Your ​Exam Success, Workbook 0 csillagozás

Készüljünk az érettségire!
Fehér Judit: Your Exam Success, Workbook

A ​tankönyvcsomagot a középszintű érettségi vizsga előtt álló 12. évfolyamos tanulók számára fejlesztette a kiadó. Új anyagot nem tanít, célja, hogy az előző évek során tanultak szisztematikus átismétlésével, összefoglalásával, valamint az érettségi típusfeladatainak bemutatásával és gyakoroltatásával célirányos vizsgafelkészülést biztosítson. A tankönyv az érettségi valamennyi témakörét felöleli, és lefedi a vizsgán elvárt lexikai és nyelvtani követelményeket nagy hangsúlyt helyezve az érettségin is kiemelt fontosságú nyelvi készségek gyakoroltatására. Mivel az egyes fejezetek nem épülnek egymásra, feldolgozásuk tetszőleges sorrendben, a tanulócsoport igényeihez alkalmazkodva történhet. A munkafüzet a könyvvel szerves egységet alkot. Feladatai között – a szókincs és nyelvtan mellett – nagy hangsúllyal szerepelnek készségfejlesztő gyakorlatok. is. A feladatok jelentős részben követik az érettségi vizsga feladattípusait. A munkafüzet is tartalmaz CD mellékletet és valamennyi… (tovább)

>!
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2010
168 oldal · ISBN: 9789631960761

Most olvassa 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Szöginé Csiszár Ilona – Tóthné Schulcz Hedvig: Érettségi és nyelvvizsga feladatgyűjtemény angol nyelvből II.
Gyallai Katalin – Maljusinné Kis Edit: 8 próbanyelvvizsga angol nyelvből
Barta Éva: Are You Listening?
Tímár Eszter: Words, Words, Words
John Soars – Liz Soars – Sylvia Wheeldon: New Headway – Pre-Intermediate without key – Érettségi munkafüzet
Loch Ágnes – Barta Éva: Read, Read, Read
Doszpolyné Rozman Erika – Kolek Nikoletta – Magyar Orsolya: Speaking Exam B2 ECL
Kenesei Andrea – Sebestyén Rita: Express English 2
Máthé Elek: Angol képleírási gyakorlatok alap-, közép- és felsőfokon
Botár Klára – Lukács Júlia: Vendéglátás, idegenforgalom gyakorlókönyv – Angol B2, középfok