Kolduló ​barátok, polgárok, nemesek 1 csillagozás

Tanulmányok a magyar középkorról
Fügedi Erik: Kolduló barátok, polgárok, nemesek

A ​legnemesebb történetírói hagyományok és a modern historiográfia legaktuálisabb tanulságai ötvöződnek Fügedi Erik tanulmányaiban. A szerző egyformán otthon van a középkori törvények és privilégiumok latin filológiai kérdései s a történeti demográfia és statisztika újkeletű módszerei között. Írásaira azonban nemcsak a pontos, de sohasem fölöslegesen aprólékoskodó szaktudás jellemző, hanem mindenekelőtt a mozgékonyság, a szellem, a bátor kérdésföltevés. A kötet tanulmányaiból elénk rajzolódik a középkori magyar városfejlődés lényegében összefüggő képe, s ez a figyelmes olvasónak sokat elárul a magyar fejlődés általános sajátosságairól is. Hasonlóképp tágabb érvényűek a kötet gazdaságtörténeti írásai: a középkor magyar társadalmának életmódjáról, szokásairól, az egyes rétegek életszemléletéről is beszélnek, vagy közvetve tanúskodnak. Fügedi Erik érdeklődése mindig túlvezet az éppen vállalt szakkérdésen, s ez az olvasó nyeresége: hisz nemcsak egy-egy történeti probléma megoldását… (tovább)

>!
Magvető, Budapest, 1981
566 oldal · ISBN: 9632714903

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 5


Hasonló könyvek címkék alapján

László Gyula: Őseinkről
Mályusz Elemér: Az erdélyi magyar társadalom a középkorban
Mályusz Elemér: A középkori magyarság település- és nemzetiségpolitikája
Márki Sándor: Turáni tanulmányok
Kniezsa István: Magyarország népei a XI. században
Karácsonyi János: Szent-István király oklevelei és a Szilveszter-bulla
Szűcs Jenő: Nemzet és történelem
Carlo M. Cipolla: Allegro ma non troppo
Majorossy Judit (szerk.): Egy történelmi gyilkosság margójára
Jacques Le Goff: Az értelmiség a középkorban