Laudato ​si’ 9 csillagozás

Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája
Ferenc pápa: Laudato si’

„Milyen világot szeretnénk továbbadni azoknak, akik utánunk jönnek, a felnövekvő gyermekeknek? Miért jöttünk erre a világra? Milyen célért dolgozunk és küzdünk? Miért van ennek a földnek szüksége ránk? Ha nem tesszük fel ezeket az alapvető kérdéseket, nem hiszem, hogy az ökológiával kapcsolatos aggodalmaink jelentős hatásokat érhetnek el.”
Ferenc pápa

Ferenc pápa ökológiai témájú enciklikájával – a Naphimnusz első szavait idézve – Assisi Szent Ferenc nyomába lép és együtt dicsérik a Teremtőt a teremtett világért. Ezzel Ferenc pápa a mai világot élénken foglalkoztató ökológiai kérdéseket az egyházi tanítás első vonalába emelte. A hat fejezetből álló enciklika összefoglalja a tudományos problémákat, tárgyalja a témával foglalkozó bibliai részeket, feltárható okokat nevez meg, és arra is választ ad mit kell tennünk. Enciklikája két imádsággal zárul, amelyek közül egyik a keresztények számára íródott a másik az egyistenhívők nevében szól a teremtett világ értekeinek a megőrzéséért.

Eredeti megjelenés éve: 2015

>!
Szent István Társulat, Budapest, 2015
164 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789632775623 · Fordította: Tőzsér Endre
>!
Szent István Társulat, Budapest, 2015
164 oldal · ISBN: 9789632775623 · Fordította: Tőzsér Endre

Enciklopédia 20

Szereplők népszerűség szerint

Assisi Szent Ferenc


Most olvassa 1

Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 4


Kiemelt értékelések

PTJulia P>!
Ferenc pápa: Laudato si’

Ferenc pápa: Laudato si’ Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája

Nagyon értékes gondolatokat olvashatunk Ferenc pápa ezen enciklikájában a teremtésvédelemről. A sok, már ismert szempont mellé rengeteg új szempontot sorakoztat fel, logikailag tökéletesen felépíti a teremtett világ komplexitásának magyarázatát -minden mindennel összefügg, a biodiverzitás teológiai megfogalmazása.
Sok átfogó gyakorlati tanácsot, ötletet is ad (nyilván nem az ilyen szappant használj szinten, de egy-két lépcsővel feljebb igen).
Hosszabb, lassabban átvehető olvasmány, de többségében nem szakmai szöveg, egy laikus is jól tud vele haladni.

loci93 I>!
Ferenc pápa: Laudato si’

Ferenc pápa: Laudato si’ Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája

off

Ferenc pápa más, mint elődei. Ez köztudott tény, ugyanakkor ez nem csak a külsőségekben mutatkozik meg, hanem abban is, ahogy enciklikát ír. Meglepő volt olvasni, ahogy minden „szokásos” bibliai formától eltérőben in medias res kezdi a dokumentumot. A stílusa egyszerű, lényegre törő és könnyen értelmezhető, ahogy tőle megszokhattuk. Persze nem hazudtolta meg magát, mert a vesszőparipájának számító szegények felé fordulás, a kényelem vagy a közös felelősségvállalás kérdése is belecsempésződött ebbe az enciklikába. A környezett problémák témáját rendkívüli alapossággal járja körben az első lapokon, s emiatt féltem, hogy az elején összegzett tényeket érdemben nem fogja semmi sem követni. De pozitív értelemben csalódnom kellett, ugyanis a teremtés teológiája, a technológia térnyerése, és a gondok felismerése, ill. azok megoldása és megelőzése spoiler részletesen kifejtésre került, amihez meglepően sok irodalmat használt fel a Szentatya. Külön érdekes volt a kettőség, melyet említett spoiler.

Azoknak tudnám ajánlani ezt a könyvet, akik a Katolikus Egyház álláspontját szeretné tudni a természetvédelem kérdésében. Viszont akik, egy pápa nem mondhat újat a témában, azoknak nem tudom ajánlani, mert úgy sem fogja őket meggyőzni.

E könyv elolvasása nekem 348 percet vett igénybe.

nagytimi85>!
Ferenc pápa: Laudato si’

Ferenc pápa: Laudato si’ Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája

Nagyon szép gondolatokat tartalmaz arról, hogy a keresztény mítosz szerint sem kizsákmányolásra, hanem felelős gondnokságra kaptuk a Földet, hogy összetartozunk és felelősséggel tartozunk a környezetért, minden emberért, minden élőlényért, és a jövő generációkért is. Az inspiráló gondolatok mellett beszél a hétköznapi tettektől a politika és a gazdaság szintjéig erről az egymás iránti felelősségről. Szigorú, de felemelő és szeretetre indító írás.


Népszerű idézetek

marschlako>!

Úgy tűnik, hogy sokan azok közül, akik több erőforrással és gazdasági vagy politikai hatalommal rendelkeznek, leginkább a problémák elkendőzésére vagy a tünetek elrejtésére törekszenek, és csupán csökkenteni próbálják az éghajlatváltozás néhány kedvezőtlen hatását. Számos tünet arra utal, hogy ezek a hatások egyre kedvezőtlenebbek lehetnek, ha továbbra is a jelenlegi termelési és fogyasztási modellt alkalmazzuk.

20. oldal, 26. pont

Ferenc pápa: Laudato si’ Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája

nagytimi85>!

23. Az éghajlat közjó, mindenkié és mindenkinek a javát szolgálja.

Ferenc pápa: Laudato si’ Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája

Kapcsolódó szócikkek: éghajlat
nagytimi85>!

