Ásványkalauz 0 csillagozás

Fehér Béla: Ásványkalauz

A ​könyv a világon ismert összes, közel 4500 ásványfaj vázlatos leírását tartalmazza 2008. december 31-éig bezárólag. Az ásványfajokról közölt adatokat elsősorban az ásványgyűjtők, amatőr mineralógusok igényei szerint állították össze, amelyeket végső soron három részre oszthatunk:
– az egyes ásványfajokat meghatározó adatok: képlet, kristályrendszer, tércsoport, rácsállandók;
– az ásványok felismerését segítő, azok alaktani, fizikai-optikai tulajdonságait, előfordulási/képződési módjait közlő információk: megjelenés, méret, hasadás, keménység, sűrűség, szín, karc, fény, genetika;
– kiegészítő (színes) adatok, pl. az ásványok típuslelőhelye, nevük eredete, leírásuk éve.
Az egyes ásványfajok – a könnyebb kereshetőség kedvéért – ábécé sorrendben követik egymást, de a kötet végén egy ásványrendszertani táblázatban újra felsorolásra kerülnek a legújabb, Strunz-féle rendszertant követve. Az egyes ásványok azonban ebben a táblázatban is könnyen megtalálhatók a… (tovább)


Kívánságlistára tette 3


Hasonló könyvek címkék alapján

Nemecz Ernő: Ásványok átalakulási folyamatai talajokban
Ballenegger Róbert: A termőföld
Baksa Csaba – Lázár István: Bányavirágok
Benkő Ferenc – Konrád Ödön (szerk.): Ásványkutatás és bányaföldtan
Bognár László: Ásványhatározó
Olaf Medenbach – Cornelia Sussieck-Fornefeld: Ásványok
Szádeczky-Kardoss Elemér – Soós László: Barnakőszenek szénkőzettani gyorselemzése és a lápöves rendszer
A. J. Ferszman: Szórakoztató ásványtan
Toborffy Zoltán: A csillámok
Szakáll Sándor – Gatter István – Szendrei Géza: A magyarországi ásványfajok