Az ​anatómus 17 csillagozás

Federico Andahazi-Kasnya: Az anatómus

Vigyázat! Cselekményleírást tartalmaz.

E ​regény hőse Mateo Colón – modellje a Colombus Matteus Realdus néven ismert nagy itáliai anatómus (1516-1559) –, aki éppúgy rátalált a maga „Amerikájára”, akárcsak genovai névrokona; csakhogy az ő „édes, megtalált földje” nem egyéb volt, mint „ama szerv, amely a nőkben a szerelmet kormányozza”, nevezetesen a klitorisz. Mateo Colón megszállottan kutató tudós, sokoldalú, ízig-vérig reneszánsz ember, szabad szellem, nem csoda hát, hogy – hasonlóan más neves tudóstársaihoz – kis híján ő is az inkvizíció máglyáján végzi. A padovai egyetemen lefolytatott per leírása a megannyi hasonló kutyakomédia stílusparódiája. A történet középpontjában egy különös háromszög áll. Az anatómus életében két rendkívüli nő játszik meghatározó szerepet: Mona Sofia, Velence legpompásabb szajhája és Inés de torremolinos, a gyönyörű, apáca-életű özvegy. Mona Sofia életét követve betekintést nyerhetünk a korabeli velencei szajhaiskolák oktatási elméletébe és gyakorlatába. A magyar származású, 1963-ban… (tovább)

>!
Magvető, Budapest, 1999
244 oldal · keménytáblás · ISBN: 9631421635 · Fordította: Dobos Éva

Enciklopédia 9

Helyszínek népszerűség szerint

Velence


Kedvencelte 1

Várólistára tette 9

Kívánságlistára tette 4


Kiemelt értékelések

Oriente>!
Federico Andahazi-Kasnya: Az anatómus

A történet egy valós személy, egy 16. századi tudós életét, illetve életművét dolgozza fel; az utóbbit, a De re anatomica c. értekezést (Velence, 1559) egészen konkrétan beledolgozva a regénybe.
Mateo Colón, a Padovai Egyetem kirurgusa, Vesalius tanítványa és utóda a katedra élén, egyfelől az emberi test elkötelezett kutatója, reneszánsz gondolkodó és művész, másfelől a regény lapjain mint reménytelenül szerelmes férfi kel életre. Mateo Colón tehát a női szívekhez vezető kulcsot kereste, miközben orvos-anatómusi kíváncsisága odavezetett, hogy egy kulcsfontosságú női szerv működését sikerült feltérképeznie. Bizton állíthatjuk, hogy nem elsőként a emberiség ismert története során, viszont neki volt először kellő bátorsága, elszántsága és mindenekelőtt tudományos igénye, hogy tapasztalatait, majd az erre épülő – mellesleg igencsak megkérdőjelezhető – elméleteit papírra vesse. (A tárggyal egyébként csak a fent nevezett opusz XVI. fejezete foglalkozik, tudománytörténeti szempontból valószínűleg sokkal jelentősebbnek számítanak az értekezés egyéb részei, például a tüdő vérkeringésére vonatkozó, ténylegesen újkeletű észrevételek.)

Andahazi regényének botrányok övezte megjelenését, illetve itt a molyon is ráaggatott erotikus címkét tehát Mateo Colón érdeklődésének sajátos ténye okozza, de aki könnyed, sikamlós regényre számít, meglehet csalódni fog. Ez a regény a szexualitással foglalkozik, de nem erotikus. Ugyanakkor ténylegesen testközelbe hozza a korszak sajátos keresztény-reneszánsz miliőjét – egyetemi cellák, hullaházak, inkvizíciós perek, bordélyházak fullasztó légkörében követhetjük nyomon vallásfilozófia és élettudományok mai szemmel meghökkentő találkozását. A harmadik nővérhez hasonlóan, ez a könyv is sokrétű, bizarr, kicsit hatásvadász, egyszerre sötét és gunyoros, és bár nem szűkölködik az ún. felnőtt tartalomban és a gyomorforgató motívumokban, szerintem általában és átfogóan szól az emberi vágyak és függőségek természetéről és visszásságairól.

