Szerződési ​jog – Különös rész 0 csillagozás

Fuglinszky Ádám – Tőkey Balázs: Szerződési jog – Különös rész

Fuglinszky ​Ádám és Tőkey Balázs az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának főállású oktatói. A szerzők a szerződéstípusok hatályos-tételes joganyagának feldolgozását tűzték ki célul, azok valós szabályozási hátterét kívánják bemutatni. A Ptk.-n kívüli, fontosabb külön jogszabályok polgári jogi rendelkezéseinek lényeges tartalmát (lásd például a lakásbérleti, az építési-kivitelezési vagy éppen a fuvarozási szerződést) a Ptk. irányadó szabályaival együtt, azokkal szerves egységben, az adott szerződéstípus szabályozási csomópontjai szerint haladva ismertetik és elemzik. Mivel az egyes szerződéstípusok logikáját kívánják befogadhatóvá tenni a hallgatók számára, a könyv utal a kapcsolódó jelentősebb bírósági határozatokra és a szerződésszerkesztési gyakorlatban elterjedt megoldásokra is. A szerzők gyakorlatorientált, szemléletes megközelítésre törekedtek. Ennek következtében a tankönyv számos, a nyilvánosan hozzáférhető bírói gyakorlatból vett valós példát, kitalált esetet, összevetést,… (tovább)

>!
ELTE Eötvös, Budapest, 2018
836 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633122921

Hasonló könyvek címkék alapján

Vékás Lajos: Magyar polgári jog – Öröklési jog
Barzó Tímea – Papp Tekla (szerk.): Civilisztika I.
Schubauerné Hargitai Vera: Polgári jog
Cserba Lajos – Imregh Géza – Nagy Adrienn: Polgári határozatok szerkesztése és polgári bírósági ügyvitel
Barzó Tímea – Papp Tekla (szerk.): Civilisztika II.
Papp Tekla: Atipikus szerződések
Balla Árpád – Szebenyi Péter: Állampolgári ismeretek
Lábady Tamás: A magánjog általános tana
Navratyil Zoltán: Az ember mint jogalany a 2013. évi V. törvény alapján
Jobbágyi Gábor: Kötelmi jog I.