Az ​újkori nevelés története 0 csillagozás

Vezérfonal egyetemi előadásokhoz
Fináczy Ernő: Az újkori nevelés története Fináczy Ernő: Az újkori nevelés története

„Neveléstörténeti tudományos kézikönyvemnek ez a negyedik kötete, épp úgy mint az első három, egyetemi előadásaimból nőtt ki és az egyetemi oktatásnak és tanulmányozásnak akar vezető fonálul szolgálni. A műnek ez a didaktikai célzata különleges tekinteteket szabott elém a kidolgozásban. Forrástanulmányaim során oly gazdag anyag gyűlt egybe, hogy már maga a kiszemelés sok gondot okozott, de nem kevésbbé súlyos feladatot rótt reám ennek a bőviből merített anyagnak a csoportosítása, beosztása és módszeres formálása. Az említett gyakorlati szempont parancsolóan követelte tovább, hogy csak a lényegre szorítkozzam és bizonyos kötött tárgyalásmódot kövessek.”

>!
408 oldal · ISBN: 9630243784
>!
408 oldal

Hasonló könyvek címkék alapján

Knausz Imre: Műveltség és demokrácia – Kísérletek a pedagógia bírálatára
Kiss Péter: Az egri érseki Líceum történetéből
Németh András: A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete
Pukánszky Béla – Németh András: Neveléstörténet
Szabolcs Éva (szerk.): Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon
Baska Gabriella – Nagy Mária – Szabolcs Éva: Magyar tanító, 1901
Fehér Katalin: A felvilágosodás pedagógiai eszméi Magyarországon
Horányi Györgyné (szerk.): György Júlia emlékkönyv
Rébay Magdolna (szerk.): „… Szelid, de szigorú és egyben nagyon igazságos bánásmódban…”
Bajkó Mátyás – Komlósi Sándor – Kosáry Domokos – Köpeczi Béla – Mészáros István – Orosz Lajos: A magyar nevelés története I.