Kék ​pille 16 csillagozás

Válogatott elbeszélések 1888–1922
Gárdonyi Géza: Kék pille Gárdonyi Géza: Kék pille

Gárdonyi ​előtt – írja Móricz egy kitűnő emlékezésében – a paraszt csak mellékfigura, akit illik néha észrevenni. Míg nála az emberiség tényezője, és semmivel sincsenek hátrább emberi jogokban és elbírálásban, mint más társadalmi osztály tagjai.
Az ízetlen, göregábor-történetek szerzője nehezen és sokára találta meg igazi hangját. A népszínműves faluszemlélet uralkodása, a falut megvető és nem ismerő városi közönség igényeinek kiszolgálása idején az írónak előbb korai termését, szemléletét kellett megtagadnia, hogy eljuthasson a földművelő nép valóságos problémáinak megértéséhez.
Ennek a buktatókkal teli, küzdelmes útnak olykor idilli, kissé érzelmes, de nemegyszer megrázó állomása Gárdonyi elbeszélései. A nagy természet idilli szépségének festése, humor, kedvesség, felelősségteljes emberség, a falu és a város kiszolgáltatott, esett embereivel való együttérzés jellemzi a kötet elbeszéléseit. Ezek a novellák, hisszük, ma is maradandó értékei a magyar irodalomnak, és… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1958

Tartalomjegyzék

>!
Szépirodalmi, Budapest, 1961
578 oldal · keménytáblás
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1958
580 oldal

Enciklopédia 2


Kedvencelte 1

Most olvassa 1

Várólistára tette 19

Kívánságlistára tette 6


Kiemelt értékelések

tgorsy>!
Gárdonyi Géza: Kék pille

Gárdonyi Géza: Kék pille Válogatott elbeszélések 1888–1922

„Ő volt az első író – mondja róla Móricz Zsigmond a harmincas évek elején –, aki a parasztot mint individuumot ismerte fel. A nevetés és a sóhaj, a gond és a derű, a parasztember lelkében nála szabadult fel először. Az ő parasztjai jelennek meg legelőször a magyar irodalomban, mint lelki életet élő emberek.”

Georgina77 P>!
Gárdonyi Géza: Kék pille

Gárdonyi Géza: Kék pille Válogatott elbeszélések 1888–1922

Igazi, szívhez szóló történetek, az emberi élet mérföldköveihez kapcsolódó lelkiállapotokról, őszintén tálalva. Leginkább értékelendő az olvasottak erős összefonódása az Éggel, és minden mozzanatukban alázatos egységben azzal.
Megható, felemelő (a szó szoros értelmében) töredékek. Fogyasztásuk a modern kor embereinek erősen ajánlott (lenne).

kolika >!
Gárdonyi Géza: Kék pille

Gárdonyi Géza: Kék pille Válogatott elbeszélések 1888–1922

Gárdonyi a Kék pille és Az én falum című könyv sikerét a témaválasztásának köszönheti – írja egy tanulmány.. Ezzel én is egyetértek egy kis kiegészítéssel: a falusi világ, s az egyszerű emberek életének bemutatása már Gárdonyi korában is hálás téma volt, de hogy sikeres legyen, ahhoz kellett az író stílusa, az ahogy hangulatot tud teremteni a műveiben, ahogy vezeti szemünket a falu utcáján.
Főhősei egyszerű emberek, akik kevés szóval sokat mondanak, s tömör mondanivalójuk elér egészen az ember szívéig.
Szerettem olvasni ezt a novelláskötetet is.

szangi P>!
Gárdonyi Géza: Kék pille

Gárdonyi Géza: Kék pille Válogatott elbeszélések 1888–1922

Igazi érzelmi hullámvasút, egy-egy novella elején nem tudhatod előre hogy a végén mindenki meghal vagy boldogan élnek míg meg nem, vagy élnek, dehát… Mintha egy jól megkomponált tánc lenne amiben bemutatja az embereket (falun), meg hogy régen minden jobb volt (vagy mégsem).

Kedvencek: A Pista gyerek titka, Mi az a szerelem?, Hordj magadnál tüzet, Annuska apáca lesz, A lámpás, Bűntárgyalás, Az ablak, Két katicabogár, Erdei történet, Messze van odáig

Zseraldina>!
Gárdonyi Géza: Kék pille

Gárdonyi Géza: Kék pille Válogatott elbeszélések 1888–1922

Minden érzéseit beletette írásaiba. Tényleg érdemes lenne mindenkinek elolvasni.

Ninna>!
Gárdonyi Géza: Kék pille

Gárdonyi Géza: Kék pille Válogatott elbeszélések 1888–1922

„Ez mán töszi”
Nem találom a megfelelő kifejezést arra, hogy hogyan voltak szórakoztatóak a novellák. Amellett, hogy időnként mosolyogtam olvasás közben, sokszor elnehezült a szívem és abszolút bele tudtam élni magamat a történetekbe. Minőségi volt. Komoly témákat, komoly érzéseket jártak körül a történetek és a hatásukra megértettem a paraszti élet rezdüléseit. Mert vannak finom rezdülései.

Habók P>!
Gárdonyi Géza: Kék pille

Gárdonyi Géza: Kék pille Válogatott elbeszélések 1888–1922

Novellák. Néhány oldalnyi írás. És az embernek napokig azok a néhány oldalak járnak az eszében.


Népszerű idézetek

encus625 P>!

Az öreg két kézre fogta a tokaji borral telt fazekat. Nézett rá nagy áhítattal. Aztán fölemelte és megszagolta. Belekóstolt. Arca szinte átszellemült. A levegőbe nézett. Aztán újra ivott.
– Ez mán töszi – mondotta olyan hangon, amellyel inkább azt lehetett volna mondani: – Gloria in excelsis Deo. – De az öreg nem tudott latinul.

