A ​magyar költészet antológiája 3 csillagozás

Ferencz Győző (szerk.): A magyar költészet antológiája

Az antológiák feladata, hogy időről időre hozzáférhetővé tegyék jeles szerzők legfontosabb műveit. Másrészt azonban minden új antológia az irodalom önmeghatározásának új kísérlete is. Az Osiris klasszikusok sorozatban most megjelenő egykötetes magyar költészeti antológia a magyar líra évszázadainak legfőbb értékeit gyűjti egybe az Ómagyar Mária-siralomtól a XX. század már klasszikusnak tekinthető szerzőig. Közli a magyar líra hagyományosan legjelentősebbnek tekintett darabjait, de anyaga nem korlátozódik a legismertebb versekre. Kevésbé ismert költők nagy versei és nagy költők kevésbé ismert versei is helyet kaptak a kötetben, amely mintegy ezerkétszáz oldalon feltérképezi a líratörténet alakulásának gyakran szerteágazó útjait. Az antológia népköltési munkákat nem tartalmaz. Elsősorban lírai műveket közöl, csupán egy-két indokolt esetben szerepel hosszabb epikus mű részlete. A kötet anyagát válogatta és az utószót írta Ferencz Győző.

A művek szerzői: Sylvester János, Sztárai Mihály, Tinódi Sebestyén, Bornemisza Péter, Gergei Albert, Magyari István, Balassi Bálint, Wathay Ferenc, Rimay János, Szepsi Csombor Márton, Szenczi Molnár Albert, Madách Gáspár, Beniczky Péter, Zrínyi Miklós, Gyöngyösi István, Esterházy Pál, Tótfalusi Kis Miklós, Felvinczi György, Amade László, Faludi Ferenc, Ráday Gedeon, Orczy Lőrinc, Aranka György, Baróti Szabó Dávid, Rájnis József, Barcsay Ábrahám, Bessenyei György, Révai Miklós, Virág Benedek, Földi János, Ányos Pál, Verseghy Ferenc, Kazinczy Ferenc, Pálóczi Horváth Ádám, Édes Gergely, Batsányi János, Vályi Nagy Ferenc, Fazekas Mihály, Szentjóbi Szabó László, Dayka Gábor, Kis János, Kisfaludy Sándor, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kováts József, Kisfaludy Károly, Ungvárnémeti Tóth László, Kölcsey Ferenc, Katona József, Dukai Takách Judit, Vörösmarty Mihály, Czuczor Gergely, Bajza József, Vajda Péter, Eötvös József, Arany János, Tompa Mihály, Petőfi Sándor, Madách Imre, Lévay József, Gyulai Pál, Vajda János, Szász Károly, Tóth Kálmán, Thaly Kálmán, Kiss József, Arany László, Endrődi Sándor, Vargha Gyula, Reviczky Gyula, Czóbel Minka, Komjáthy Jenő, Rudnyánszky Gyula, Kozma Andor, Ignotus, Makai Emil, Heltai Jenő, Szilágyi Géza, Ady Endre, Kaffka Margit, Oláh Gábor, Somlyó Zoltán, Gellért Oszkár, Juhász Gyula, Babits Mihály, Tompa László, Gyóni Géza, Szép Ernő, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Kassák Lajos, Karinthy Frigyes, Áprily Lajos, Füst Milán, Reményik Sándor, Nadányi Zoltán, Bartalis János, Erdélyi József, Sinka István, Sárközi György, Palasovszky Ödön, Gulyás Pál, Szabó Lőrinc, Berda József, Illyés Gyula, Fenyő László, Tamkó Sirató Károly, József Attila, Horváth Imre, Zelk Zoltán, Hajnal Anna, Szabédi László, Dsida Jenő, Pásztor Béla, Radnóti Miklós, Vas István, Kálnoky László, Jékely Zoltán, Weöres Sándor, Rónay György, Toldalagi Pál, Karinthy Gábor, Benjámin László, Tűz Tamás, Vészi Endre, Csorba Győző, Devecseri Gábor, Végh György, Csanádi Imre, Rákos Sándor, Pilinszky János, Nemes Nagy Ágnes, Kormos István, Nagy László, Lakatos István, Garai Gábor, Fodor András, Székely János, Páskándi Géza, Orbán Ottó, Szilágyi Domokos, Petri György, Baka István

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Osiris Klasszikusok Osiris

>!
Osiris, Budapest, 2003
1068 oldal · ISBN: 9633893631

Kedvencelte 1

Most olvassa 3

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 6


Hasonló könyvek címkék alapján

Muzsikáló madárház
Gróh Ilona (szerk.): Jöjj ki, napocska!
Szele Ágnes (szerk.): Ha majd hatéves leszek
Tótfalusi István (szerk.): Bukfencező múzsa
Magyar költők – 20. század I–III.
Vecsei H. Miklós – Horváth Panna (szerk.): A nevetlen, titkos gyökereknek raja erősebb, mélyebb földbe ás
Benke László (szerk.): Piros és fekete
Micsoda madár!
Rigó Béla (szerk.): Szavalókönyv
Bay Endre (szerk.): Lesz-e holnapután…