Richard ​Wagnernek, Georg Brandesnek és Jacob Burckhardtnak írt összes levelei 1 csillagozás

Friedrich Nietzsche: Richard Wagnernek, Georg Brandesnek és Jacob Burckhardtnak írt összes levelei

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

>!
Attraktor, Gödöllő, 2008
112 oldal · ISBN: 9789639857162 · Fordította: Óvári Csaba

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 3


Népszerű idézetek

cassiesdream>!

Mert ha a zseni sorsa az, hogy egy ideig csak paucorum hominum-ként* létezzen, úgy e pauci-k talán mégis rendkívüli mértékben szerencsésnek és kitüntetettnek érezhetik magukat, mert megadatik nekik, hogy meglássák a fényt, és melegedjenek rajta, mialatt a tömegek csak álldogálnak és fagyoskodnak a hideg ködben. De eme keveseknek sem hullik ölükbe a zseni élvezete minden fáradtság nélkül: keményen meg kell vívni harcukat a mindenható előítéleteikkel, és saját, ellentétes irányultságú hajlamaikkal,m hogy végül, szerencsés végkifejlet esetén, valamiféle hódítói jogot szerezhessenek a zsenire.

Richard Wagnernek, Tribschen - Bázel, 1869. május 22.

1 hozzászólás
cassiesdream>!

Még ha olykor kissé távolinak is tűnök a filológia szürke ködén keresztül, soha nem vagyok távol, szüntelenül Ön körül forognak gondolataim! Ha igaz, amit Ön egyszer – büszkeségemre írt, miszerint engem a zene dirigál, akkor ennek az én zenémnek mindenesetre Ön a dirigense; és Ön mondta nekem személyesen, hogy még valami középszerű is, jól dirigálva, kielégítő benyomást kelthet. Ebben az értelemben rukkolok elő minden kívánságok legkülönösebbjével: maradjon ilyen, maradjon örök a pillanat, hisz annyira szép!

Richard Wagnernek, Tribschen - Bázel, 1870. május 21.

cassiesdream>!

Igen tisztelt Uram!

Mily régóta érlelődött már bennem az elhatározás, hogy egyszer minden félelem nélkül kimondjam, mennyire eltölt a hála érzése Ön iránt;

(első mondat)

cassiesdream>!

Ma már nem írhatok többet; a következő levelem címzettje az Ön tisztelt felesége, akinek legszívélyesebb szerencsekívánataimat helyezem a lábai elé. A megkeresztelendőnek boldogságot és jó szerencsét! Jó szerencsét az egész tribscheni háznépnek!

Richard Wagnernek, Tribschen - Erlangen, (1870. szeptember 11.), vasárnap

cassiesdream>!

Legutóbbi tribscheni látogatásom a legmelegebb és legbensőségesebb élményként él az emlékezetemben, és tudom, mivel tartozom a védőszellemeimnek. Nemrég hálaadó áldozattal járultam eléjük, adományom vörös borból és a Χαίρετε Δαίμονες szavakból állt: Baselben, Berlinben és Kielben egyszerre ünnepeltünk, mely alkalommal bizonyára az Ön nevét is hálával emlegette mindegyikünk: mert mit is kérhetnénk a védőszellemektől, miért is mondhatnánk köszönetet nekik, ami ne állna Önnel a legszorosabb és legközelebbi összefüggésben.

Richard Wagnernek, Tribschen - Bázel, 1871. nov. 18.

1 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Hargittay Emil (szerk.): Régi magyar levelestár I-II.
V. Waldapfel Eszter (szerk.): A forradalom és szabadságharc levelestára I-IV.
Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan
Bán Péter – P. Kovács Melinda – Kozma György (szerk.): A Heves Megyei Levéltár
Cseh Gergő – Krahulcsán Zsolt – Müller Rolf – Pór Edit (szerk.): Zárt, bizalmas, számozott II. Irodalom-, sajtó-, és tájékoztatáspolitika 1962–1979
Érszegi Géza (szerk.): Archivum Regni – Regnum Archivi
Nyomot hagytak / Their traces
Magyar László: Középkori olvasókönyv
Winkler Gábor: Győr 1539–1939
Jakó Zsigmond: Írás, levéltár, társadalom