Bárdok, ​mesemondók 10 csillagozás

Történetek a Mabinogionból
G. Beke Margit: Bárdok, mesemondók G. Beke Margit: Bárdok, mesemondók

Térben ​és időben ugyan távol esik tőlünk a kötet történeteiből elénk táruló világ, de bármennyire idegennek tűnik is a „walesi bárdok” világa, mégis az európai népek közös hagyományának egyik fontos fejezete.
A magyar olvasó fülének pedig különösen nem cseng ismeretlenül a „walesi bárdok” kifejezés, elég, ha Arany János balladájára utalunk. De ki ne ismerné Arthur király nevét, ki ne hallott volna a Kerekasztal lovagjairól, Trisztán és Izolda szerelméről vagy Parszifálról, a Grál-lovagról, hogy Lear királyról, Shakespeare egyik király hőséről ne is beszéljünk.
A walesi bárdok történeteit ma a világ Mabinogion néven ismeri. Ezt a prózában írott gyűjteményt korábbi lejegyzések alapján a XIV. században írták, legrégibb időkre visszanyúló történetei a kelta mondakincs számtalan elemét őrizték meg.
G. Beke Margit feldolgozása – akárcsak Északi istenek és Északi hősök c. könyvében – olvasmányos, nem állítja olvasóit nehéz feladat elé,… (tovább)

Tartalomjegyzék

>!
Fapadoskonyv.hu, Budapest, 2011
192 oldal · ISBN: 9789633740064
>!
Fapadoskonyv.hu, Budapest, 2011
192 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789633297186
>!
Móra, Budapest, 1977
180 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631106225

Kedvencelte 3

Várólistára tette 22

Kívánságlistára tette 14

Kölcsönkérné 1


Kiemelt értékelések

szadrienn P>!
G. Beke Margit: Bárdok, mesemondók

G. Beke Margit: Bárdok, mesemondók Történetek a Mabinogionból

„Felség! valóban koronád
Legszebb gyémántja Velsz:
Földet, folyót, legelni jót,
Hegy-völgyet benne lelsz.”

Megszólalnak a walesi bárdok. S teszik mindezt az idő mélységesen mély kútjából felénk kiáltva, mérhetetlen távolságot áthidalva. Szinte hihetetlen, hogy ezek a 12-13. században keletkezett kelta nyelvemlékek magyarul könnyedén, minden nehézség nélkül olvashatók. A gyűjtemény hat története laza szálakkal kapcsolódik össze, néhány közös szereplővel, közös helyszínnel. Mielőtt írásos formájukat elnyerték volna, szájhagyomány örökítette tovább őket.
És vajon milyen látványt nyújt az itt elénk táruló réges-régi világ? Barbár, kegyetlen, szellemiségében a kereszténység előtti, a törzsi társadalom szokásaira épülő. Ha a nagytanács úgy dönt, hogy a megözvegyült uralkodó számára a legmegfelelőbb menyasszony a szomszéd király felesége, semmi gond, csatában gyorsan legyilkolják a riválist, és az új asszonyt gyerekestől már viszik is a palotába. Na de az új királynőt sem kell ám félteni! Úgy elvarázsolja ifjú mostohafiát, hogy alig tudunk kikeveredni a történet végére a szerelmi bűbájból.
A történeteket áthatja a mágia, az emberek állandó kapcsolatban állnak a természetfelettivel, a szerepek folyton cserélődnek, aki kezdetben áldozatnak tűnik, egy pillanat alatt a veszélyes varázshatalom birtokosává válhat. A szereplők mutathatják a kelta istenségek tulajdonságait, azok jellegzetes szimbólumaival felruházva, vagy állatokká is változhatnak, az Öreglazac, a hollók, a legyőzhetetlen vadkan fontos kulcsfigurákká válnak. A rövid írások egy része Arthur király köré csoportosul, itt a vitézi, feudális jelleg, az állandó harc és küzdelem, a próbatételek a meghatározók.
Nem véletlenül említi meg minden értékelés a kötet utószavát, nagyon értékes tanulmány, útikalauz ez a Mabinogion, a tizenegy walesi mese világához.

2 hozzászólás
zamil>!
G. Beke Margit: Bárdok, mesemondók

G. Beke Margit: Bárdok, mesemondók Történetek a Mabinogionból

A molynak köszönhetem, hogy erről a könyvről tudomást szereztem.
Azt kell mondjam lebilincselt, mindig is vonzott a kelta világ, és ami arra épült. Ebből a korból kapunk itt egy kis ízelítőt, pontosabban a Mabinogion néven ismert tizenegy történetből hatot. Azt kell mondjam nagyon jól van lefordítva, sokkal nehezebb olvasásra számítottam már csak a kor és a walesi nyelv sajátosságai miatt is. Igényes lett a könyv abból a szempontból is, hogy majdnem a könyv fele, tanulmány jellegű, amibe beletartozik a kor megismertetése, a művek bizonyos részeinek magyarázata. Ez mindenképp pluszt jelent és csak értékesebbé teszi az élményt.
A könyv olvasása alatt nem egyszer éreztem azt, hogy Tolkien biztos merített a kor balladáiból, mert néha mintha a tolkieni világ tárult volna a szemem elé.

