Poszthumán ​jövendőnk 15 csillagozás

A biotechnológiai forradalom következményei
Francis Fukuyama: Poszthumán jövendőnk

Milyen ​következményekkel járhat az emberek klónozása? Szabad-e engedélyezni vagy szigorúan tiltani kell? Milyen esetekben engedélyezhető az embrió génjeinek módosítása? Káros vagy hasznos jelenség a Prozac, a Ritalin és az egyéb tudatmódosító gyógyszerek tömeges fogyasztása? Évek óta világszerte heves viták folynak ezekről a kérdésekről és a biotechnológiai forradalom egyéb új eredményeivel kapcsolatban. Új könyvében Francis Fukuyama erőteljesen érvel amellett, hogy ha nem sikerül idejében, nemzetközi szinten szabályozni ezeket a folyamatokat, az beláthatatlan következményekkel járhat az emberi lényeget és a liberális demokrácia jövőjét illetően. Fukuyama, aki 1989-ben fogalmazta meg először azóta híressé vált tételét a történelem végéről, most részben módosítja az elméletét. Továbbra is az a véleménye ugyan, hogy a liberális demokrácia kialakulásával az ember eljutott a társadalmi fejlődés végpontjára, s minden egyéb alternatíva vereséget szenvedett, csakhogy… Csakhogy, mint… (tovább)

Eredeti cím: Our posthuman future

Eredeti megjelenés éve: 2002

>!
Európa, Budapest, 2003
342 oldal · keménytáblás · ISBN: 963077299X · Fordította: Tomori Gábor

Enciklopédia 4


Kedvencelte 1

Várólistára tette 32

Kívánságlistára tette 42

Kölcsönkérné 2


Kiemelt értékelések

csartak P>!
Francis Fukuyama: Poszthumán jövendőnk

Francis Fukuyama: Poszthumán jövendőnk A biotechnológiai forradalom következményei

A modern fantasztikus irodalomban meglehetősen gyakran találkozunk poszthumán, transzhumán, genetikailag módosított, implantátumokkal rendelkező, betegség nélküli, továbbfejlesztett emberrel. Ezeket a távoli jövőben képzeljük el, Fukuyama viszont ebben a könyvében a jelenre fókuszál, a kezdetekre. Olyan kérdéseket feszeget, miként lehet meghatározni az emberi természetet, mit érthetünk emberi jogok alatt, mi az emberi méltóság, mindezt a biotechnológia, az emberi klónozás kérdésével kapcsolatban. Meddig lehet elmenni? Meddig marad ember az ember a génmanipuláció során? Ki kontrollálja majd ezeket? Lehet-e majd kontrollálni? Az élet meghosszabbításának milyen következményei lehetnek a társadalomra?
Minden folyamatban van, a világ változik, a könyv 2002-ben íródott… de gyanítom az elkövetkezendő évtizedekben még nem fogunk választ kapni a kérdésekre. Majd talán az oly sokszor elképzelt távoli jövőben.

5 hozzászólás
Lótusz68>!
Francis Fukuyama: Poszthumán jövendőnk

Francis Fukuyama: Poszthumán jövendőnk A biotechnológiai forradalom következményei

Minden könyve alaposan felépítve és megdolgozva.Szerteágazó figyelemmel magyarázza gondolatait, Sok mindent nem érthetnék elemzéseiből, ha nem olvastam volna előző írásait amik kiegészítik illetve magyarázatot adnak befejezetlen gondolatmeneteihez. Megjelenésekor is olvastam, a fölfokozott hangulat közepette.Most csak szemlélődve,tényszerűbben. Látásmódja, az ember meghatározóinak (gazdaság,társadalom,politika…) könyvekre bontott megtárgyalása még jónéhány számomra érdekfeszítő művet ígér.
Nagyon várom A politikai rend eredete második részét.


Népszerű idézetek

csartak P>!

Jóval azelőtt, hogy a génmanipuláció lehetségessé válna, az kémiájának megértése és a képesség az abba való beavatkozásra fontos eszközt kínál majd a viselkedés ellenőrzéséhez, aminek messzemenő politikai kihívásai lesznek. E forradalomnak máris a kellős közepén járunk és hogy tisztában legyünk azzal, minek nézünk elébe, nem szükséges tudományos-fantasztikus forgatókönyveket felvázolnunk.

63. oldal

Francis Fukuyama: Poszthumán jövendőnk A biotechnológiai forradalom következményei

szigiri>!

A demokráciában, Alexis de Tocqueville szavával a „többség zsarnoksága” valósul meg, azaz a népszerű vélemények kiszorítják a valódi sokféleséget és különbözőséget. Napjainkban ez érhető tetten a politikai korrektség követelménye kapcsán, és nem alaptalan az aggodalom, hogy a modern biotechnológia esetleg hamarosan nagyon hatékony eszközöket kínál majd bizonyos, politikailag kívánatosnak mondott célok eléréséhez.

78. oldal (Európa, 2003)

Francis Fukuyama: Poszthumán jövendőnk A biotechnológiai forradalom következményei

Lótusz68>!

A szakemberek jól tudják, hogy a szabályozás nagyban csökkentheti a hatékonyságot, sőt kóros jelenségeket is eredményezhet. A kutatások fényt derítettek például arra, hogy a kormányzati szabályozás végrehajtói miképpen igyekeznek a saját érdekükben kiterjeszteni a hatalmukat, még akkor is, ha közben a közérdekről szónokolnak. A nem kellően végiggondolt szabályozás rendkívüli mértékben növelheti a költségeket, elfojthatja az innovációt, és mivel a beruházók a számukra terhes szabályok kikerülésére törekszenek, a források hibás megosztásához vezethet.

