Világnézet ​és nevelés 0 csillagozás

Fináczy Ernő: Világnézet és nevelés

„Fináczy ​Ernő előkelő tudományos egyéniségében elsősorban a nevelés múltjának legnagyobb magyar búvárát tiszteljük. Először a magyar közoktatás múltja vonzotta. (A magyarországi közoktatás története Mária Terézia korában. I. 1899. II. 1902); kutató iránya később a nevelés egyetemes történelmévé szélesedett. (Az ókori nevelés története. 1906. 2. kiad. 1921. A középkori nevelés története. 1914. A renaissance-kori nevelés története. 1919). A nevelés történelme egyrészt a szellemi javak nemzedékről nemzedékre való átszármaztatásának múltját, vagyis a nevelő-oktató intézmények koronkénti állapotrajzát és fejlődését mutatja be; másrészt a nevelésnek a történet folyamán fölmerült
tudományos elméleteit vizsgálja. Előbbi feladata lényegében művelődéstörténeti, az utóbbi pedig filozófiai természetű. Minden filozófiai rendszer ugyanis az értékek bizonyos hierarchiájában hangzik ki. A filozófusnak természetes törekvése, hogy értékfelfogásának, életeszményeinek a valóságban is érvényt… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Filozófiai könyvtár Pfeifer Ferdinánd

>!
Pfeifer Ferdinánd, Budapest, 1925
174 oldal

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Falus Iván – Kelemen Elemér (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2005.
Maria Montessori: Az ember nevelése
Kiss Árpád – Horváth Lajos – Nagy Sándor – Szarka József (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1978
Szabó László Tamás: A tanár visszanéz
Knausz Imre: Műveltség és demokrácia – Kísérletek a pedagógia bírálatára
Pukánszky Béla – Németh András: Neveléstörténet
„Asszonyoknak igen sokat kell tudni…”
Dombi Alice – Oláh János – Varga István: A neveléselmélet alapkérdései
Andrásfalvy Bertalan: Hagyomány és jövendő
Ranschburg Jenő: Eltévedt gyerekek