Szövegértési ​feladatok 0 csillagozás

Munkafüzet a szövegértés fejlesztéséhez
Forgács Róbert – Kertész Rita: Szövegértési feladatok

A ​munkafüzet kilenc alapkészségeket fejlesztő, illetve öt összetettebb szövegre épülő feladatsort foglal magába, és ezeken kívül tartalmaz egy középszintű érettségi szövegértési mintafeladatot is a megoldásokkal együtt.

A szerzők, Kertész Rita és Forgács Róbert a budapesti Eötvös József Gimnázium magyar nyelv és irodalom szakos tanárai, a feladatok összeállítása során a sokéves tanítási gyakorlatuk mellett figyelembe vették a középiskolai felvételi és a középszintű érettségi tapasztalatait.

A közreadott szövegekhez kapcsolódó kérdések a szövegértési képesség minden területét érintik: gyakoroltatják az információk visszakeresését, a szövegbeli összefüggések meglátását és a szövegek rejtettebb tartalmainak felismerését.

Ajánljuk a középiskolába készülő és a már középiskolás diákoknak, akik az értő olvasásban jártasságot kívánnak szerezni, hogy ezáltal a szövegértésre épülő vizsgák feladatait helyesen oldják meg. A pontos szövegértés hozzásegíti az… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Anyanyelvi kompetenciafejlesztő munkafüzetek Tinta

>!
Tinta, Budapest, 2014
48 oldal · puhatáblás · ISBN: 9786155219795

Hasonló könyvek címkék alapján

Gaál Edit: Szövegtani munkafüzet
Földvári Erika: Olvasás munkafüzet 3.
Szabó Ágnes: Kompetencia alapú feladatsorok magyarból 3. és 4. osztályosoknak – Szövegértés
Burai Lászlóné – Faragó Attiláné: Hétszínvirág munkafüzet 3.
Lerchné Egri Zsuzsa: Nyelvtan, helyesírás, szövegtan munkafüzet 9. osztály
Deme László: Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata
Nagy Ferenc: Kriminalisztikai szövegnyelvészet
Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv szövegtana
Petőfi S. János – Békési Imre – Vass László (szerk.): Szemiotikai szövegtan
Kroó Katalin: Irodalmi szövegfolytonosság