4 hozzászólás
Carmilla >!
Federico Andahazi-Kasnya: Az anatómus

Úgy éreztem, hogy a regény végén valahogy megtörik a történet íve, és egy kicsit összecsapottnak tűnt, ahogy a hölgyekkel elbánt a szerző. Szegény Inés és a pompázatos Mona Sofía is többet érdemelt volna ennél! (Kidolgozottságban, leírásban, időráfordításban.) Ennek ellenére most is azt mondom, hogy ez a fickó nagyon tud írni, brutál jók a témaválasztásai, és kitűnően ábrázolja az adott korszakot (itt: itáliai reneszánsz, A harmadik nővérben: a XIX. századi romantika). Van benne valami… ördögi.

Tipti>!
Federico Andahazi-Kasnya: Az anatómus

Az orvosi szakma iránt érzett, még most sem múló vonzódásom miatt vettem le ezt a könyvet a polcról, teljesen látatlanban, fogalmam sem volt, hogy miről is fog szólni. Végül most, hogy a végére értem, ambivalens érzéseim vannak a regénnyel kapcsolatban. Egyrészt nagyon tetszett az író stílusa, elképzelésem szerint is valami ilyesmi lehetett a reneszánsz Itália. Ugyanakkor azért voltak tényleg gyomorforgató részletek (gyermekprostitúció, hogy csak egyet említsek), ezek valószínűleg az én tűrőképességem határain kívül estek, nem a szerző hibája inkább a koré, ha már….
A legérdekesebb számomra nem is a cselekmény volt, hanem a kor felfogása, hogy milyen kognitív disszonanciát teremtett az emberekben a tudomány és az egyház ellentmondásainak összeegyeztetése, hogy hogy tekintettek a nőkre.
Nagyon bátornak tartom az akkor élő tudósokat, felfedezőket, polihisztorokat. A tiltás ellenére is hajtotta őket a kíváncsiság, ki tudtak állni a sok szűklátókörű ember elé és végül, ha arra került a sor, képesek voltak meghalni tanaikért. Nélkülük vajon hol lennénk ma?


Népszerű idézetek

Oriente>!

Hányavetiség, lelkiismeretlenség, otromba anekdoták, tréfák, s mindenféle fajta trágárságok – ez az, amit ma irodalomnak neveznek. Legyünk résen! Az ördög jár közöttünk!

154-155. oldal, A vád, Alessandro di Legnano vádbeszéde Mateo Colón ellen az egyház doktorainak bizottsága előtt

Kapcsolódó szócikkek: irodalom
1 hozzászólás
Carmilla >!

Velence három emberfajtában bővelkedett: nemesekben, papokban és pederasztákban, beleértve e három minden lehetséges kombinációját.

61. oldal (Magvető, 1999)

Kapcsolódó szócikkek: Velence
Carmilla >!

    Minden nagyon jól ment, amíg Filippa piszkálódni nem kezdett. Mona ugyanis kerek perec tagadta, hogy bármi része is lett volna Miurunk Jézus Krisztus megfeszítésében, s kikérte magának, hogy azt vetik a szemére: őérette halt meg. Végtére is, kicsoda ő, s hogyan is befolyásolhatta volna az ő jelentéktelen lénye magának a Megváltónak a sorsát?
    Hasonlóképpen elhárított magától mindenfajta bűntudatot és bűnrészességet Éva bűneivel kapcsolatban, akit, mint mellesleg megjegyezte, soha életében nem látott.

76. oldal (Magvető, 1999)

Kapcsolódó szócikkek: Éva
Carmilla >!

Meg kell hát különböztetnünk a szerelmet, a lélek tiszta attribútumát, a nemi vágytól. A szerelem szenvedély, mert kezdete és vége magában a lélekben lakozik, míg a nemi vágy a testben keletkezik, s ott is ér véget.

175. oldal (Magvető, 1999)

Kapcsolódó szócikkek: szerelem
Carmilla >!

Ez a szempár a babonás lelkekben rémületet s baljós előérzeteket keltett, a vallásos lelkületűekben pedig a sátántól való félelmet idézte fel, mert tudnivaló volt, hogy ha egy szép nő eszes, az az ördög befolyásának kétségtelen jele.

58. oldal (Magvető, 1999)

Kapcsolódó szócikkek: nők · ördög
Carmilla >!

