Viharsarok 2 csillagozás

Az Alsó Tiszavidék földje és népe
Féja Géza: Viharsarok Féja Géza: Viharsarok Féja Géza: Viharsarok

Az Athenaeum felkérésére tíz kitünő fiatal író és szociográfus vállalta a feladatot, hogy bejárja az országot és tíz kötetben a magyarság életének s e súlyos élet nagy problémáinak hű képét tárja a művelt olvasók elé. E kötetekben meglepve döbbenünk rá, hogy országunkat és népünket, a magyar tájat és embert, a magyar múltat és elsősorban a leplezetlen magyar mát kevésbé ismerjük, mint Afrika sivatagait, Ázsia hegyóriásait vagy Dél-Amerika őserdőit. A munka, amit tíz író vállalt, kalandos és hősi expedíció és a munka eredménye egy közvetlen közelünkben levő ismeretlen világ: Magyarország felfedezése.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Magyarország felfedezése (I.)

>!
Mundus, Budapest, 2004
398 oldal · ISBN: 963950128x
>!
Mundus Novus, 2004
398 oldal · ISBN: 9786155575174
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1980
368 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631516407

2 további kiadás


Most olvassa 2

Várólistára tette 13

Kívánságlistára tette 6


Népszerű idézetek

>!
Ninácska P

Tizennégy évet betöltött már s még mindig az Ótestámentum volt a legnagyobb élménye. Folyton azt bújta. Május volt már, kigyulladtak s égtek erősen a pipacsok, a birkák nyugodtan legeltek, Sinka pedig a mező szélén feküdt s olvasott. Elmerültségéből vándorló ember ébresztette fel, ki csodálkozott, hogy a végtelen néma mezőn a betűk érdekelnek valakit. Olyan se rendes, se csavargó ember volt, vándorló mesterlegény. Elvett egy könyvet s felolvasott Sinkának egy csomó verset. A fiú rimánkodni kezdett, hogy adja neki a könyvet, hiszen a városba megy s vehet helyette másikat. A vándorlegény meg erősködött, hogy neki meg pénze nincs és csak egy bárányért adja oda a könyvet. Sinkának volt a nyájban három-négy saját báránya, egyedüli vagyona, hát nagyon gazdálkodott velük. Volt közöttük egy gyenge bárány, »vízhordónak« hítták az ilyet, odaadta Petőfiért. Összekötötték a lábát s fenékkel betették a tarisznyába.

Féja Géza: Viharsarok Az Alsó Tiszavidék földje és népe

>!
Ninácska P

Az orvosi vizsgálatok megmutatták, hogy a falusi szegénység a szükséges kalóriamennyiségnek csak egy hányadát veszi magához s tápláléka általában vitaminszegény. A parasztság táplálkozása azonban nem volt mindig ilyen elriasztó. A nép élelmezésének lezüllése egészen párhuzamosan halad a 67-es feudál-kapitalista Magyarország »kivirágzásával«. A múlt század derekán, midőn a városi élet még fejletlen volt, a tejnek s a tejtermékeknek csak egy részét vette fel a piac, nagyobbik felét a termelőnek kellett elfogyasztania. Némely uradalomban a cselédeknek komenciós tej is járt, a cselédek tehéntartása szintén gyakori volt. Ma azonban a falusi szegénység, a törpebirtokosok, a napszámosok és a béresek életében a tej egészen ismeretlen fogalom. A derekegyházi új telepek gyermekei havonta egyszer látnak tejet, akkor is sovány fölözött tejet, melyet anyjuk hoz vásárfiaként az »eszmei község« központjában székelő szövetkezetből. Vajat eddig csupán egy evett a gyermekek közül, kit örökbe fogadott egy módos szentesi gazda. Utóbb azonban a gazda felesége nagy igyekezet után megtermékenyült s így az örökbe fogadott gyermeket visszaküldték a derekegyházi határba. Azóta a gyermekvilág mesemondója. Főleg fantasztikusnak tetsző étkezési gyönyörűségekről mesél.

Féja Géza: Viharsarok Az Alsó Tiszavidék földje és népe

>!
Ninácska P

Gyulának, mint csaknem valamennyi alföldi városnak, új színt adott a neobarokk. Gyula is kivette részét a hodálykultuszból s épített akkora polgári iskolát, hogy főiskolának is beillik. Kiderült azonban, hogy bölcs előrelátás következménye ez a túlméretezés. Az emeletek ugyan eleinte kongtak az ürességtől, ma azonban már benépesedtek, nem azért, mintha a város szaporasága, vagy pedig tudományszomja rohamosan emelkedett volna, hanem a földszinti termek padlóját rendre kikezdte a könnyező gomba. Sír a föld a neobarokk mián s egyelőre könnyező gombák segítségével fejezi ki elkeseredettségét. A neobarokk természetesen nem
merült ki az anyag világában, nem volt ennyire szerény és igénytelen. Cikornyás és erőszakolt vonalai teljesen összetörték azt a büszke s szabad magyarságot, amely szebb idők méla emlékeként még éldegélt. A címek és rangok barokk túlsága elöntötte Gyula kasztokba merevedő rétegeinek lelkét. Egyik közhivatali úr például így torkolta le vitatkozó társát:

– Vitának helye nincs. Te csak a VIII-ik fizetési osztályban vagy, én azonban a VII-ikben.

Féja Géza: Viharsarok Az Alsó Tiszavidék földje és népe


Hasonló könyvek címkék alapján

Pakuts Károly: 25 esztendő munkája a szocialista mezőgazdaságért a Zselicben
Boldizsár Iván – Csák Gyula: A szikföld sóhaja
Szabó Magda: Régimódi történet
Galgóczi Erzsébet: Törvényen kívül és belül
Kiss Lajos: A szegény emberek élete
Borbély Szilárd: Nincstelenek
Lakatos Menyhért: Füstös képek
Moldova György: Tisztelet Komlónak