Közelítések ​Krúdyhoz 0 csillagozás

Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz

A kötet a szerző tíz, Krúdyval foglalkozó írását tartalmazza, melyek közül az első ötöt az kapcsolja egymáshoz, hogy mind az öt egy- egy szempont alapján vizsgálja Krúdy életmű­vét. A szempontok a következők: az „élet ár­nyékos felének" ábrázolása, a szereplők elvá­gyódása, a dzsentri, a gasztronómia és a Mo­narchia megjelenítése. E tanulmányok fő ér­téke a szorgos aprómunka, a szerző kifogyha­tatlan türelemmel cédulázta ki a szempontjai­nak megfelelő anyagot, s ez – a korpusz mére­teit tekintve – nem kis teljesítmény.

>!
Szépirodalmi, Budapest, 1986
400 oldal · puhatáblás · ISBN: 9631529851

Hasonló könyvek címkék alapján

Thuróczy Gergely (szerk.): Az ellopott tragédia
Szegedy-Maszák Mihály: Márai Sándor
Rónay László: „Ki volt ez a varázsló?”
Csűrös Miklós: Pokoljárás és bohóctréfa
Pósa Zoltán (szerk.): Hernádi Gyula
Sándor Iván: Németh László üdvtana
Goda Gábor: Szelíd zsoltárok
Karancsy László: Tolsztoj lélekábrázoló módszere
Lőrinczy Huba: Szépségvágy és rezignáció
Séllei Nóra: Lánnyá válik, s írni kezd