Máni ​– Kelet Krisztusa, Nyugat Buddhája 0 csillagozás

Az ember fiziológiája a manicheus gnózis fényében
François Favre: Máni – Kelet Krisztusa, Nyugat Buddhája

Előszó Máni Élő Evangéliumából

Én Máni vagyok, Jézus Krisztus apostola,
kit azzá tett az Igazság Atyjának akarata.
Általa létezem, belőle eredek,
akire nézve vannak mindenek,
kinek létezése nem fogyatkozó,
mert ő örökéltű, Örökkévaló.
Minden igazságot általa kapok,
így az Ő akaratából vagyok.

Az igazságot, mit magamban hordtam,
a velem utazóknak megmutattam.
A békességeseknek békességet hoztam,
a halhatatlan nemzetségnek
a reményről szóltam.

Az igazságban járni tudókat
magam mellé vettem,
és őket a felfelé vezető ösvényhez vezettem.

E halhatatlan evangéliumot papírra vetettem,
a nagy misztériumokat benne elhelyeztem.
Nagy tettekről,
s roppant történésekről szóltam,
és ezek legmagasztosabb jeleiről
benne hírt adtam.

Az igazságra szomjúhozóknak
megmutattam mindent,
mit nékem megnyilvánított Isten.
Tanúságot tettem az igaz látásról,
s melyben részesültem,
a dicső kinyilatkoztatásról.

>!
L. N. L., Hajdúszoboszló, 2007
666 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632189178 · Fordította: Marádi Krisztina

Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 10


Népszerű idézetek

Daeva>!

Szent Ágoston, aki később a véres vallási háborúkat beiktatta és az inkvizíciót, erősen harcolt a gnosztikusok ellen és saját területükön támadta meg őket (szegénység, szűziesség, egyszerűség, alázat, önfeláldozás) Mivel kudarcot vall , megpróbálja őket szisztematikus módon ellehetetleníteni a gúny, a rágalom, a hazugság és a gyűlölet fegyvereivel. Egy antidualista értekezést ír a teremtésről és egy másik kritikai művet a gnosztikusok állítólagos „tisztátalan” életmódjáról.
Később bevezetik a halálbüntetést. Az ókorban pl. a manicheusok voltak az egyetlen olyan közösség, akiket a keresztény császárok halálbüntetésre ítéltek.
A Római Birodalomban a gnosztikusok üldözése már Ágoston működése előtt elkezdődött.
Ezért mondják sokan, hogy nincs új a nap alatt. Vagy hogy az ördög unalmas… Vagy hogy a kreativitás nem az ördög jellemvonása.

François Favre: Máni – Kelet Krisztusa, Nyugat Buddhája Az ember fiziológiája a manicheus gnózis fényében

1 hozzászólás
Daeva>!

Tanításai a Jó és csakis Jó Istenéről szólt. Helyreállította az összetört tanítást, az egyetemes kereszténységet. Ellenségei szemében ő lett a tökéletes eretnek. A IV. században azonban „e világ erői” elkezdték megváltoztatni az emberiség tudati állapotát. A spiritualitást felváltotta a gnosztikus üldözése és gyilkolása, akiket eretneknek nyilvánítottak. Elkezdődött a sötéééét középkor. Konstantin császár kihirdeti, hogy a szent iratok csak szó szerint lehet értelmezni. Eltörlik a reinkarnáció tanítását.
A NÉGY EVANGÉLIUM MELLÉ BEEMELIK A HÉBEREK TÖRVÉNYKÖNYVÉT, A TÓRÁT, mint szent könyvet.
Az érdek nélküli szeretet Jézus tanítása, mely alapvetően erőszakmentes és viszálymentes, az évszázadok alatt vérgőzös őrjöngéssé változott, sok millió ártatlan áldozattal.
A XIII. században az egyházi inkvizíciós hadsereget toboroz a dél-franciaországi katár közösség, a tiszták, a jó emberek ellen. Mindazok ellen, akik a gyakorlatban megvalósították Jézus tanításait, az igazi kereszténységet. A katár holokauszt rettegéssel töltötte el Európa népet.
Egyebek között minden más gnosztikus vallás ellen véres hadjáratot indítottak, megpróbálva írmagjukat is kiölni. Nem csak Jézussal végeztek kegyetlenül, de a többi prófétával is. Manit élve megynyúzták.

François Favre: Máni – Kelet Krisztusa, Nyugat Buddhája Az ember fiziológiája a manicheus gnózis fényében


Hasonló könyvek címkék alapján

Máni, az élő
Hilaire Belloc: The Great Heresies
Ladocsi Gáspár: A Jézus Krisztus-jelenség a gnosztikus irodalomban
Loschert Kázmér: Az egyházatyák kora
Christie Golden: Assassin's Creed – Heresy – Eretnekség
Kulcsár Zsuzsanna: Eretnekmozgalmak
Nagy András: Savonarola-kísérlet
Philippa Gregory: A makrancos királyné
Irenaeus: Against Heresies
Pap Gábor: Manitól Rasdiig