Egy ​ördögűző tapasztalatai 10 csillagozás

Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai

Nagy örömmel írok néhány szót Gabriele Amorth atya könyve elé, aki számos éven át volt értékes segítségem az ördögűzői szolgálatban. Néhány itt leirt történetet együtt éltünk át, és osztoztunk az aggodalmakon, a fáradságon, a reménykedésben és a hozzánk forduló szenvedő emberek szolgálatában.
Azért is örülök e könyv kiadásának, mert bár az utóbbi évtizedekben rengeteget írtak a teológia csaknem minden területén, az ördögűzésről mégis csaknem teljesen megfelejtkeztek. Talán a témával foglalkozó írások és az érdeklődés hiányára vezethető vissza az a tény is, hogy még a szertartáskönyvben is az idevonatkozó fejezet az egyetlen olyan rész, amit nem igazítottak a zsinat utáni előírásokhoz.
Ugyanakkor az „ördögök kiűzése” szolgálatának fontossága egyértelműen áll előttünk az evangéliumok, az apostolok működése és az Egyház története alapján.

Eredeti cím: Un esorcista racconta

Eredeti megjelenés éve: 1990

>!
Ecclesia, Budapest, 2012
246 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789633633434 · Fordította: Domonkos György
>!
Ecclesia, Budapest, 2005
246 oldal · ISBN: 9633632889 · Fordította: Domokos György
>!
Ecclesia, Budapest, 1994
246 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789633633434 · Fordította: Domokos György

Enciklopédia 12


Kedvencelte 3

Most olvassa 2

Várólistára tette 14

Kívánságlistára tette 18


Kiemelt értékelések

Scarlett0722 P>!
Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai

„A tudománynak meg kell állnia azon tényekkel szemben, amelyeket nem tud bizonyítani és megmagyarázni a maga eszközeivel. Ezeket a korlátokat nem lehet pontosan megjelölni, mert nem fizikai jelenségekről van itt szó. Azt hiszem, hogy minden felelős tudós érzi, hogy a maga eszközeivel csak egy bizonyos pontig tud eljutni és onnan tovább már nem."

Talán azzal kezdeném értékelésem,hogy a szerző nézőpontjával természetesen abszolut nem értettem egyet. De más szemszögből névze úgy gondolom, hogy voltaképpen sikerült lefektetnie az olvasó elé oly alapvető tényeket, melyek tagadásához társadulmunk számos tagja görcsösen ragaszkodik. Számos eset kapcsán igen hitelesen sikerült szemléltetnie bizonyos nem e világi ráhatások működését az emberi lények pszichés, illetve fizikális állapotát illetően. Ha a téves képzettársításoktól elvonatkoztatva szemléljük a művet, javarészt érdekes dolgokat figyelhetnek meg a laikusok is a soraiban.
Hogy ajánlom e, magam sem tudom -mindenesetre számomra érdekes olvasmánynak bizonyult.

2 hozzászólás
Coralie>!
Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai

Nem könnyű olvasmány, ezért elég lassan haladtam vele. Kicsit szakszöveg ízű, ha lehet ilyet vallással kapcsolatos könyvre írni, ezért minden sorát meg kellett emészteni. Meg persze a tartalma miatt is, ami szintén nehéz és bevallom félelmetes is. Amíg olvastam egész nap azt járt a fejemben, hogy vajon mennyi az igazságtartalma, és mennyi az, amit esetleg az egyház tett hozzá. Nem vonom kétségbe a természetfeletti ilyen formájú létezését, csak egyszerű hétköznapi ember számára nem egyszerű ezt a képet beilleszteni a normál életbe. Nem könnyű határvonalat húzni a pszichológiai esetek és a természetfeletti közé sem, bár Amorth atya biztosan állítja, hogy tudja, hol végződik az egyik, és hol kezdődik a másik. Sok olyan dolog van a világon, amire nincs magyarázat, ezért a lelkem mélyén hitelt adok neki. Az biztos, hogy azzal nagyon egyetértek, hogy rendkívül óvatosan kell bánni a mágiával és minden ahhoz kapcsolódó dologgal.
Ugyanakkor nem tudok szó nélkül elmenni a könyvben található azon kijelentés mellett, amely a jógát és a zen buddhizmust nem tartja helyénvalónak, a helyes úttól való eltérítés eszközeiként tekint rájuk. Szerintem meg több út vezet az igazsághoz, és végső soron csak az számít, hogy mit cselekszik az ember, nem az, hogy milyen úton jut el oda. Jónak és igaznak lenni nem vallás és hitbeli meggyőződés kérdése, ezek egyetemes értékek, és mindenkinél ugyanúgy kellene működnie függetlenül attól, hogy ki honnan jön és miben hisz.

