Irodalomtanítás ​a harmadik évezredben 1 csillagozás

Fűzfa Balázs (szerk.): Irodalomtanítás a harmadik évezredben

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A művek szerzői: Sipos Lajos, Bókay Antal, Kulcsár Szabó Ernő, Sári B. László, Orbán Gyöngyi, Zsolnai József, Gordon Győri János, Pála Károly, Arató László, Suhai Pál, Czimer Györgyi, Tolcsvai Nagy Gábor, Vilcsek Béla, Eisemann György, Fried István, Fenyő D. György, Gyeskó Ágnes, Tarján Tamás, Margócsy István, Szabolcsi János, Nyilasy Balázs, Fűzfa Balázs, Gintli Tibor, Jobbágyné András Katalin, Olasz Sándor, Tverdota György, N. Horváth Béla, Hargittay Emil, Mohácsy Károly, Szegedy-Maszák Mihály, Kovács Sándor Iván, Csíkvári Gábor, Bezeczky Gábor, Görömbei András, Honti Mária, Bednanics Gábor, B. Gáspár Judit, Németh Zoltán, Schein Gábor, Márton János, Péter Ágnes, Balassa Péter, Kroó Katalin, Bíró Ferenc, Imre Zoltán, Praznovszky Mihály, Hubert Ildikó, Gelencsér Gábor, Domonkos Péter, Lackfi János, Bokányi Péter

Tartalomjegyzék

>!
Krónika Nova, Budapest, 2006
958 oldal · keménytáblás · ISBN: 9639423750

Most olvassa 1

Várólistára tette 12

Kívánságlistára tette 10

Kölcsönkérné 1


Népszerű idézetek

Ninácska P>!

Tudja-e a tanár, hogy mi is a gyerek saját kultúrája, szubkultúrája? Nem saját ifjúkorunk szubkultúrájának legjavát akarjuk-e a diáknak az ő saját kultúrájaként bemutatni?

899. oldal (Arató László: A populáris regiszter az irodalomtanításban)

Ninácska P>!

Ha leemelhetjük a polcról azt a régi könyvet, fellapozzuk és böngészni kezdjük: lassan kibontakozik előttünk egy gondolat, amelyet olyasvalaki öntött valamikor nyelvi formába, aki már réges-rég nem él. Megszólal valaki, és szava elér hozzánk az idők távolán át… Lassan feltárul előttünk egy teljes világ, amelynek ma már csak apró foszlányai hevernek itt-ott, a könyvtárak polcain, a múzeumokban, a köztereken, régi épületek falaiban…

81. oldal (Orbán Gyöngyi: Az irodalomóra mint hermeneutikai szituáció)


Hasonló könyvek címkék alapján

A cigányság társadalomismerete
Kiss Péter: Az egri érseki Líceum történetéből
Baska Gabriella – Nagy Mária – Szabolcs Éva: Magyar tanító, 1901
Fehér Ágota – Gróz Andrea (szerk.): Tanulói szükségletek – Nevelői válaszok I-II.
Baráth Géza – Bokros Balázs – Gábor Petra (szerk.): Kavicsok
Németh László: Pedagógiai írások
Falus Iván – Kelemen Elemér (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2005.
Koltai Dénes – Nemeskéri Zsolt – Krisztián Béla – Szabó Szilvia – Jakab Tamás – Cserné Adermann Gizella: Az emberi erőforrás mint pedagógiai probléma
Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Neveléstörténet
Csermely Péter: Szárny és teher