A ​magyar könyv története 1711-ig 1 csillagozás

Fitz József: A magyar könyv története 1711-ig Fitz József: A magyar könyv története 1711-ig

Kultúrtörténetünk egyik legfontosabb ágáról, a magyar könyv történetéről mindeddig nem jelent meg a nagyközönség igényeit kielégítő, átfogó jellegű munka.

Ezt a hiányt akarta megszüntetni a kiadó, amikor felkérte Fitz Józsefet és Kéki Bélát, könyvtörténetünk kiváló ismerőit egy kétrészes mű megírására, amely a legrégibb időktől napjainkig bemutatja a magyar könyv fejlődését.

E mű 1711-ig terjedő első része Fitz József munkája. Könyvünk szélesebb olvasótábor számára szóló összefoglalása a szerző készülő, többkötetes tudományos rendszerezésének, melynek első kötete a közelmúltban jelent meg. (Fitz József: A magyar nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. I. A mohácsi vész előtt. Akadémiai Kiadó 1959.) Éppen ezért csak szakembert érdeklő részletekbe nem bocsátkozik; olvasmányosan, színesen, gazdag hangszereléssel, a könyvesztétika szólamát is megpendítve idézi fel a magyar könyv múltját.

>!
Magyar Helikon, Budapest, 1959
202 oldal

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában
Persovits József: Kner-könyv
Kner Imre: Könyv a könyvről
Révay József – Schöpflin Aladár (szerk.): Egy magyar könyvkiadó regénye
Tevan Andor: Tevan Andor levelesládájából
V. Ecsedy Judit – Simon Melinda: Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon – 1488–1800
Steinhofer Károly: A könyv története I-II.
Benkő Andrea – Lipták Dorottya (szerk.): Vállalkozás, kultúra, polgárosodás
Roderick Cave – Sara Ayad: A könyv története
Haiman György: A könyv műhelyében