A ​gazdasági társaságok átalakulásának új szabályai 0 csillagozás

Gál Judit: A gazdasági társaságok átalakulásának új szabályai

A ​társasági törvény és a cégtörvény újraszabályozta a gazdasági társaságok egymás közti átalakulását.
A könyv az átalakulás, egyesülés, szétválás és ezek változatainak átfogó ismertetését adja, gyakorlati tanácsokkal látja el a jogalkalmazót és segítséget kíván nyújtani a jogértelmezési problémák megoldásához. Foglalkozik többek között az átalakulási jogutódlás perjogi vonatkozásaival,
– az átalakulás fordulónapjával az ex nunc hatályú bejegyzés összefüggésében;
– a felszámolás, végelszámolás és átalakulás kapcsolatával;
– az átalakulási fogalmak új értelmezésével;
– a készítendő vagyonmérleg-tervezetekkel és fordulónapjukkal;
– az átalakulás egyéb általános és különös szabályaival és a speciális esetekkel;
– a gyakorlati tennivalókkal és a bejegyzési eljárásban beadandó iratokkal;
– a közhasznú társaság átalakulásával és elemzi az átalakulás és konszernjog kapcsolatát. A könyv iratmintákkal és konkrét példákkal szolgál az… (tovább)

>!
HVG-ORAC, Budapest, 1999
154 oldal · ISBN: 9639203033

Hasonló könyvek címkék alapján

Horváth László: Gazdasági fogalmak
Farkas Alexandra: Áfalevonás és áfa-visszaigénylés
Munkavédelmi jogszabályok gyűjteménye
Lomnici Zoltán: Az alapítványok és közalapítványok kézikönyve
Szabó Tibor: Egyéni vállalkozók és egyéni cégek kézikönyve
Gál István László: A pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos jogszabályok magyarázata
Ferencz Jácint – Göndör Éva – Gyulavári Tamás – Kártyás Gábor: Munkajogi alapismeretek
Cséka Ervin – Fantoly Zsanett – Károlyi Judit – Lőrinczy György – Vida Mihály: A büntetőeljárási jog alapvonalai I.
Cséka Ervin – Fantoly Zsanett – Hegedüs István – Kovács Judit – Maráz Vilmosné: A büntetőeljárási jog alapvonalai II.
Kiss Daisy – Rónay Zoltán – Sántha Ágnes – Szabó Péter: A különleges perek