87. […] Assisi Szent Ferenc gyönyörű himnusza:

Áldott légy, Uram, minden teremtményeddel!
Főképp napfivér úrral,
vele világítasz nekünk, ő a nappal!
Milyen szép és nagy fénnyel ragyogó:
ó, Magasságos, folyton rólad tanító!

Áldott légy, Uram, holdnővérért és a csillagokért,
az égre alkottad őket,
fényesnek, értékesnek és szépnek!

Áldott légy, Uram, szélfivérért,
a levegőért, a borús, derűs és mindenféle időért,
mellyel teremtményeidet élteted!

Áldott légy, Uram, víznővérért,
ki tiszta és oly hasznos, drága és alázatos!

Áldott légy, Uram, tűzfivérért;
az éjszakát világítod be általa,
szép és vidám, van ereje s hatalma!

(Cantico delle creature [A teremtmények éneke]: Fonti Francescane (FF) 263.)

Ferenc pápa: Laudato si’ Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája

Kapcsolódó szócikkek: Assisi Szent Ferenc
nagytimi85>!

95. A természeti környezet közjó, az egész emberiség öröksége, és mindenki felelősséggel tartozik érte. Aki kisajátít valamit, csak azért teheti, hogy mindenki java érdekében kezelje. Ha nem így teszünk, lelkiismeretünket azzal a súllyal terheljük meg, hogy megtagadjuk másoktól a létezést. Ezért Új-Zéland püspökei azt a kérdést tették fel, hogy mit jelent a „Ne ölj!” parancsa, amikor „a világ népességének húsz százaléka oly mértékben fogyasztja az erőforrásokat, hogy elrabolják a szegény nemzetektől és a jövő nemzedékektől azt, amire szükségük van az életben maradáshoz”.

Ferenc pápa: Laudato si’ Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája

Kapcsolódó szócikkek: környezet
nagytimi85>!

124. […] „Isten gyógyszereket helyezett a földbe, és az okos ember nem veti meg őket” (Sir 38,4).

Ferenc pápa: Laudato si’ Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája

loci93 I>!

Mint mindig, a szegény ember húzza a rövidebbet.

101. oldal (Szent István Társulat, 2015)

Ferenc pápa: Laudato si’ Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája

Eperjó>!

91. […] Minden összefügg mindennel. Ezért a környezetért való aggódásnak egységben kell lennie az emberek iránti őszinte szeretettel és a társadalmi problémák megoldása melletti állandó elkötelezettséggel.

56. oldal, Második fejezet - A Teremtés Evangéliuma (Szent István Társulat, 2015)

Ferenc pápa: Laudato si’ Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája

Eperjó>!

104. […] Az emberiségnek soha nem volt ekkora hatalma önmaga felett, és semmi sem garantálja, hogy jól fogja felhasználni, különösen, ha azt nézzük, most miképp él vele. […]

63. oldal, Harmadik fejezet - A Környezeti Válság Emberi Gyökerei (Szent István Társulat, 2015)

Ferenc pápa: Laudato si’ Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája

Eperjó>!

206. Életstílusunk megváltoztatása egészséges nyomást gyakorolhatna azokra, akiknek kezében politikai, gazdasági és társadalmi hatalom van. Ez történik, amikor a fogyasztói mozgalmak elérik, hogy az emberek ne vásároljanak bizonyos termékeket, és ez hatékonynak bizonyul arra, hogy megváltoztassák a vállalatok magatartását, rákényszerítve őket, hogy vizsgálják felül a környezeti hatásokat és a termelési modelleket. […]

120-121. oldal, Hatodik fejezet - Ökológiai Nevelés és Lelkiség (Szent István Társulat, 2015)

Ferenc pápa: Laudato si’ Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája

Schopenhauer>!

223. A szabadon és tudatosan megélt mértéktartás felszabadító. Ez nem kevesebb élet, nem gyengébb izzás, épp ellenkezőleg. Valójában azok élveznek és élnek meg jobban minden pillanatot, akik felhagytak azzal, hogy innen-onnan csipegessenek, hogy mindig olyasmit keressenek, amijük nincs. Az ilyenek megtapasztalják, mit jelent értékelni minden egyes személyt és minden dolgot, megtanulnak kapcsolatba lépni a legegyszerűbb valósággal is, és tudnak örülni neki. Így képesek csökkenteni a kielégítetlen igényeket, korlátozni a fáradtságot és a megszállottságot. Lehetséges az, hogy kevésre legyen szükségünk és nagyon éljünk, főképp akkor, ha képesek vagyunk megtanulni, hogy más dolgokban leljük örömünket; ha megelégedést találunk a testvéreinkkel való találkozásokban, a szolgálatban, karizmáink kibontakoztatásában, a zenében és a művészetben, a természettel való kapcsolatban, az imádságban. A boldogság megkívánja, hogy korlátozni tudjuk bizonyos igényeinket, melyek elkábítanak minket, és így készek legyünk az élet kínálta sokféle lehetőség megragadására.

130. oldal, Hatodik fejezet

Ferenc pápa: Laudato si’ Ferenc pápa Áldott légy kezdetű enciklikája


Hasonló könyvek címkék alapján

Baritz Sarolta Laura – Fülep Dániel (szerk.): Tanulmánygyűjtemény a környezettudatos gondolkodáshoz
Lőw Márta (szerk.): Segédanyag a környezeti neveléshez
John Stott: Korunk égető kérdései
Domaniczky Orsolya – Kuslits Béla: Megújítod a Föld színét
Nobilis Márió – Vida Márta (szerk.): Környezet, teremtés, felelősség
Erdős László: Zöld hősök
Rachel Carson: Néma tavasz
Gerald Durrell: A hahagáj
Kopasz Margit (szerk.): Védett természeti értékeink
Kiss Gábor – Benkhard Borbála: Kő kövön… marad