Voorhees>!
Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai

Régóta szerettem volna egy olyan könyvet elolvasni, mely gyakorlati szemmel mutatja be az ördögűzést, és egy gyakorló pap tapasztalatainál nincs semmi értékesebb ezen a téren.

Ne tévesszen meg senkit a téma jelentősége! Az ördögűzés ma aktuálisabb téma, mint valaha, és nem csak a nagy sikerű mozifilmek nyomán (amelyek, egyébként, meglepően sok igaz dolgot tartalmaznak). Az egyre inkább liberalizálódó nyugati társadalom, a saját kényelmébe süppedt polgári réteg, a változtatni képtelen politikai vezetés, és a bürokraták útvesztői miatt a civilizált világ vesztésre áll. Az ördög ténykedését mindenhol fel lehet már fedezni, és olyan nagyon nem is igyekszik rejtegetni magát. Manapság szinte divattá vált valamilyen szekta tagjának lenni, a vallás visszaszorult. Mindezek a tények miatt Amorth atya írása megdöbbentő, sokkoló, gondolatébresztő és félelmetes.

Megdöbbentő, mert olyan gyakorlati tapasztalatokat mutat be, amiket eddig leginkább hollywoodi filmeken láthattunk. Sokkoló az adatok miatt, egyszerűen elborzasztó, milyen méreteket ölthet az ördög ténykedése. Gondolatébresztő az egyház és azon kétkedők számára, akik szerint a Sátán pusztán irodalmi alak, nem létezik vagy csak kitaláció. Félelmetes, mert az ördögtől gyötört emberek kínjai borzalmasak. A szerző pedig kendőzetlenül ír minderről.

Aki arra számít, hogy a könyv hemzsegni fog a különböző ördögűzések bemutatásától, az ne vegye a kezébe. Bőségesen tartalmaz leírásokat különböző imákról, és a Szűzanyáról, Krisztusról, a szentekről, ami természetesen hit dolga. A szerző komolyan, mégis könnyen olvashatóan meséli az általa megélteket, kiegészítve vallási dogmákkal, előírásokkal, körlevelekkel, egyéb véleményekkel, és bizony, egy korábbi megszállott elbeszélésével is.
Néhol tényleg hihetetlen, de többször reménykeltő.

A horror irodalom nagy kedvelője vagyok, a való élet azonban messze felülmúlja még a legkeményebb regényeket is. A két évvel ezelőtt elhunyt Amorth atya hihetetlen tettet vitt véghez. Elmondása szerint élete során több, mint hetvenezer ördögűzést végzett el, persze nem mindet emberen, hanem helyiségen is. Ez önmagában elképesztő szám. Megemelem a kalapomat az atya tevékenysége előtt. Isten nyugosztalja!

bmgrapes I>!
Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai

Ha nem hiszel abban, hogy létezik a sátán, feltételnül el kell olvasnod ezt a könyvet. Semmi túlmisztifikált maszlag, csak a véres valóság.

sistvan>!
Gabriele Amorth: Egy ördögűző tapasztalatai

Akár hiszel a gonoszban, akár nem, érdemes elolvasni. A valóságon alapszik és testközelből mutatja meg a Sátánt. Külön fejezetet szán az olvasóknak a védekezésre. A könyv olvasása után máshogy látja az ember a világot.


Népszerű idézetek

Scarlett0722 P>!

A sátán is ad hatalmat híveinek.(…)Így előfordulhat, hogy valakinek jóstehetsége van, mások, ha kapnak egy fehér lapot és egy tollat a kezükbe, többoldalnyi üzenetet írnak mintegy diktálásra maguktól, ismét másoknak az a benyomásuk támadhat, hogy egyszerre két helyen jelen tudnak lenni, és egyik lényük távoli házakba és helyekre is be tud hatolni. Általánosan elterjedt, hogy bizonyos emberek „hangot” hallanak, amely olykor imádságokat sugall, máskor egészen más dolgokat.

Kapcsolódó szócikkek: sátán
1 hozzászólás
Scarlett0722 P>!

Vannak ajtók, amelyek maguktól kinyílnak és becsukódnak egy bizonyos időpontban; léptek hallatszanak egyes folyosókon; tárgyak tűnnek el és kerülnek elő ismét a legváratlanabb helyeken; láthatatlan állatok mozgásának nesze hallatszik.

Scarlett0722 P>!

Ördögi lidércnyomás. Olyan hirtelen támadó, olykor folyamatos lidérces gondolatokról van szó, amelyek ésszerűen gyakran abszurdnak tűnnek ugyan, az áldozat mégis képtelen megszabadulni tőlük. Ezért a lidércnyomás alatt lévő ember állandó kétségbeesésben, kiszolgáltatottságban él, ki van téve az öngyilkosság kísértésének. A lidércnyomások szinte mindig befolyásolják az álmokat is. Lesz, aki azt mondja, hogy ez lelki betegség, amivel pszichiáterhez kell inkább fordulni. Az összes többi jelenségre is létezhetnek ugyan pszichiátriai, parapszichológiai vagy hasonló magyarázatok, mégis vannak olyan esetek, amelyek sehogyan sem férnek bele ezeknek a tudományoknak az esettanába, és ahol a baj egészen nyilvánvalóan ördögi eredetű, illetve kézenfekvő az ördögi jelenlét. Ezek olyan különbségek, amelyeket tanulással és gyakorlattal lehet észrevenni.

