Az ​esztergomi benedikcionále 0 csillagozás

Irodalom és liturgia az államalapítás-kori Magyarországon
Földváry Miklós István: Az esztergomi benedikcionále

Látva ​az irodalomnak és a liturgiaalakításnak azt a magas színvonalú alkotását, amelyet az Esztergomi benedikcionále (és a tőle elválaszthatatlan Hartvik-agenda)
őrzött meg az utókornak, nem tudjuk és nem is akarjuk kivonni magunkat a személyesség benyomása alól. Az ambíció, az elgondolás, a stílus, az ízlés sokkal egyénibb annál, hogysem hátterében több nemzedék lassú és reflektálatlan tevékenységét föltételezzük. Óhatatlanul fölmerül tehát a kérdés: ki volt, kik voltak
a megnevezetlen szerző vagy szerzői-szerkesztői kör, aki vagy amely a születő magyar liturgikus úzus kialakításán dolgozott?

Többek között e kérdésre keresi a választ a jelen monográfia a középkori magyar liturgia első fönnmaradt kéziratát elemezve, s közben érintkezésbe lép szinte minden tudományterülettel, amelynek mondanivalója lehet az európai keresztény kultúrának
e különlegesen sokoldalú alkotásáról.

Földváry Miklós István az ELTE BTK Liturgiatörténeti Kutatócsoportjának… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 2014

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Műhelytanulmányok Argumentum, ELTE BTK Vallástudományi Központ, Liturgiatörténeti Kutatócsoport


Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Testvérünk és atyánk
Petró József: A szentmise története
Reinhard Thöle (szerk.): Bevezetés az ortodoxia világába
Alexander Zieger – Gudrun Schlechte: Ily színes a mi hitünk
Dolhai Lajos: Az ókeresztény egyház liturgiája
Ivancsó István: Magyar Mózes
Eyvind Johnson: Rózsák és lángok
A Szent Liturgia
Várnagy Antal: Liturgika
Barsi Balázs – Dobszay László: „Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe”