Az ​éhezőművész 23 csillagozás

Franz Kafka: Az éhezőművész

1883-ban ​Prágában született és negyvenegy évet élt Franz Kafka, a huszadik század egyik legnagobb művésze, akinek lidérces és halálosan pontos, a valóság előtte be nem járt rétegekéből írt elbeszélései új utat vágtak a világ prózairodalmában. „Mintha nagy erejű reflektorokat irányítania önmagára, kegyetlen, szinte mazochista luciditással – jegyezte fel Kafkáról többek között Rónay György – , s ebben a metszően erős fényben a vonások annyira kirajzolódnak, hogy éppen kirajzoltságuk folytán eltorzulnak a felcsigázott, nem emberi világosságban … Az abszurdnak, a saját abszurditásának élménye ez, melyen át a világ, a létezés abszurditása tárul elé.” Kafka Napló-jában, leveleiben vissza-visszatért arra a fájdalmas, gyötrő örömre, amit számára az írás hozott. 1922-ben, Marx Brodhoz írt levelében így vall erről: „Az írás édes, csodás jutalom, no de minek a jutalma?… Az, hogy leszállunk a sötét erőkhöz, hogy eloldozunk a természet által megkötött szellemeket, jutalma kétes, öleléseknek s… (tovább)

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Olcsó Könyvtár Szépirodalmi

>!
Szépirodalmi, Budapest, 1989
354 oldal · ISBN: 9631539016 · Fordította: Eörsi István, Gáli József, Györffy Miklós, Szabó Ede, Tandori Dezső

Enciklopédia 2


Kedvencelte 4

Várólistára tette 24

Kívánságlistára tette 25

Kölcsönkérné 2


Kiemelt értékelések

Chöpp >!
Franz Kafka: Az éhezőművész

Kevésbé kafkai, kafkai és legkafkaibb novellák abszolválva. Kedvenceim a kötetből:
– Levél apámhoz (kevésbé kafkai)
– Az átváltozás (legkafkaibb)
– A fegyencgyarmaton (legkafkaibb)
– A törvény kapujában (kafkai)
– Az éhezőművész (kevésbé kafkai)
– A kínai fal építése (kevésbé kafkai)


Népszerű idézetek

Chöpp >!

Képtelenek voltunk nyugodtan érintkezni egymással, s ennek volt még egy, tulajdonképp nagyon természetes következménye: leszoktam a beszédről.

20. oldal Levél apámhoz

Chöpp >!

Mióta az eszemet tudom, oly nagy gondot okozott szellemi létfenntartásom, hogy minden más közömbös volt nekem.

49. oldal Levél apámhoz

csillagka P>!

(..) nem szükséges a Nap közepébe repülni, de el kell kúszni a földön valami kis tisztásra, ahová néha odasüt a nap, ahol az ember egy kissé melegedhet.

55. Levél apámhoz

Chöpp >!

Pedig nem kellene csodálnotok.
– Nos, hát akkor nem csodáljuk – mondta a felügyelő. –, de hát miért nem kell csodálnunk?
– Mert éheznem kell, mert nem tehetek másképp – mondta az éhezőművész…

166. oldal Az éhezőművész

Twisted_words>!

Nősülni, családot alapítani, elfogadni minden jövendő gyermeket, eltartani ebben a bizonytalan világban, s egy kissé még vezetni is őket, ez meggyőződésem szerint a legnagyobb dolog, ami egy embernek egyáltalán sikerülhet.

54. oldal (Levél apámhoz)

Chöpp >!

… én, hogy nagyon rövidre fogjam, Lőwy vagyok, bizonyos kafkai alaptermészettel, de ez korántsem a kafkai élet-, üzlet-és hódító akarástól lendül mozgásba, hanem egy Lőwy-tövistől, amely titkosabban, bátortalanabbul, más irányban hat, és sokszor még csak nem is ösztökél.

10. oldal Levél apámhoz

Chöpp >!

Sohasem értettem, hogy lehetsz annyira érzéketlen az iránt, hogy milyen fájdalmat okozol nekem, mennyire megszégyenítesz, mintha sejtelmed sem volna hatalmadról. Bizonyára én is gyakran megbántottalak szavaimmal, de ilyenkor mindig tudtam ezt, fájt is, ám nem bírtam uralkodni magamon, nem bírtam magamba fojtani a szót, s mire kimondtam, már meg is bántam. Te azonban teketóriázás nélkül odacsördítettél a szavaiddal, senkit sem sajnáltál, sem közben, sem utólag – az ember teljesen védtelen volt Veled szemben.

17. oldal Levél apámhoz

csillagka P>!

Igaz, hogy Anyám véghetetlenül jó volt hozzám, de számomra mindez a Hozzád való vonatkozásában létezett, tehát nem jó vonatkozásban.

27. Levél apámhoz

Chöpp >!

Mellesleg a szabadsággal nagyon is sok öncsalás adódik az emberek között.

246. oldal Jelentés az akadémiának

Kapcsolódó szócikkek: önbecsapás · szabadság
Chöpp >!

Nem, a vezetőség kezdettől fogva létezett, és a Falra vonatkozó elhatározás úgyszintén. Ártatlan északi népek, akik azt hiszik, miattuk van, tiszteletre méltó, ártatlan császár, aki azt hiszi, ő adott parancsot rá! Mi, az építők, másképp tudjuk, és hallgatunk.

299. oldal A KÍNAI FAL ÉPÍTÉSE


Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

Arthur Conan Doyle: Sir Arthur Conan Doyle összes Sherlock Holmes története I-II.
Isaac Asimov: Én, a robot
Kosztolányi Dezső: Esti Kornél
P. G. Wodehouse: Halihó, Jeeves!
L. M. Montgomery: Anne karácsonya
P. G. Wodehouse: Majd a Tóbiás!
Mihail Solohov: Emberi sors
Tamási Áron: Tamási Áron válogatott művei I-II.
Gárdonyi Géza: Mai csodák
Gárdonyi Géza: Kék pille