Az ​oktatás és nevelés története 0 csillagozás

Fehér Erzsébet: Az oktatás és nevelés története

Mintegy háromezer év neveléstörténetének legfőbb vonulatát tekinthetjük át a következőkben. Csak a legkiemelkedőbb tényeket ismertetjük, rövidre fogva, elsősorban arra irányítva a figyelmet, amelyre főképpen a tanítónak, az óvónőnek van szüksége. Ismerkedve a nevelés fejlődésének legfőbb szakaszaival, a legjelentősebb személyiségekkel az is érdekes lehet, hogyan küzdöttek a rég múlt korok pedagógusai a mi számunkra ma is olyan ismerős pedagógiai problémákkal. Világos lesz előttünk: a mai nevelés minden lényeges problémája felmerült már az elmúlt korokban is, más körülmények, más társadalmi-politikai-gazdasági viszonyok közepette.

>!
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002
ISBN: 96319344837
>!
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994
126 oldal · ISBN: 9631857174

Hasonló könyvek címkék alapján

Gloviczki Zoltán – Zsinka László: Nevelés és iskola az antik és középkori Európában
Johannes Amos Comenius: Orbis sensualium pictus
Pukánszky Béla: A gyermekkor története
Hoffmann Zsuzsanna: Antik nevelés
Köpeczi Béla – Lukács Ernőné (szerk.): Az egészség / Lélektan – nevelés / Sport és testkultúra
Vajda Pál (szerk.): Nagy magyar nevelők
Baska Gabriella – Nagy Mária – Szabolcs Éva: Magyar tanító, 1901
Komlósi Sándor: Neveléstörténeti olvasókönyv
Kéri Katalin: Bevezetés a neveléstörténeti kutatások módszertanába
Kereszty Orsolya: Nőnevelés és nemzetépítés Magyarországon 1867–1918