    Talán Leonardo da Vinci ama kijelentése következtében, hogy nem érti, miért szégyellik a férfiak férfiasságukat, s „rejtik el hímvesszejüket, amikor éppenséggel olyan tisztelettel kéne övezniök azt, akár egy minisztert”, nos talán ez okból, abban az évben elterjedt a férfiak között a divat, hogy közszemlére tegyék, s pompával övezzék nemi szervüket.

81. oldal (Magvető, 1999)

Kapcsolódó szócikkek: Leonardo da Vinci · pénisz
Carmilla >!

Egy másik anatómus, a nagy Leonardo da Vinci azt mondotta, hogy a hímvessző önálló életet él; lélekkel s a férfiétól független intelligenciával felruházott állatnak nevezte, amelynek saját akarata van.

191. oldal (Magvető, 1999)

Kapcsolódó szócikkek: Leonardo da Vinci · pénisz
Oriente>!

Ebből a nemes anyagból vétetett Mateo Colón szelleme is: ugyanebből az ornamentális finomságból, a szivélyes gentilezzából. Leonardo lehelete lelkesített át mindent; a kézműves művész volt, a művész tudós, a tudós harcos, a harcos pedig megint csak kézműves. Tudni egyebek közt annyit tett: alkotni tudni a két kezünkkel.

31. oldal, A háromszög csúcsa

Oriente>!

A Scuola di Puttane növendékei egészen kiskoruktól kezdve vallásos nevelésben részesültek, ókori mitológiát tanítottak nekik, s természetesen megtanultak írni és olvasni, méghozzá nemcsak anyanyelvükön, hanem görögül és latinul is. A Scuola valódi reneszánsz intézmény volt, s éppoly tekintélyes, mint a félsziget számos festőiskolájának bármelyike. Mellesleg a Scuola a városháza anyagi támogatását élvezte, s a növendékek mindegyike közhivatalnoki rangot kapott.

75. oldal, A szajhacsináló

1 hozzászólás
Oriente>!

Talán Leonardo da Vinci ama kijelentése következtében, hogy nem érti, miért szégyellik a férfiak férfiasságukat, s „rejtik el hímvesszejüket, amikor éppenséggel olyan tisztelettel kéne övezniök azt, akár egy minisztert”, nos talán ez okból, abban az évben elterjedt a férfiak között a divat, hogy közszemlére tegyék, s pompával övezzék nemi szervüket. A meghívottaknak csaknem mindegyike, kivéve a legkorosabbakat, világos színű nadrágban feszített, mely a derekat és a lágyékhajlatokat oly módon fogta össze szalagokkal, hogy férfiasságuk kidomborodjék. Azok, akiknek volt rá okuk, hogy hálát adjanak a Teremtőnek, lelkesen üdvözölték ezt a divatot. Akiknek nem volt, azok különféle praktikák segítségével alkalmazkodtak az új időkhöz, hogy ne kelljen szégyent vallaniok. A Bottega del Moróban kaphatók voltak olyan nadrág alá helyezhető pótlékok, amelyek kellemtelivé teszik a kellemetlen hiányosságokkal küszködőket. A számos ékítmény között – ezek a „minisztert” kiemelő kövecskéktől az igen látványos gyöngyös díszekig terjedtek – divatban volt egy olyan szalag is, amelyre négy-öt csengettyűt kötöztek, hogy azok jelezzék, milyen kedvében van „őurasága”. A hölgyek ily módon, a csilingelésről tudhatták, milyen fogadtatásra találtak az urak között.

81-82. oldal, Arról, hogyan ismerte meg Mateo Colón Mona Sofíát

Kapcsolódó szócikkek: Leonardo da Vinci

Hasonló könyvek címkék alapján

Ross King: Michelangelo és a Sixtus-kápolna
Alison Weir: Jane Seymour
Karel Schulz: Kőbe zárt fájdalom
Deborah Harkness: Az éjszaka árnyai
Robert Merle: A bálvány
Ludwig Tieck: Vittoria Accorombona
Robin Maxwell: Boleyn Anna titkos naplója
Marguerite Yourcenar: Opus Nigrum
Diego Hurtado de Mendoza: Lazarillo de Tormes élete, jó sora és viszontagságai
Marina Fiorato: A Mandulaliget Madonnája