Gábor Andor: Bécsi levelek
Ady Endre: A kék álom
Mikszáth Kálmán: A haldokló oroszlán
Jaroslav Hašek: Dekameron