3 hozzászólás
Oriente>!
G. Beke Margit: Bárdok, mesemondók

G. Beke Margit: Bárdok, mesemondók Történetek a Mabinogionból

Hátulról kezdem.
A könyv utószavából világosan kiderül, hogy mit is tartunk a kezünkben: milyen középkori kéziratokból származnak ezek a szövegek, mi kapcsolja össze őket, és rövid betekintést kapunk a fordításuk és kritikai kiadásuk történetébe is. Az utószót (Sz. Molnár Ágnes írta) egyébként is nagyon érdemes elolvasni, mert önmagában egy kis tanulmánnyá kerekedik a hivatásos kelta történetmondókról, megkülönböztetve őket a bárdoktól mind képzettségük, mind társadalmi szerepük alapján, továbbá összehasonlítva e mesterség walesi képviselőit az ír megfelelőikkel. Ezután egy összefoglaló következik a kelta népek történetéről. Mindenről esik pár szó: a nyelvekről, a vándorlási hullámokról, a különböző kelta népcsoportok egymáshoz való viszonyáról, az életmódjukról, a hitvilágukról, és végezetül kicsit hosszabban elmélyedhetünk az Arthur király alakja körül kialakult hagyományozódás különböző rétegeiben is.

A Mabinogionból válogatott történetek főként királyi házakban, nemes udvarokban és csatamezőkön zajlanak; házasságokról és születésekről szólnak, sértésekről és ígéretekről, illetve az ezekre épülő fantasztikus vállalkozásokból szövődik a legtöbb mese, és ha éppen nincs konfliktus kialakulóban, akkor a szereplők „vígan élnek, esznek-isznak, vadásznak, vendégeskednek és elmés beszédekkel mulattatják egymást”. Mi több, békés napjaikon hőseink előszeretettel másznak fel bajtársaikkal vagy rokonaikkal különféle dombtetőkre, ahol aztán a szépséges kilátásában gyönyörködnek.
Azért a mágia is előbukkan lépten-nyomon és néha alaposan felkavarja a szelídlelkű nemesurak és lovagok életét. A fent emlegetett utószó arra is rávilágít, hogyan értelmeződnek át a pogány istenalakok keresztény hősökké vagy királyokká, megőrizve eredeti személyiségük számos elemét. Érdekes figura például az ilyen értelemben isteni származású, óriás termetű Brán király spoiler Szintén jellegzetes főhős Mat, Matonni fia, az északi tartományok varázslókirálya, aki olyan kegyetlen következetességgel bünteti meg unokaöccseit, szűz szolgálólányának megrontóit, ami a legádázabb feministákból is elégedett hümmögést váltana ma ki. spoiler Kilhuk és Artúr király lovagjainak kalandjai a görög mitológiából ismert Herkules munkáit idézik, és a pusztítás, ami feladataik véghezvitelét kíséri vetekszik a trójai háborúéval – természetesen itt is egy nő van a dologban. ;) Külön érdekes, hogy ebben az inkább népmesének ható történetben is felbukkan az Osszián-ciklusban szereplő „bölcs lazac” motívuma.
G. Beke Margit átiratának stílusa könnyed, gördülékeny, választékos és sokszor kifejezetten humoros. A kötet végén pedig nagyon hasznos jegyzetek teszik kerekké az olvasást. A személy- és helynevek magyarázatával, az összefüggések kiemelésével sokkal érthetőbbé válnak a történetek. spoiler

FORTUNATA>!
G. Beke Margit: Bárdok, mesemondók

G. Beke Margit: Bárdok, mesemondók Történetek a Mabinogionból

„A gyűjtemény nemcsak a walesi és ezen keresztül a kelta irodalom kiemelkedő alkotása, hanem a középkori európai irodalom gyöngyszemeinek is egyike.”
A Mabinogion teljes szövegéből hat olvasható ebben a kötetben, kiváló tolmácsolásban.
A történetek hol lazábban, hol szorosabban kapcsolódnak össze, és egy varázslatos világot tárnak elénk. Megismerhetjük a természetben, a természettel együtt élő emberek kapcsolatát a természetfelettivel és közel hozza az -inkább időben, mint térben- oly távoli kelta nép kultúráját, hiedelemvilágát.
Nekem tökéletes kezdet volt az ismerkedéshez, nagyon élveztem az olvasását. Informatív és szórakoztató olvasmány, amely felkeltette az érdeklődésemet a teljes kötet iránt.
off

mariannkiss1980 P>!
G. Beke Margit: Bárdok, mesemondók

G. Beke Margit: Bárdok, mesemondók Történetek a Mabinogionból

Az első találkozásom walesi / kelta mondákkal. Csak azt az egyet sajnálom, hogy csak hat történet került bele a Mabinogionból, s nem az összes.
Nagyon sok olyan ismeret kerül a helyére, amit csak úgy felszedtem az évek során.
G. Beke Margit szerintem ráadásul nagyon jól dolgozta át ezeket a történeteket, hogy meg is maradjon az eredeti, de a mai olvasó is be tudja fogadni.


Népszerű idézetek

FORTUNATA>!

Mit tehettek? Igyekeztek feledni a rosszat és élni a megmaradt jókkal.

Manavidan, az ezermester

G. Beke Margit: Bárdok, mesemondók Történetek a Mabinogionból

FORTUNATA>!

Való igaz, hogy csodálatosan értett ehhez a mesterséghez is, csakugyan ontotta a mulattató, szívet vidító és hátborzongató históriákat.

Mat, Matonni fia

G. Beke Margit: Bárdok, mesemondók Történetek a Mabinogionból


Hasonló könyvek címkék alapján

Neil Philip: Robin Hood
Moira Risen: Egy sárkány meséi az öreg kőhídról és az elvarázsolt erdőről
Benda Luca (szerk.): Skót legendák és mesék
Szemán Zoltán: A sárkány lánya
Norbert Winney: Sárkányok, farkasok és almák
Vivian French – David Melling: Dóra, a ló
Navarrai Margit: Heptameron
Beregszászi Zsolt (szerk.): A szent lovagkirály
J. R. R. Tolkien: Szörnyek és ítészek
Usch Luhn: Nagy Póniszív-olvasókönyv