244. oldal

Francis Fukuyama: Poszthumán jövendőnk A biotechnológiai forradalom következményei

Lótusz68>!

A törvényhozók, mint tudjuk, szeretnek pózolni, anekdotákkal érvelni, asztalt verni és kétes ügyletekben részt venni. Szavaikat és tetteiket gyakran tudatlanság vezérli, olykor pedig nagyon is különféle lobbik befolyása alatt állnak, vagy megcsontosodott érdekek mozgatják őket.

246. oldal

Francis Fukuyama: Poszthumán jövendőnk A biotechnológiai forradalom következményei

Lótusz68>!

A kínai hatóságoknak például az olyan internetszolgáltatókat, mint a Yahoo! vagy az MSN, sikerült arra kényszeríteniük, hogy a kínai nyelvű oldalaikon akadályozzák meg a pekingi kormány szerint nem kívánatos anyagok közlését, mégpedig politikai eszközzel, nevezetesen azzal a fenyegetéssel, hogy ha másként cselekszenek Kína területén megvonják tőlük a működési engedélyt.
A szkeptikusok azt állítják, hogy végül semmilyen igyekezet nem lesz képes a technika hatékony ellenőrzésére.

251. oldal

Francis Fukuyama: Poszthumán jövendőnk A biotechnológiai forradalom következményei

Lótusz68>!

…rDNS-t tartalmazó organizmusokkal csakis úgy szabad kísérletezni,hogy megakadályozható legyen az ilyen organizmusok kikerülése a laboratóriumból a környezetbe.
Mint azóta kiderült, azok a félelmek, hogy az rDNS-kutatások holmi rovarszörnyek létrejöttéhez vezetnek, alaptalanok voltak; gyakorlatilag az összes újonnan előállított organizmus kevésbé erőteljes, mint a természetben előforduló rokona.

262. oldal

Francis Fukuyama: Poszthumán jövendőnk A biotechnológiai forradalom következményei

Lótusz68>!

…a tudatosság éppolyan makacsul rejtélyes dolog számunkra, mint korábban volt.
[…]
A szubjektív mentális ållapotok, noha materiális biológiai folyamatok termékei, úgy tűnik, nagyon különböző, nem anyagi természetű jelenségekkel állnak összefüggésben.
[…]
A filozófus John Searle szavaival: A legmegdöbbentőbb az, hogy nagyon úgy tűnik, a tudat filozófiájának főárama az elmúlt ötven évben nyilvánvalóan tévúton haladt… a téma számos, sőt talán legtöbb komoly kutatója rutinszerűen tagad bizonyos nyilvánvaló lelki tényeket, például azt, hogy valmennyiünknek vannak szubjektív mentális tudatállapotaink, amelyeket egyszerűen nem lehetséges kiküszöbölni.

225.-226.o

Francis Fukuyama: Poszthumán jövendőnk A biotechnológiai forradalom következményei

Lótusz68>!

…ami a legfontosabb számunkra, mint emberi lények számára, semmilyen kézenfekvő céllal nem bír a dolgok azon materiális rendjében, amely által emberré lettünk. Ugyanis a sajátosan emberi érzelmek skálájából fakadnak például céljaink, kívánságaink, vágyaink, félelmeink vagy ellenérzéseink, következésképp ez a skála a forrása az emberi értékeknek. Noha sokak szerint az emberi értelem és a morális választás a fajunknak méltóságot adó legfontosabb, sajátosan emberi tulajdonságok, jómagam úgy vélem, hogy érzelmeink legalább ekkora, ha nem nagyobb fontossággal bírnak.

228.-229.o

Francis Fukuyama: Poszthumán jövendőnk A biotechnológiai forradalom következményei

Lótusz68>!

…az emberi lélek valamikor azon ötmillió év során, mindmáig rejtélyes módon lett fajunk egyedeinek sajátja, mely alatt őseink csimpánzszerű előemberből a ma élő emberré fejlődtek. A modern természettudomány képes e fejlődési folyamat feltárására és materiális összefüggéseinek megmagyarázására,ám arra nem ad kielégítő választ, hogy mi a lélek és miképpen keletkezett.
[…]
A modern természettudomány nem sokat magyarázott meg ez idáig abból, hogy mit jelent embernek lenni?

218.-219.o

Francis Fukuyama: Poszthumán jövendőnk A biotechnológiai forradalom következményei

Lótusz68>!

… evolúció folyamán sor került egy minőségi ugrásra, amelynek révén a nyelv, az értelem és az emóció ember előtti előzményei egy részei egyszerű összegénél többnek minősülő emberi egésszé alakultak, és hogy e folyamat lényegében mindmáig rejtélyes számunkra. Valami hasonló történik minden embrióval, miközben csecsemővé, gyermekké, majd felnőtt emberi lénnyé fejlődik: a kezdet kezdetének szerves molekulacsoportja tudattal és értelemmel rendelkező, erkölcsi választásra és szubjektív érzelmekre képes ember lesz, ám ennek mikéntje hasonlóképpen rejtély.

238.-239.o

Francis Fukuyama: Poszthumán jövendőnk A biotechnológiai forradalom következményei


Hasonló könyvek címkék alapján

Elizabeth Kolbert: A hatodik kihalás
Michio Kaku: A jövő fizikája
Max Tegmark: Élet 3.0
Joan Slonczewski: Agypestis
Raymond Kurzweil: Hogyan alkossunk elmét?
Ray Kurzweil: A szingularitás küszöbén
Nassim Nicholas Taleb: A fekete hattyú
Gerald Durrell – Lee Durrell: Az amatőr természetbúvár
Larry Gonick – Mark Wheelis: Képregén
Frank Herbert: A Dűne