Verecke ​híres útján… 14 csillagozás

A magyar nép őstörténete és a honfoglalás
Fodor István: Verecke híres útján…

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Magyar História Gondolat

>!
Gondolat, Budapest, 1980
296 oldal · ISBN: 9632808894 · Illusztrálta: Bánó Attila
>!
Gondolat / Madách, Budapest, Pozsony, 1975
298 oldal · puhatáblás · ISBN: 9632802411 · Illusztrálta: Bánó Attila

Kiemelt értékelések

Bla IP>!
Fodor István: Verecke híres útján…

Fodor István: Verecke híres útján… A magyar nép őstörténete és a honfoglalás

Olvasva Fodor István könyvét Verecke híres útján követtem végig történészeinket, de nem látszik teljesen tisztán bennem a magyarság őstörténetétől a Kárpát-medence elfoglalásáig vezető út.
Engem igazából az utolsó fél évezred érdekelt igazán.
A hunok V. századi jelenléte, Attila szerepe egyértelmű. A hunokat követő avarok valszeg rokonaink. E nép azért is fontos, hiszen egyöntetűen vallják a kutatók, hogy az avar nép nagy számban érte meg Árpád népének honfoglalását, s épp emiatt – keveredve egymás közt – mi is vérünkben hordozzuk az avar népet. Az avarok a honfoglaló magyarok közösségébe alig 100 év alatt olvadtak be teljesen. Ez csak akkor lehetett lehetséges, ha a két nép nyelve nem sokban különbözött egymástól, a csak nyelvjárásbeli különbségek voltak. Ezt a feltételezést követve azt állíthatjuk, hogy az avarok a magyar nyelv egy nyelvjárását beszélték. Ez bizonyítaná László Gyula kettős honfoglalás elméletét. De sem László, sem Fodor idáig nem jutott el. Fodor tagadja hasonló nyelvűségüket – holott korabeli nyugati krónikások szólnak azonosságukról, vagy legalábbis nagy hasonlóságukról. Jó lenne tisztázni a rokonsági kapcsolatokat is Attila és Kovrat fiai, valamint a hunok és az onogurok, és a magyarok közt, amely egyértelműen megmagyarázná a Hungária elnevezés 895 utáni jogosságát…Van bizony a régészeknek – más szakemberek segítségével is – feladatuk az egyszerű népesség leleteinek értelmezésében, ill. magyarázatában, hogy megoldást találjanak a temetkezési, antropológiai, díszítő-művészeti ellentmondásokra is.

SteelCurtain >!
Fodor István: Verecke híres útján…

Fodor István: Verecke híres útján… A magyar nép őstörténete és a honfoglalás

Korrekt, szerteágazó, alapos kutatásokon alapuló munka. Mivel már négy évtizede jött ki a nyomdából, valószínűleg készült már olyan összefoglaló mű is, mely az azóta eltelt időszak régészeti, történészi, és nyelvészeti eredményeit is feldolgozza, ám a friss eredmények hiánya ellenére is úgy vélem teljes mértékben helytálló mindaz, amit Fodor István leírt. A magyar őstörténet nem egy kiagyalt krimi, számtalan váratlan csavarral, hanem egy viszonylag nem túl bonyolult kirakós játék, amelynek azonban jó néhány eleme hiányzik. Ezeket viszont a meglévők alapján igen jó eséllyel lehet kikövetkeztetni. Persze csak akkor, ha valaki a tudományban és nem az összeesküvés elméletekben hisz. Utóbbiak számára ez a mű értéktelen, ők inkább olvassanak szittya-hun, netán maya kacagányos pszichiátriai lőlapot.

5 hozzászólás
Alvarando P>!
Fodor István: Verecke híres útján…

Fodor István: Verecke híres útján… A magyar nép őstörténete és a honfoglalás

A Kádár-korszak egyik legjobb történelmi sorozatának nyitókötete ez. Érződik rajta a szocializmus gondolkodása, ami főleg azon látszódik meg, hogy nagyon sok a szovjet tudósokra való hivatkozás, de olyan kifejezésekkel is találkozunk, mint az osztálytársadalom kialakulása. Ezt leszámítva ezen témát máshogy nem is lehet feldolgozni, mint ahogy a szerző tette e kötet lapjain. Főleg a régészet és a nyelvészet eredményeit mutatja be, de nem hiányozhat a gazdaság és a társadalom bemutatása, sőt a nép fogalmának meghatározása sem. Az őstörténeti rész kicsit több részt kap, a honfoglalásnál természetesen végigköveti a Kárpát-medencébe való költözés folyamatát, és képet kaphatunk a korabeli magyarság hitvilágáról, művészetéről és életmódjáról is. A szöveget a régészeti leletek képei egészítik ki, amelyek közelebb hozzák az olvasóhoz a témát. A kötet ajánlható bárkinek, akit érdekel a magyar nép őstörténete és a honfoglalás, amelyet itt a szocialista történetszemlélet szerint dolgoztak fel.


Népszerű idézetek

kaporszakall>!

A rosztovkai kés markolatának végén pedig egy művészien megszerkesztett szoborkompozíciót látunk: a ló egy síelő férfit vontat. Különösen a síelő lendületes alakja nyűgözi le művészi szépségével a mai szemlélőt. Az aprólékosan megformált arc félreérthetetlen mongoloid vonásokat tükröz. A ló alakja más megfogalmazásban került ki az öntőmintából: álló, nyugodt testtartása nincs összhangban a síelő férfi gyors mozgásban levő figurájával. A kompozíció, e belső ellentmondása ellenére is, elragadó látványt nyújt. (Igen érdekes, hogy az ábrázolás megoldásának a kulcsát a ma is Nyugat-Szibériában élő osztjákok egyik népmeséje adja a kezünkbe. Ebben arról van szó, hogy egy vadász télen lóval vontatott sítalpakon ment el vadászni, majd visszafelé a zsákmányt kötözte a sítalpakra, s így vontatta haza a lóval. A rosztovkai késen tehát e népmese majd három és félezer éves megjelenítését látjuk.)

107. oldal (Az ősmagyarság kialakulása / Fémművesség)

Fodor István: Verecke híres útján… A magyar nép őstörténete és a honfoglalás

7 hozzászólás
Bla IP>!

Még ugyanebben az évben(894) Szvatopluk morva fejedelem is a magyarok segítségét kérte Arnulf ellen. Egy magyar sereg be is vonult Pannóniába, s tetteiket így örökítették meg a németországi Fulda kolostorának évkönyvei: " Ebben az időben az avarok, akiket magyaroknak neveznek, a Dunán túl kóborolva, sok borzalmas dolgot vittek végbe. Mert a férfiakat és az őreg nőket legyilkolva, a fiatal nőket kéjvágyuk kielégítésére, mint a barmokat, magukkal hurcolva, egész Pannónia lakosságát mind egy szálig kiirtották.

232. oldal

Fodor István: Verecke híres útján… A magyar nép őstörténete és a honfoglalás

1 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Róna-Tas András: A honfoglaló magyar nép
Szendrei László: Baráti tanácsok amatőr őstörténészeknek
Makkay János: Türkmagyarok / Turcohungarica
Vékony Gábor: Magyar őstörténet – Magyar honfoglalás
Németh Gyula: A honfoglaló magyarság kialakulása
Bartha Antal: A magyar nép őstörténete
Szombathy Viktor (szerk.): Az őshazától a Kárpátokig
László Gyula: Múltunkról utódainknak I-II.
László Gyula: Őseinkről
Draskóczy István: A magyar nép története 1526-ig