Gondoljuk ​újra a polgári radikálisokat 0 csillagozás

G. Fodor Gábor: Gondoljuk újra a polgári radikálisokat

A ​könyv egy probléma újragondolására vállalkozik. A polgári radikalizmus kérdését ugyanazért kell felvetnünk, amiért Francois Furet tartotta szükségesnek a francia forradalom újragondolását. Szerinte a forradalom történészi értelmezéseiben identifikációs folyamat jön létre a történész és hősei, valamint a történész és eseménye között. Ezért aztán „az esemény oly zsarnoki hatalommal uralja a kortárs politikai köztudatot, hogy minden intellektuális távolságtartást azonnal ellenségességnek nyilvánítanak, mintha az identifikációs kapcsolat elkerülhetetlen lenne. A forradalommal kizárólag azonosulni lehet vagy elutasítani.” Nyilvánvaló, hogy az ünneplés vagy kiátkozás logikája nem a megismerés igénye, hanem a politikai hitvallások sajátja. Mindazonáltal – ahogy Furet is javasolja – mégiscsak ki kellene törnünk az ünnepélyes historiográfiák bűvös köréből. A könyv hipotézise, hogy a kitörés, tehát az újragondolás nemcsak szükséges, de lehetséges is. A szerző feltételezése alapján a… (tovább)

>!
L'Harmattan, Budapest, 2004
168 oldal · ISBN: 9639457736

Hasonló könyvek címkék alapján

Helmut Kohl: A fal leomlásától az újraegyesülésig
Szabó Gábor: Modern politikai eszmék, ideológiák
Helmut Kohl: Németország egységét akartam
Szabó János: Haderő-átalakítás
Gömbös Gyula: Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról és ellenforradalomról
Andrew Roberts: Churchill: Kéz a kézben a sorssal
Jimmy Carter: Teljes élet
Margaret Thatcher: Életem
Schlett István: A szociáldemokrácia és a magyar társadalom 1914-ig
Gyurgyák János: Elvesztett illúziók – megtalált történelem