Egy ​ördögűző tapasztalatai 8 csillagozás

Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai

Nagy örömmel írok néhány szót Gabriele Amorth atya könyve elé, aki számos éven át volt értékes segítségem az ördögűzői szolgálatban. Néhány itt leirt történetet együtt éltünk át, és osztoztunk az aggodalmakon, a fáradságon, a reménykedésben és a hozzánk forduló szenvedő emberek szolgálatában.
Azért is örülök e könyv kiadásának, mert bár az utóbbi évtizedekben rengeteget írtak a teológia csaknem minden területén, az ördögűzésről mégis csaknem teljesen megfelejtkeztek. Talán a témával foglalkozó írások és az érdeklődés hiányára vezethető vissza az a tény is, hogy még a szertartáskönyvben is az idevonatkozó fejezet az egyetlen olyan rész, amit nem igazítottak a zsinat utáni előírásokhoz.
Ugyanakkor az „ördögök kiűzése” szolgálatának fontossága egyértelműen áll előttünk az evangéliumok, az apostolok működése és az Egyház története alapján.

Eredeti cím: Un esorcista racconta

Eredeti megjelenés éve: 1990

>!
Ecclesia, Budapest, 2005
246 oldal · ISBN: 9633632889 · Fordította: Domokos György
>!
Ecclesia, Budapest, 1994
246 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789633633434 · Fordította: Domokos György

Enciklopédia 6

Szereplők népszerűség szerint

Sátán


Kedvencelte 1

Most olvassa 2

Várólistára tette 10

Kívánságlistára tette 11


Kiemelt értékelések

>!
Coralie
Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai

Nem könnyű olvasmány, ezért elég lassan haladtam vele. Kicsit szakszöveg ízű, ha lehet ilyet vallással kapcsolatos könyvre írni, ezért minden sorát meg kellett emészteni. Meg persze a tartalma miatt is, ami szintén nehéz és bevallom félelmetes is. Amíg olvastam egész nap azt járt a fejemben, hogy vajon mennyi az igazságtartalma, és mennyi az, amit esetleg az egyház tett hozzá. Nem vonom kétségbe a természetfeletti ilyen formájú létezését, csak egyszerű hétköznapi ember számára nem egyszerű ezt a képet beilleszteni a normál életbe. Nem könnyű határvonalat húzni a pszichológiai esetek és a természetfeletti közé sem, bár Amorth atya biztosan állítja, hogy tudja, hol végződik az egyik, és hol kezdődik a másik. Sok olyan dolog van a világon, amire nincs magyarázat, ezért a lelkem mélyén hitelt adok neki. Az biztos, hogy azzal nagyon egyetértek, hogy rendkívül óvatosan kell bánni a mágiával és minden ahhoz kapcsolódó dologgal.
Ugyanakkor nem tudok szó nélkül elmenni a könyvben található azon kijelentés mellett, amely a jógát és a zen buddhizmust nem tartja helyénvalónak, a helyes úttól való eltérítés eszközeiként tekint rájuk. Szerintem meg több út vezet az igazsághoz, és végső soron csak az számít, hogy mit cselekszik az ember, nem az, hogy milyen úton jut el oda. Jónak és igaznak lenni nem vallás és hitbeli meggyőződés kérdése, ezek egyetemes értékek, és mindenkinél ugyanúgy kellene működnie függetlenül attól, hogy ki honnan jön és miben hisz.

>!
Gazella P
Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai

Mindig is érdekelt a túlvilág és a mágia. Nem tudom, miért, de már gyerekkoromtól is kapható voltam olyasmire, mint a jóslás, amulettek, szellemvilág és a többi. Egyszerre érdekelt, de fogott is el tőle valami rettenetes félelem, rossz érzés. Hála Istennek mindezek ellenére sem keveredtem bele teljesen ezekbe a dolgokba.

Hogy miért mondom ezt: hála Istennek? Olvasd el a könyvet, és megtudod.

Gabriele Amorth atya olasz ördögűző papként fejti ki a katolikus tanítást és saját életének tapasztalatait a Sátánnal, démonokkal, mágiával kapcsolatban. A könyv érdekes olvasmány, nem száraz, de mégis pontos és alapos. Megfelelő arányban van benne jelen az elmélet és a gyakorlat is, a konkrét példák.