A kétféle nóta

Gárdonyi Géza: Kék pille Válogatott elbeszélések 1888–1922

Kapcsolódó szócikkek: Tokaji (bor)
Georgina77 P>!

A sárguló falombon itt-ott hosszú, fehér szálban leng a Mária cérnája- vagy, ahogy falun mondják: ökörnyál

454. oldal (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961)

Gárdonyi Géza: Kék pille Válogatott elbeszélések 1888–1922

Georgina77 P>!

Úri ruha van rajta: köpeny és olyan piros nyakkendő, hogy a legszegedibb paprika is elsárgulhat irigységében mellette.

459. oldal (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1961)

Gárdonyi Géza: Kék pille Válogatott elbeszélések 1888–1922

kolika >!

A három úrfinak felötlik az üvegsor.
– Érdekes – mondja halkan ez egyik. – Itt nincs pincér, tehát elibe raknak az embernek egy sor üveget. Nem kell rendelgetni.
Végre előkocog a kocsmáros. Szőke négyszög-ember. Nyugodt, mint a fagyott zsír. Kurta szárú, piszkos cseréppipa van belenőve a szájába.
– Egy orgona bort! – kiáltja foghegyről a szalmakalapos.

Gárdonyi Géza: Kék pille Válogatott elbeszélések 1888–1922

kolika >!

Így gyöttem el. Krajcár nélkül, egy almával, egy darab mákos rétessel. Csak épp a gyűrűm… Gondoltam, eladom a legelső zsidónak. Mer az Isten nem vót ott, mikor a pap az ujjamra vonta.

Gárdonyi Géza: Kék pille Válogatott elbeszélések 1888–1922

Kasztór_Polüdeukész >!

Ha megtalálod, szívem bájos álma,
E versemet a kis kötőkosárba; –
Tudd meg: nem köthetsz annyi kis szemet,
Ahányszor érted a szívem remeg:

ANNUSKA APÁCA LESZ

Gárdonyi Géza: Kék pille Válogatott elbeszélések 1888–1922

Kasztór_Polüdeukész >!

Ki vagy te?

Ember vagyok.

Mi az ember?

Testbe foglalt lélek.

Mi a lélek?

Istentől származott és külön magában is meglevő valóság.

Mi a test?

Elmúló része a léleknek.

A LÁMPÁS 6.

Gárdonyi Géza: Kék pille Válogatott elbeszélések 1888–1922

Kasztór_Polüdeukész >!

Mily szép, nyugodt arc. De nem galamb, nem. Látszik rajt, hogy akaratos. Látszik a szemén. És az a nézés – hiába van nyitva a szeme –, mintha nem volna nyílt. Nem lehet látni a szemében, mit gondol? Mennyit néztem ezt a fényképet, s nem láttam mégse. Az a szép ajak is… Azon a szép ajkon vonaglott tegnap a harag?… Hm. Én azt hittem: az a szép ajak csak mosolyogni tud, meg csókolni. Hm. Tehát alkalmilag dühöngő galamb is! Hm.

Föl és alá jártam a szobámban.

Az eol-hárfa nem az ő lelkének a zenéje. Az a hárfa, gyári portéka. Csak mesterséges elhelyezés a bája. Szép, szép, de lélektelen valami…

A PÉK ÓRÁJA

Gárdonyi Géza: Kék pille Válogatott elbeszélések 1888–1922

Kasztór_Polüdeukész >!

Téli éj. A barlang külső szikláit hó fedi. A hold sárgásan égő lámpagolyó a magasban, a kékesen szikrázó csillagok között. A sziklafal árnyéka feketén terül el a hóra.

Egy fatörzsök hever a barlang előtt, félméteres vastagságú. Ülőkének hengerítették oda nyáron a köszvényeseknek. Azt is araszos vastagságú párnával takarta be a hó.

Egy lépéssel beljebb, a barlang szájánál, a sziklából van kifaragva egy méhkasnyi buckó. Azon is szoktak ülni: a köszvényesek, csúzosok, szembajosok, akik a halál párájában okos-óvatosan gyógyítkoznak. Most persze nem ül ott senki. Sem a fatörzsökön, sem a kőbuckákon. Az őszi szél térdig érő harasztot és gallytörmeléket sodort köréjük, mintha be akarta volna takarni, tömni a barlang száját – a halál száját.

Csend. A holdfényes, havas erdő, mintha porcelánból volna.

A csillagok állása éjféli.

NE HALJ MEG, FÁBIÁN

Gárdonyi Géza: Kék pille Válogatott elbeszélések 1888–1922

Kasztór_Polüdeukész >!

– Ne csüggedj el, ne csüggedj el!
Van még élet a világon.
Lám én örökös rab vagyok:
Se napfényem, se virágom,
Mégis mindig dalolgatok.

MEGÉRKEZETT Történet a bolgár-török háború után való időből

Gárdonyi Géza: Kék pille Válogatott elbeszélések 1888–1922


Hasonló könyvek címkék alapján

Kosztolányi Dezső: Esti Kornél
Mikszáth Kálmán: A fekete fogat
Mikszáth Kálmán: A Szontagh Pál kutyái
Mikszáth Kálmán: Különös házasság / Kísértet Lublón / A fekete kakas
Tamási Áron: Tamási Áron válogatott művei I-II.
Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes emlékiratai
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A köpönyeg / A revizor
William Faulkner: Eredj, Mózes
P. G. Wodehouse: Halihó, Jeeves!
P. G. Wodehouse: Majd a Tóbiás!