Bevezetés ​a frazeológiába 0 csillagozás

A szólás- és közmondáskutatás alapjai
Forgács Tamás: Bevezetés a frazeológiába

A ​kötet kifejezetten hiánypótló munka a magyar nyelvtudományban: a magyar szólás- és közmondáskutatásnak már régi adóssága egy ilyen jellegű összefoglalás. A könyv főként leíró szempontból közelít a frazeológiai egységekhez: bemutatja bonyolult nyelvrendszerbeli helyüket, és behatóan elemzi meghatározásuk nehézségeit. Elvégzi több szempontú osztályozásukat is, részletesen körbejárva az ezzel kapcsolatos problémákat. Az osztályozás során – a frazeológiában betöltött súlyuknak megfelelően – különálló fejezetet szentel a közmondásoknak.

Önálló fejezet foglalkozik a frazeológiai egységek jelentésviszonyaival, illetve a frazeológiai egységek szövegbeli felhasználásának kérdéseivel, szövegbe épülésük módozataival. Ennek során kitűnő példákat láthatunk a kifejezések átalakításának, elferdítésének – egyes szövegfajtákban, így reklámszlogenekben vagy viccekben oly gyakori – lehetőségeire és típusaira is.

Két fejezet némiképp elméletibb vonatkozású a többinél, s a… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához Tinta

>!
Tinta, Budapest, 2007
290 oldal · ISBN: 9789637094699

Enciklopédia 1


Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 2


Népszerű idézetek

Raesade P>!

Ugyancsak anekdotához kötődik a régi szólásgyűjteményeinkben gyakran szereplő föltette az Orbán süvegét szólás is. Ennek a 'berúgott' jelentésű kifejezésnek a magyarázata Sirisaka Andor szerint a következő: „II. Ulászló koronáztatásakor 1490. a püspökök mindnyájan püspöki süvegükben állottak körülötte, kivévén Dóci Orbánt, az akkori egri püspököt. Ennek ugyanis süvegét inasa részeg fővel utána hozván, részegségében a püspöki süveget ura helyett saját fejére tette fel. Innen kerekedett aztán, hogyha valaki nagyon felöntött a garatra, azt mondták: Ez is feltette az Orbán süvegét”

24. oldal

Forgács Tamás: Bevezetés a frazeológiába A szólás- és közmondáskutatás alapjai

Kapcsolódó szócikkek: Sirisaka Andor

Hasonló könyvek címkék alapján

O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások
Csájiné Knézics Anikó: Két bolond százat csinál
Ujváry Zoltán: Szólások és közmondások nagy könyve
Margalits Ede: Magyar közmondások és közmondásszerű szólások
Bárdosi Vilmos: Szólások, közmondások eredete
Bárdosi Vilmos: Itt van a kutya elásva!
Füzesi Zsuzsa: Bagoly mondja verébnek…
Bárdosi Vilmos – Csobothné Hegedűs Mária: Szólások és közmondások
Szemerkényi Ágnes: Szólások és közmondások
Szemerkényi Ágnes: Szólások és közmondások – diákszótár