Horthyliget 1 csillagozás

A magyar Ördögsziget
Fóthy János: Horthyliget

A Tanúságtevők-sorozat – Ungvári Tamás válogatásában – a magyar munkaszolgálatosoknak állít emléket. Fóthy János, a Pesti Hírlap munkatársa 1944 tavaszán került a Csepel szigeten létesített internálótáborba, Horthyligetre. Négy hónapot töltött ott. A szigetszentmiklósi lágerben zsidó származású újságírók, ügyvédek és egyetemisták raboskodtak. Fóthy beszámolójában megelevenedik a korszak abszurditása és borzalma. Kegyetlenkedő parancsnokok, embertelen körülmények; ezzel szemben pedig a remény és a kitartás tisztasága. „Aki nem tud szembenézni a múltjával, arra van ítélve, hogy örökké megismételje” – írta George Santayana, amerikai filozófus. A Tanúságtevők-sorozat eme szörnyű jóslat ellen lázad.

>!
Scolar, Budapest, 2016
160 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632446370

Várólistára tette 5

Kívánságlistára tette 4


Népszerű idézetek

csgabi P>!

És itt eszméltem rá először, hogy ami a a nagy, kivételes lelkeket megnemesíti, önmaguk fölé emeli a szenvedés, úgy az átlaglelkekből kiégeti a részvét, az érzés, az emberiesség minden atomját, nem hagyva maga után mást, csak az önzés, mohóság, durvaság és közöny jemény salakját.

41. oldal

Fóthy János: Horthyliget A magyar Ördögsziget

csgabi P>!

Ami ezután következett, azt legjobban szeretném nyomtalanul kiirtani az emlékezetemből. Vagyis talán… még mélyebben belevésni, nehogy valaha is elfeledjem, micsoda fenevaddá aljasította a náci-fasizmus az embert, másrészt micsoda tehetetlen, kínzásra és halálra ítélt mártírok tömegeit termelte ki.

85. oldal

Fóthy János: Horthyliget A magyar Ördögsziget

csgabi P>!

Soha még nem láttam szép, szabályos férfiarcban a sötét gonoszságot, a gátlástalan kegyetlenséget oly tökéletesen kifejeződni, mint ennek a Pusztafinak a vonásaiban. Az egész ember – valahogy – a sötétséget árasztotta magából.

118. oldal

Fóthy János: Horthyliget A magyar Ördögsziget

csgabi P>!

Nosza hát! Ha az angolszászok bosszút állnak a zsidókért, álljunk mi bosszút a zsidókon – (ez a ragyogó ötlet ki másnak a fejében is születhetett volna meg, mint Baky László államtitkár r koponyájában, amaz üregében, amelyben más, normális embernél az agy fészkel. De hát Baky úr és az agyvelő, két egymást kizáró fogalom! – az államtitkár urat ismertem még szilvamag korából, a kaposvári gimnáziumból, ahová együtt jártunk, és ahonnan négy osztály után dicstelenül a katonaiskolába távozott.

11-12. oldal

Fóthy János: Horthyliget A magyar Ördögsziget

csgabi P>!

A Rökk Szilárd utca! Ez megint egészen külön fejezet azoknak a rémnapoknak a történetében. A Rökk Szilárd utca 26. számú ház a Rabbiképző Szeminárium épülete volt, egészen 1944. március 19-ig. Ettől a gyászos emlékű naptól kezdve a Kisegítő Toloncház díszes elnevezését kapta. Ide hurcolták a németek azokat a kiemelkedőbb zsidó személyiségeket, akikről – úgy látszik – kész listájuk lehetett, hiszen alig néhány órával bevonulásuk után, sőt ezzel szinte egyidejűleg, megkezdték összefogdosásukat. Előbb csak a legismertebb zsidó ügyvédek, orvosok, nagyiparosok, nagykereskedők, bankembere, művészek kerültek a Rökk Szilárd utcába, de hovatovább sokkal „demokratikusabb” közintézménnyé vált a Rabbiképző Szeminárium, helyesebben Kisegítő Toloncház épülete, mert hamarosan ide vitték be azokat a névtelen kisembereket, akiket vagy az utcán fogtak el a Baky-rendszer sbirrjei, az államrendőrségi detektívek, vagy lakásukról hurcoltak el „névtelen feljelentés” alapján (l. házfelügyelő, viceházmester, kedves szomszéd, stb.), vagy pedig a KEOKH (Külföldiket Ellenőrző Országos Központi Hatóság) fogdostatott össze a város minden részében.

13. oldal

Fóthy János: Horthyliget A magyar Ördögsziget

csgabi P>!

Július 6-ig, tehát hat hétig, egyetlen szó értesítést, üzenetet, életjelet sem kaphattunk hozzátartozóinktól, éppen azokban a nehéz időkben, amikor az úgynevezett „összeköltöztetések” voltak, amikor a csillagos házakat kijelölték, amikor vidékről deportálták a zsidókat, úgyhogy teljes bizonytalanságban éltünk, hol élhetnek, hova költözhettek hozzátartozóink.

121-122. oldal

Fóthy János: Horthyliget A magyar Ördögsziget


Hasonló könyvek címkék alapján

Palásti László: A bori halálút regénye
Váradi Z. Ferenc: Szökőév
Rózsa György – Rózsa Dávid: Legvégül a tópart
Frank Tibor (szerk.): Honszeretet és felekezeti hűség
Bertényi Iván: Nagy Lajos király
Bertényi Iván: Szent István és öröksége
Cseh Sándor: Apor püspök vértanúhalála
Bolyki Tamás (szerk.): A legnagyobb magyar királyok
Paksa Rudolf: Szálasi Ferenc és a hungarizmus
Kristó Gyula – Makk Ferenc: Az Árpád-ház uralkodói