A ​magyarság születése 2 csillagozás

Fodor István: A magyarság születése

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Magyarország Krónikája Adams

>!
Adams, 1992
158 oldal · puhatáblás · ISBN: 9638222042

Kiemelt értékelések

Emmi_Lotta I>!
Fodor István: A magyarság születése

Olvasmányos összefoglalás a magyar nép őstörténetéről. Hogyan és mikor vált néppé a magyarság, miért és mikor vándorolt a Kárpát-medencébe? Mi jellemezte kultúráját, hitvilágát? Ezekre a kérésekre kapunk választ ebből a remek kis könyvecskéből.

>!
Adams, 1992
158 oldal · puhatáblás · ISBN: 9638222042

Népszerű idézetek

Emmi_Lotta I>!

Népünk származásának ágas-bogas kérdéseit vizsgálva nem hagyhatjuk figyelmen kívül a jelen és a viszonylagos közelmúlt közfelfogását. Az újkori magyarság népi közérzetében szinte állandóan tetten érhetjük a környezetünktől való különbözőség, „más”-ság gondolatát. Közelmúlt történelmünk súlyos sorscsapásai is nagyban erősítették az „egyedül vagyunk” pesszimista és eredendően passzivitást sugalló szemléletét. Igaz, e gondolat nem csupán hazai talajon szökkent szárba. Szorgosan táplálták közelebbi s távolabbi szomszédaink gondolkodói és ideológusai is hosszú időn át. Hol a germán, hogy a szláv, hol pedig a román nemzeti eszme képviselői ítélték a magyarságot betolakodott, idegen testnek Európa közepén, s véltek bennünket valóságos történelmi sorscsapásnak. Ennek illusztrálására az alábbiakban K. J. Grot erősen szlavofil történész 1881-ben, Szentpétervárott megjelent Morávia és a magyarok a IX. század közepétől a X. század elejéig c. munkájából villantok fel egy-két részletet. A szerző bőségesen idézi a két múlt századi nagy cseh történetíró, Safarik és Palacky gondolatmenetét, imigyen: „A magyar nép betörése, majd megtelepedése Magyarországon a világtörténelem legjelentősebb eseményeinek sorába tartozik; a szláv világot soha nem sújtotta ilyen évszázadokra kiható súlyos csapás…”

5. oldal

5 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

B. Szabó János – Sudár Balázs: Honfoglalás
Pap Gábor: „Nézz egy kicsit a fejembe”
Bolyki Tamás: Őstörténetünk titkai: A magyarok rejtélyes eredete
Sándor Klára: Nyelvrokonság és hunhagyomány
Róna-Tas András: Kis magyar őstörténet
Cserép József: A magyarok őshazája
Györffy György: A magyarság keleti elemei
László Gyula: „Emlékezzünk régiekről …”
László Gyula: 50 rajz a honfoglalókról
B. Szabó János – Sudár Balázs: Az Árpád-ház nyomában