Akác ​és márvány 0 csillagozás

Válogatott versek
Fehér Ferenc: Akác és márvány

Fehér Ferenc a jugoszláviai magyar irodalom egyik legismertebb, legjelentősebb költőegyénisége volt. Első verse 1947-ben jelent meg, első kötete 1953-ban. Azóta folyamatosan jelennek meg verseskötetei, versfordításai, naplójegyzetei, újságcikkei. Költőként az izgatta legjobban, hogy olvasói vajon „a vers áhítata, ünnepi csengése mögött is meglelik-e egy hallásra az értelmét is, vagy csak átadják neki magukat mint hangulatnak? Fehér Ferenc lírájának a hazai versolvasók minden bizonnyal érzékeny érzelmi és gondolati befogadói lesznek, mert ez a költészet alkotója személyiségénél, indíttatásánál fogva eleve harmonikus, ugyanakkor gondolatilag gazdag egység, olyan életmű, amely elsősorban az élet jól megközelíthető pozitív jelenségeinek, mindennapi szépségének tükrözésére vállalkozik. Híven az alkotó ars poeticájához: "a költőnek vissza kell szereznie a szavak érvényét, a gondolat humánus tisztaságát és erkölcsi fedezetét.”

>!
Forum / Magvető, Budapest / Újvidék, 1989
234 oldal · ISBN: 9631414612

Hasonló könyvek címkék alapján

Ady Endre – József Attila – Radnóti Miklós: Válogatás Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós műveiből
Fodor Ákos: Szó-Tár
Szerb Antal (szerk.): Száz vers
Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső válogatott versei
Vas István (szerk.): Énekek éneke
Pomogáts Béla (szerk.): Doromboló
Tóth Árpád: Tóth Árpád válogatott versei
Kosztolányi Dezső: Életre-halálra
Edgar Allan Poe: Edgar Allan Poe válogatott művei
Kányádi Sándor: Kányádi Sándor válogatott versei