Közösség ​és társadalom 1 csillagozás

Ferdinand Tönnies: Közösség és társadalom Ferdinand Tönnies: Közösség és társadalom

Az ​emberi akaratok sokféle viszonyban állnak egymással; minden ilyen kapcsolat kölcsönös hatást jelent, amennyiben az egyik oldal tesz vagy ad valamit, amit a másik fél elszenved vagy elfogad. E hatások azonban vagy olyanok, hogy a másik akarat és test fenntartására, vagy olyanok, hogy ezek elpusztítására irányulnak; tendenciájuk szerint igenlő vagy tagadó jellegűek. Jelen elmélet kizárólagos vizsgálati tárgyát a kölcsönös igenlés viszonyai jelentik. Minden ilyen viszony egységet hoz létre a sokaságban, vagy sokaságot az egységben. Az egység tehát támogatások, könnyítések és teljesítések olyan sora, amely állandó mozgásban van, és az akaratok, valamint az akaratokban kifejeződő erő megnyilvánulásának tekinthető. Ha az ilyen pozitív viszonyok által létrejött csoportot befelé és kifelé egységesen fellépő lényegnek vagy dolognak tekintjük, akkor kapcsolatról beszélünk. A viszonyt, tehát a kapcsolatot vagy valóságos és szerves életnek tartjuk – ez a közösség (Gemeinschaft) lényege –,… (tovább)

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Társadalomtudományi Könyvtár Gondolat

>!
Gondolat, Budapest, 2004
258 oldal · keménytáblás · ISBN: 9639500038 · Fordította: Berényi Gábor, Tatár György
>!
Gondolat, Budapest, 1983
358 oldal · ISBN: 9632812891 · Fordította: Berényi Gábor, Tatár György

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 5


Népszerű idézetek

dtk8 P>!

… a szellemi barátság láthatatlan lakóhellyel rendelkezik, egy misztikus városban és gyülekezetben él, amelyet a művészi intuíció, az alkotó akarat tart életben.

22. oldal

dtk8 P>!

Szigorú értelemben az egység adekvát megtestesítőinek csupán a végső egységeket, a metafizikai atomokat tekinthetnénk; olyan valamik ezek, amelyek semmik, vagy olyan semmik, amelyek valamik – ezzel fejezzük ki minden nagysággal kapcsolatos elképzelés relatív jellegét is.

12. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája
Barbara Pease – Allan Pease: A testbeszéd enciklopédiája
Francis Fukuyama: A Nagy Szétbomlás
Popper Péter – Ranschburg Jenő – Vekerdy Tamás: Az erőszak sodrásában
Angelusz Róbert (szerk.): A társadalmi rétegződés komponensei
Dessewffy Tibor: A gonosz szociológiája
Hankiss Elemér – Gombár Csaba – Kende Péter – Lengyel László – Szilágyi Ákos – Nova Eszter – Standiesky Éva: A konszolidációról
Kovách Imre – Dupcsik Csaba – P. Tóth Tamás – Takács Judit (szerk.): Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon