Velence, ​Firenze, Róma 1 csillagozás

Művészetelméleti írások
Georg Simmel: Velence, Firenze, Róma

A ​forma Simmelnél egy olyan összefogó, strukturáló erő, amely nemcsak a művészeti látásra vonatkozik, hiszen a mindennapi életben is megtapasztalható a formáló erők jelenléte. A forma a letéteményese az „egész" egy olyan elképzelésének, amely nem a részek mechanikus összege, s amely (egy talán megfogalmazhatatlan) „egységesítő fogalom" létrehozásának/működésének eredménye. Az az összefogó erő, amely a tájban, az arcban, a képben (a keretezés által) megnyilvánul, az objektum és a szubjektum dichotómiáját felülíró összefonódásból vagy összeolvadásból jön létre; egy nem temporizálható „szellemi tett" megnyilvánulása, mely nem az okság vagy az előbb-utóbb logikája szerint szerveződik. Ez a forma a táj esetében a táj „hangulata", mely az objektív és a szubjektív „erők" elválaszthatatlan, pillanatnyi konfigurációja, együttállása.
A táj Simmelnél tehát a természet és az ember egymás általi, kölcsönös olvashatóságán alapul; ez a gondolatmenet akkor fut zátonyra, amikor kiderül, hogy… (tovább)

>!
Atlantisz, Budapest, 1990
164 oldal · ISBN: 9630286661 · Fordította: Berényi Gábor

Várólistára tette 6

Kívánságlistára tette 10


Népszerű idézetek

Fehérló_Filozó_Fia >!

Ezért az embert a kultúra szintjén, amely elválasztja a puszta természeti világtól, stilizált tárgyakkal veszi körül magát, s ezért a stílus, nem pedig az individualizáció a műalkotás keretének helyes életelve – a műalkotás környezethez való viszonyában a léleknek a világhoz fűződő viszonya ismétlődik meg.

96

Georg Simmel: Velence, Firenze, Róma Művészetelméleti írások


Hasonló könyvek címkék alapján

Bacsó Béla – Földényi F. László (szerk.): A fiatal Lukács dráma- és művészetelmélete
Dési Huber István: Művészeti írások
Darida Veronika: A fenséges és a rejtőzködő jelenlét
Sík Csaba: Sem kő, sem bronz, sem vászon
Friedrich Schiller: Művészet- és történelemfilozófiai írások
Heinrich Wölfflin: Művészettörténeti alapfogalmak
Benkő Krisztián: Bábok és automaták
Valère Novarina: A cselekvő szó színháza
Valère Novarina: A test fényei
Rudolf Wittkower – Margot Wittkower: A Szaturnusz jegyében