Szövegtani ​munkafüzet 0 csillagozás

Közép- és felsőfokú feladatok, gyakorlatok
Gaál Edit: Szövegtani munkafüzet

Az ​Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek 16. tagja a szövegtannal foglalkozik. Minden témát érint, amelyre egy érettségiző vagy magyar szakos diáknak szüksége lehet a szövegtan területén, és segítséget nyújt a pedagógusoknak is a felkészítésben, valamint a vizsgatételek összeállításában.

A Szövegtani munkafüzet azért készült el elsőként a nyelvi szinteket feldolgozó füzetek közül, mert hiánypótlónak tartjuk. Forrásként felhasználtuk a szerző Összefoglaló feladatgyűjtemény a középiskolák számára magyar nyelvből című kötetét, de ez a munkafüzet az adott témából jóval többet tartalmaz annál, és megoldókulcsot is mellékeltünk hozzá. A megoldásokban magyarázat is található a bonyolultabb kérdésekhez. Amennyiben ez nem volna elég a megértéshez, ajánljuk Gaál Edit Magyar nyelv. Szintek, síkok, hálózatok című könyvét, amelynek hátterében több évtizedes pedagógiai gyakorlat áll.

A munkafüzet feladatait szabadon lehet variálni: a példaszövegekhez más feladatokból… (tovább)

>!
Tinta, 2018
48 oldal · ISBN: 9789634091660

Hasonló könyvek címkék alapján

Lerchné Egri Zsuzsa: Nyelvtan, helyesírás, szövegtan munkafüzet 9. osztály
Forgács Róbert – Kertész Rita: Szövegértési feladatok
Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.): Szöveg és típus
Dobi Edit (szerk.): A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő
Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv szövegtana
Robert de Beaugrande – Wolfgang Dressler: Bevezetés a szövegnyelvészetbe
Dobi Edit – Andor József (szerk.): Tanulmányok a szövegkoherenciáról
Károly Krisztina: Szöveg, koherencia, kohézió
Benkes Zsuzsa – Petőfi S. János: A vízjel nem tűnik el olyan könnyen
Petőfi S. János – Benkes Zsuzsa: A szöveg megközelítései