A ​világ nagy rejtélyei 0 csillagozás

Felix R. Paturi: A világ nagy rejtélyei

Vajon ​a stonehenge-i kőfaragványok egy letűnt kultúráról árulkodnak?
Ősi kelta szentély volt-e a színhely, vagy a csillagászati tájolásban játszott szerepet?
Létezett-e a valóságban a mondabeli Atlantisz, vagy csupán a mítosz része?
Hol kell keresnünk? Az Atlanti-óceánban? Vagy talán Helgoland közelében?
És a Loch Ness-i szörny: a történelem előtti kor maradványa, vagy a turizmus menedzsereinek ügyes reklámfogása?
Hogyan képesek az emberek izzó szénen járni? Milyen jelentést hordoznak a Húsvét-szigeten álló kőóriások? És mit jelképeznek a Korzikán kőbe faragott harcosok, jóllehet e földön évszázadokon át nem viseltek háborút?
Vajon az Arthur-monda történelmi tényeken alapszik?
Ki volt Gilgames, és ki Sába királynője? És ki volt Szemirámisz, a perzsa hercegnő, akit férje, a király a „függőkertekkel” megajándékozott?

Felix R. Paturi egyike korunk legsikeresebb tudományos közíróinak.
Elektrotechnikai, információelméleti és… (tovább)

>!
Magyar Könyvklub, Budapest, 2000
312 oldal · ISBN: 9635489994 · Fordította: Toronyi Attila


Hasonló könyvek címkék alapján

G. S. Kirk: A mítosz
Faragó Sándor: Mi lehet az igazság Hany Istók körül?
Birtalan Ágnes – Apatóczky Ákos Bertalan (szerk.): Miért jön a nyárra tél?
Domokos Péter (szerk.): Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I-II.
Dobrovits Aladár – Kákosy László – Komoróczy Géza – Trencsényi-Waldapfel Imre: Bábel tornya
Boglár Lajos (szerk.): Eldorádó
Varga Imre: Szitakéreg, rostakéreg – Felvidéki népmondák és hiedelemtörténetek
J. R. R. Tolkien: The Legend of Sigurd and Gudrún
Szabó György: Mediterrán mítoszok és mondák
A hétfejű Zarvas