A ​Hajnal Leánya 7 csillagozás

Francis William Bain: A Hajnal Leánya Francis William Bain: A Hajnal Leánya Francis William Bain: A Hajnal Leánya Francis William Bain: A Hajnal Leánya Francis William Bain: A Hajnal Leánya

Baktay ​Ervin, a neves orientalista és kiváló író az I. világháború zűrzavarában, a lövészárokban kezdte fordítani e hindu meséket, mintegy vigasztalásul és figyelmeztetésül: még a legszélsőségesebb körülmények között is mindennél fontosabb emberségünk megőrzése és sosem szabad föladnunk egy jobb jövő reményét. A varázslatos hindu mesék, amelyek sorra feltárulnak előttünk e könyv lapjain, sokáig még a szakértőket is megtévesztették: eredeti alkotásoknak tűntek, s a források nyomába eredő kutatók egy idő múltán megdöbbenéssel szembesültek azzal, hogy szerzőjük Francis William Bain, a szanszkrit irodalmat kiválóan ismerő, azt mély átérzéssel újraalkotó angol tudós és poéta.
Az ő átköltésében jelennek meg előttünk az indiai szubkontinens egzotikus tájain e meglepő fordulatokban bővelkedő, gyakran csodás elemeket sem nélkülöző történetek főszereplői, a más és más néven megnevezett örök Nő és örök Férfi, valamint nemzetségeik és ismerőseik, barátaik és ellenségeik, sőt az életüket… (tovább)

>!
Merhavia, Budapest, 2008
688 oldal · ISBN: 9789631426106 · Fordította: Baktay Ervin
>!
Merhavia, Budapest, 1997
112 oldal · ISBN: 9637587578 · Fordította: Baktay Ervin · Illusztrálta: Vida Győző
>!
keménytáblás · Fordította: Baktay Ervin

Kedvencelte 3

Most olvassa 4

Várólistára tette 11

Kívánságlistára tette 7


Kiemelt értékelések

>!
alaurent P
Francis William Bain: A Hajnal Leánya

Kedves mese a kiábrándult indiai királyról, és eszes kedveséről – mesékkel a mesében, a boldoganéltekmíg megnyugtató befejezéséig.

>!
hannor
Francis William Bain: A Hajnal Leánya

Bain hindu szerelmes regéi ragyogóak. Baktay Ervin e regék fordításával tartotta magában a lelket az első világháborúban, szépségük és lélekemelő erejük semmit sem vesztett az elmúlt száz évben. Csak ajánlani tudom mind a 12 regét – és a tizenharmadikat is, A méhek nektárját, amely idén jelent meg magyarul.

>!
D_J
Francis William Bain: A Hajnal Leánya

Egy történet, ami már 13. Éve kísér, amit újra és újra el kell olvasnom. Az egyik legszebb mese, amivel valaha találkoztam!


Népszerű idézetek

>!
V_G

Az emberekkel és a könyvekkel való találkozás legyen élmény- és végzetszerű, mint minden a világon.

>!
frtia 

A szerelem három módjának kell egyesülnie egyetlen érzésben, hogy az tökéletes és teljes legyen. Ez a három a test szerelme, az értelem szerelme és a lélek szerelme.

58. oldal (Merhavia, 1997)

>!
cassiesdream

(…) hiszen minden nő szíve mélyén epedve óhajtja, hogy bárcsak férfi lehetne, s gyászolva siratja balsorsát, amiért nőnek kellett születnie, s egész életén át csak azt az egyet kéri imáiban, hogy következő születésében mint férfi jöjjön a világra.

Ami az álomban valóság

>!
cassiesdream

Lassan kúsztok felém, eljövendő évek!
Az elmúlt esztendők gyorsan elrepültek
Illatos hamvak ma már amit hoztak,
– Bánat ürme s az öröm bora –
Kiégett emlékek szantálfája csak
És a múlt időknek kámfora.

Buborékok az élet tengerén

>!
frtia 

– Mi történjék a követtel, aki a király szolgálatában késlekedik, míg urának fekete hajszálai szürkére és szürke hajszálai fehérre válnak a várakozásban?

27. oldal (Merhavia, 1997)

>!
frtia 

A tavon a lótuszok már készülőben voltak, hogy üdvözöljék szerelmesüket, midőn előlép a keleti hegyek mögül.

37. oldal (Merhavia, 1997)

>!
frtia 

És amint ott állott várakozva, egyszerre ismét megjelent a cséti, fürge lábakkal sietve feléje, kezében egy virágzó jázminággal. A király pedig akarata ellenére is örvendett láttára, mert a leány mozgása hasonló volt az ifjúság fájának lengő hajladozásához.

47. oldal (Merhavia, 1997)

>!
frtia 

– Nem távozhat el, ami sohasem volt jelen; s nem hagyhatott el a szerelem téged, ki sohasem ismerted a szerelmet.

56. oldal (Merhavia, 1997)

>!
frtia 

A szerelem hangszerén három húr van. És ha megvan mindhárom, egyaránt erősek és szilárdan egymás mellé vannak feszítve, akkor semmi sem szakíthatja el, semmi el nem pusztíthatja, még a halál maga sem. De ha e húroknak csupán egyike van meg, akkor megpattan az élet próbái és szenvedései alatt. Így történt az a te esetedben. A három szükséges húr nem volt egyesítve, és szerelmed egyetlen hang volt, nem pedig harmónia.

57. oldal (Merhavia, 1997)

>!
cassiesdream

– Oh, Mahésvara, kegyosztó te – mert bizonnyal a te szavad hallom és senki másét –, esedező kérelemmel jövök én színed elé és minden reménységemet beléd helyeztem. Tudd meg, hogy én egy kathaka vagyok és Pátalíputra – a síkság városa – királyának udvarához tartozom. És minden este, mielőtt királyom nyugvóra tért volna, egy mesét kellett elmondanom néki, hogy elringassam vele s álmot hozzak pilláira. Tizennégy esztendőn át mondtam ilyképpen meséket neki, minden este egyet. Ám végtére egy este, midőn elérkezett a lenyugvás ideje, így szóltam hozzá:
„Oh, király, meséim kincsesháza kifogyott, képzeletem kimerült és nem tudok több regét mondani néked.”
A király vörösen villámló, haragos szemekkel nézett reám és mondta:
„Kutya, mit jelentsen ez? Ne alhassam többé, mert te ily nyomorúságosan érted mesterségedet?”
Én pedig arcomra borultam előtte és szóltam:
„Oh, légy kegyelmes, király. Kiürült a lelkem és találékonyságom kútja kiszáradt.”
Mondta erre ő:
„Tudd meg hát, hogy nem vagy többé kathaka nálam és más lép a helyedbe. És tudd meg azt is, hogy ha mától számított három hónapon belül – mert kegyes akarok lenni, időt engedvén néked – nem tudsz oly mesét mondani, mely érdekesebb minden eddig hallottnál, elválasztom üres fejedet testedtől, de előbb kitépetem hasznavehetetlen nyelvedet és kiirtom családodat és minden rokonságodat országomban, hasonlóan a dühödt szélvészhez, mely az esős időszak kezdetén kitépi a fákat.”

A Nagy Isten hajában


Hasonló könyvek címkék alapján

A hulladémon huszonöt meséje
Sukaszaptati
Vekerdi József (szerk.): Mesefolyamok óceánja
F. W. Bain: Szürkület
Rossana Guarnieri – Szalai Lilla (szerk.): Indiai népmesék
A bátor teknősbéka
Dégh Linda (szerk.): A világjáró királyfi
Boldizsár Ildikó (szerk.): Esti mesék lányoknak
T. Aszódi Éva (szerk.): Minden napra egy mese
Dornbach Mária (szerk.): A sárkányhercegnő