Élő ​költészet 1 csillagozás

Pályaképek és vázlatok mai magyar költőkről
Fülöp László: Élő költészet

Egy ​nagyobb lélegzetű – az elmúlt harminc év magyar költészetét áttekintő- tanulmányt és tizenegy kisebb-nagyobb költőportrét tartalmaz a kötet. A fiatal debreceni irodalomtörténész és kritikus abból az alaptételből indul el, hogy a magyar líra sohasem volt egyhangú, mindig sokszínű volt és gazdag, a felszabadulás azonban „távlatnyitó lehetőséget” teremtett továbbgazdagodásához. Ezt bizonyítva elemzi a különböző lírai irányzatokat és törekvéseket.
Nem mindent átfogó líratörténetet írt; könyve inkább műhelytanulmány, kísérlet. Nemcsak vagy nem a legnagyobb költői teljesítmények foglalkoztatják, hanem tegnapi és mai költészetünk problémái, olyan problémák, amelyek vitát kavartak; viták, értékelések, amelyek szerinte helyreigazítást igényelnek. Szerényen és rokonszenvesen vitatkozik, nem dönt, nem ítélkezik, csak hozzájárul véleményével a vitatott kérdések megoldásához. Roppant anyagismeret s tárgya odaadó szeretete jellemzi. Tiszteletet ébreszt benne minden nagy teljesítmény,… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Elvek és utak Magvető

>!
Magvető, Budapest, 1976
442 oldal · keménytáblás · ISBN: 9632703499

Hasonló könyvek címkék alapján

Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig
Izsák József: Illyés Gyula költői világképe
Székely Éva (szerk.): 7x7 híres mai magyar regény
Vargha Kálmán: Gelléri Andor Endre
Pomogáts Béla (szerk.): Déry Tibor
Laczkó András: Fekete Gyula
Dersi Tamás: Illés Endre
Borbély Sándor: Juhász Gyula
Kántor Lajos (szerk.): A költő (régi és új) életei
Hegedűs András: Legkedvesebb íróim