Nem szeretem, ha valaki állandóan a gonosszal foglalkozik. Úgy gondolom, nem rá kell koncentrálnunk. Főleg, ha van bennünk valami vonzódás is a mágikus, sötét dolgok felé, vagy ha épp hajlamosak vagyunk a szorongásra. Viszont tájékozódnunk szükséges, mert minket is érintő dologról van szó. A Biblia sem hallgatja el a kérdést, sőt. Épp megfelelőnek találtam rá az időt (nagyböjt), hogy újraolvassam a könyvet, foglalkozzam valamennyire a kérdéssel, és nem bántam meg.

Folytatása is van, a címe: Róma ördögűzőjének újabb tapasztalatai.

6 hozzászólás
>!
Beatrix_Nagy94
Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai

Nem könnyű témát dolgoz fel a könyv. Emiatt nem is tudtam bármikor elővenni, hogy tovább olvassam. Kellett ehhez egyfajta hangulat.
Láttam már ördögűzős filmeket, de itt sokkal részletesebben mutatja be ennek az egésznek a mivoltát (természetesen a könyvek általában többet is adnak, mint egy film).
Nagyon érdekes volt, egyáltalán nem bánom, hogy elolvastam. Igaz nem mindennel értek teljesen egyet.
Összességében, egy olyan világnézetet ad, ami úgy gondolom kell ahhoz, hogy jobban megérthessük a világunk működését.

>!
bmgrapes I
Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai

Ha nem hiszel abban, hogy létezik a sátán, feltételnül el kell olvasnod ezt a könyvet. Semmi túlmisztifikált maszlag, csak a véres valóság.

>!
sistvan
Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai

Akár hiszel a gonoszban, akár nem, érdemes elolvasni. A valóságon alapszik és testközelből mutatja meg a Sátánt. Külön fejezetet szán az olvasóknak a védekezésre. A könyv olvasása után máshogy látja az ember a világot.


Népszerű idézetek

>!
Gazella P

Matematikai igazság: ahol visszaszorul a vallásosság, ott előretör a babona.

Kapcsolódó szócikkek: babona
>!
Gazella P

Ha valakinek a számára a technika fejlődése kellő bizonyíték arra, hogy Isten szava érvényét vesztette, az félrebeszél.

>!
Gazella P

A sátán volt a legragyogóbb angyal s ő lett a leggonoszabb ördög és az ördögök fejedelme. Ugyanis az ördögöket is szoros hierarchia kapcsolja egybe, s megtartják azt a rangot, amelyet angyalként birtokoltak: fejedelemséget, trónust, uralmat. Ez a hierarchia azonban a rabszolgaság ranglétrája, nem a szereteté, mint az angyaloknál, akiknek élén Szent Mihály arkangyal áll.

1 hozzászólás
>!
Gazella P

Világosan kell ugyanis látni, hogy a rossz, a fájdalom, a halál, a pokol (vagyis az örök kárhozat, a véget nem érő szenvedés) nem Istentől származnak. Egy megjegyzés ennek igazolására. Egy nap P. Candido ördögöt űzött. Az exorcizmus végéhez közeledve ironikusan szólt a gonosz szellemhez: „Menj innen, az Úr úgyis készített neked egy jólfűtött lakást!” Mire az ördög ezt felelte: „Te nem tudsz semmit. Nem Ő (az Isten) készítette a poklot, a mi művünk az, Neki eszébe sem jutott”. Hasonló helyzetben egy ördögöt vallattam, ő is közreműködött-e a pokol készítésénél, ezt válaszolta: „Mindnyájan építettük”.