Carmilla >!

A sátán volt az Isten kezéből származó teremtmények legtökéletesebbike, a többi angyal felett – ő úgy gondolta, minden felett, amit csak Isten teremtett – hatalommal és tekintéllyel rendelkezett. Úgy gondolta, képes felfogni Isten tervét, ám valójában nem értette, hogy a teremtés egységes terve Krisztusra irányul, és Jézus földrelépéséig nem is nyilvánulhatott meg teljes egészében. Ebből származott a sátán lázadása, aki továbbra is az abszolút első akart lenni, a teremtett világ középpontja, szemben az Isten által megvalósított tervvel. Ebből származik törekvése, hogy uralma alá hajtsa a világot („az egész világ a gonosz hatalma alatt áll”; 1Jn 5,19) és szolgálatába állítsa az embert az ősszülőktől kezdve, hogy neki engedelmeskedjenek Isten parancsaival szemben. Ez sikerült neki Ádám és Éva esetében, és arra számított, hogy minden más emberrel is sikere lesz, hiszen az „angyalok egyharmad része” segítette ebben, ők a Jelenések könyvének tanúsága szerint követték őt az Isten ellen való lázadásban.

Kapcsolódó szócikkek: sátán
1 hozzászólás
Scarlett0722 P>!

-Kígyó képében jövök az ágyadba.
(…)
-Van őrzőangyalom, aki azért virraszt, hogy bajom ne essék;
te semmit sem tehetsz.

1 hozzászólás
Scarlett0722 P>!

Ha tudnád, te micsoda tűz vagy számomra, meg sem kérdeznéd ezt tőlem.

Lunemorte P>!

Nevetnem kell azokon a nagyokos modern teológusokon, akik hatalmas újdonságként tálalják, miszerint bizonyos elmebajokat össze lehet keverni az ördögtől való megszállottsággal. Ugyanez az eset bizonyos pszichiáterekkel és parapszichológusokkal, akik ilyesmiket hangoztatnak és azt hiszik, ők találták fel a spanyolviaszt. Ha csak egy cseppet jobban értenének hozzá, tudhatnák, hogy első szakértőként az egyházi hatóság óvott mindenkit ennek a hibának az elkövetésétől. Már 1583-tól, vagyis a reimsi zsinat határozataitól kezdve figyelmeztetett az Egyház ennek a tévedésnek a lehetőségért, s kijelentette, hogy az ördöngösség bizonyos kétes esetei egyszerű elmebajjal lehetnek összefüggésben. Igaz, ekkor meg nem született meg a pszichiátria és a teológusok is hittek még az evangéliumban.

Kapcsolódó szócikkek: elmezavar
Lunemorte P>!

Ha valakinek a számára a technika fejlődése kellő bizonyíték arra, hogy Isten szava érvényét vesztette, az félrebeszél.

Lunemorte P>!

A sátán volt a legragyogóbb angyal s ő lett a leggonoszabb ördög és az ördögök fejedelme. Ugyanis az ördögöket is szoros hierarchia kapcsolja egybe, s megtartják azt a rangot, amelyet angyalként birtokoltak: fejedelemséget, trónust, uralmat. Ez a hierarchia azonban a rabszolgaság ranglétrája, nem a szereteté, mint az angyaloknál, akiknek élén Szent Mihály arkangyal áll.

Kapcsolódó szócikkek: arkangyal · sátán
1 hozzászólás
Scarlett0722 P>!

Az evangéliumban olvasunk egy csapatnyi ördögről, akik engedélyt kérnek Jézustól, hogy belemenjenek az ott legelő két disznókondába.
Jézus engedélyt adott nekik, mire a sertések a Genezáreti tóba vetették magukat és megfulladtak benne.

Kapcsolódó szócikkek: disznó · Jézus Krisztus · ördög
2 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Michael Scanlan – Randall J. Cirner: Szabadítás a gonosz lelkektől
Neal Lozano: Eloldozva
Pogány Géza: Exorcismus (Ördögűzés) I.
Peter Kreeft: Angyalok és démonok
Hermann Parth: A mágiáról és a démonológiáról
Stephen Paul Thomas: A sárkány szolgálói
Derek Prince: Démonológia
Giuseppe Tomaselli: Lázadó angyalok
Carlos Annacondia: Ide figyelj, Sátán!
Rufus Pereira – Erica Gibello: Lelkigyakorlat egy ördögűzővel