Jean-Paul ​Sartre 2 csillagozás

Fehér M. István: Jean-Paul Sartre

A személyiség és a közösség iránti elkötelezettség; irodalom és filozófia mint a világhoz való viszony két – szemléletes-képi és elvont-fogalmi – módja: e pólusokon belül mozog a sartre-i egzisztencializmus, amely mozgékonyságával, az „örök emberi” és az „aktuális napi” kérdések iránti fogékonyságával, vitatható-vitatandó válaszaival együtt is századunk polgári filozófiájának kiemelkedő jelensége. A könyv a sartre-i filozófia főbb gondolatainak kialakulását és fejlődését követi nyomon a kor történelmi-kulturális valóságával szembesítve Sartre filozófiai gondolatainak, politikai állásfoglalásainak ellentmondásos evolúcióját.

Róla szól: Jean-Paul Sartre

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A polgári filozófia a XX. században

>!
Kossuth, Budapest, 1980
146 oldal · ISBN: 9630916606

Hasonló könyvek címkék alapján

Jean-Paul Sartre: A lét és a semmi
Losoncz Alpár: Merleau-Ponty filozófiája
Edmund Husserl: A filozófia mint szigorú tudomány
Emmanuel Lévinas: Teljesség és végtelen
Ullmann Tamás: A láthatatlan forma
Edmund Husserl: Karteziánus elmélkedések
Ullmann Tamás: Az értelem dimenziói
Gyenge Zsolt: Kép, mozgókép, megértés
Vajda Mihály: A mítosz és a ráció határán
Varga Péter András – Zuh Deodáth (szerk.): Husserl és a Logikai vizsgálódások