>!
Gazella P

A sátán volt az Isten kezéből származó teremtmények legtökéletesebbike, a többi angyal felett – ő úgy gondolta, minden felett, amit csak Isten teremtett – hatalommal és tekintéllyel rendelkezett. Úgy gondolta, képes felfogni Isten tervét, ám valójában nem értette, hogy a teremtés egységes terve Krisztusra irányul, és Jézus földrelépéséig nem is nyilvánulhatott meg teljes egészében. Ebből származott a sátán lázadása, aki továbbra is az abszolút első akart lenni, a teremtett világ középpontja, szemben az Isten által megvalósított tervvel. Ebből származik törekvése, hogy uralma alá hajtsa a világot („az egész világ a gonosz hatalma alatt áll”; 1Jn 5,19) és szolgálatába állítsa az embert az ősszülőktől kezdve, hogy neki engedelmeskedjenek Isten parancsaival szemben. Ez sikerült neki Ádám és Éva esetében, és arra számított, hogy minden más emberrel is sikere lesz, hiszen az „angyalok egyharmad része” segítette ebben, ők a Jelenések könyvének tanúsága szerint követték őt az Isten ellen való lázadásban.

>!
Gazella P

Mivel [a sátán] megölni nem tud, követőivé igyekszik bennünket tenni, hogy mi is szembeszegüljünk Istennel, ahogyan ő tette.

>!
Gazella P

Jézus azért jött, hogy “szétzúzza az ördög műveit” (1Jn 3,8.), megszabadítsa az embert a sátán rabszolgaságából, és felállítsa Isten országát, miután lerombolta a sátán birodalmát.

Kapcsolódó szócikkek: Jézus Krisztus · Sátán
>!
Gazella P

Milyen módon száll szembe az ördög az Istennel és a Megváltóval? Úgy, hogy magának követeli azt a tiszteletet, amely az Urat illeti, és azzal, hogy gúnyt űz a kereszténység intézményeiből. Ezért krisztusellenes és egyházellenes.

>!
Gazella P

Imádság minden gonoszság ellen

Az Úr Lelke, Isten Lelke, Atya, Fiú és Szentlélek, szentséges Háromság, szeplőtelen Szűz, angyalok, arkangyalok és a mennyország szentjei, szálljatok le rám.
Olvassz meg Uram, alakítsál, tölts meg magaddal, használj fel engem.

Űzd el tőlem a gonoszság minden formáját, semmisítsd meg őket, pusztítsd el őket, hogy én jól lehessek és jót tehessek.

Űzd el tőlem az átkokat, a boszorkányságot, a fekete mágiát, a varázslatot, a kötést, a megátkozást, a szemmelverést; a lidércnyomást, az ördöngösséget; mindazt, ami rossz, bűn, irigység, féltékenység, alattomosság; a testi és lelki bajokat, az erkölcsi, szellemi romlást és a sátáni betegségeket.

Égesd el ezeket mind a pokol tüzében, hogy soha többé ne érhessenek hozzám és egyetlen más teremtményhez sem a világon.

Megparancsolom és elrendelem a mindenható Isten erejével, Jézus Krisztus, a Megváltó nevében, a szeplőtelen Szűz közbenjárására minden gonosz szellemnek, engem zaklató ördögi jelenlétnek, hogy hagyjanak el engem azonnal, véglegesen és távozzanak az örök kárhozatra, ahol verje őket láncra Szent Mihály arkangyal, Szent Gábriel és Szent Ráfael, őrzőangyalaink és taposson rájuk a szentséges és szeplőtelen Szűz sarka.

1 hozzászólás
>!
Gazella P

Az elhunytak lelkei azonnal a paradicsomba, a pokolba vagy a tisztítótűzbe kerülnek, amint ezt két zsinat is (a lyoni és a firenzei) kijelentette. A spiritiszta szeánszokon jelentkező elhunyt lelkek nem mások, mint ördögök.


Hasonló könyvek címkék alapján

Michael Scanlan – Randall J. Cirner: Szabadítás a gonosz lelkektől
Neal Lozano: Eloldozva
Pogány Géza: Exorcismus (Ördögűzés) I.
Peter Kreeft: Angyalok és démonok
A mágiáról és a démonológiáról
Stephen Paul Thomas: A sárkány szolgálói
Derek Prince: Démonológia
Giuseppe Tomaselli: Lázadó angyalok
Carlos Annacondia: Ide figyelj, Sátán!
Rufus Pereira – Erica Gibello: Lelkigyakorlat egy ördögűzővel