Hetedíziglen 2 csillagozás

Bukovinai székely családi krónika
Fazekas István: Hetedíziglen

„Sok-sok generáció tűnik el úgy, hogy az utódok ha akarnák sem tudnák kideríteni kilétüket, sorsukat, történetüket. Talán ha nem lett volna a madéfalvi vérfürdő, ha nem lett volna SICULICIDIUM, én sem tartottam volna érdemesnek e könyv megírására ennyi időt és energiát latbavetni. Lehet, hogy bizonyos támpontok hiányában nem jártam volna sikerrel. A be nem avatott olvasó is gyanítja, hogy ezt a történetet egy lázadó, Moldvába menekült, majd Bukovinában is letelepedett székely kései leszármazottja írja."
Fazekas István

>!
Polis, Budapest, 2005
174 oldal · ISBN: 9738341493

Kedvencelte 1

Kívánságlistára tette 2


Kiemelt értékelések

Olya>!
Fazekas István: Hetedíziglen

Fazekas István: Hetedíziglen Bukovinai székely családi krónika

Fazekas István családjának múltját igyekszik megismerni visszatérve a legelső felkutatható ősig.
Művet visszaemlékezésekre, korabeli egyházi anyakönyvi bejegyzésekre és egy-két kutató írásaira alapozza.
Számomra az eczkentelepi emlékei voltak fontosak, ugyanis a mellette elhelyezkedő Andrássytelepen nőttem fel, és ezeknek a telepeknek a múltját kutatom.
1905-ben a Magyar Földművelésügyi Minisztérium indítványozására Marosludas szomszédságában négy telepet alakítottak ki az ideérkező 141 családból. Ezek a családok Bukovinából, Erdély különféle vármegyéiből, illetve a Királyhágón túlról érkeztek. Az idetelepülés csak akkor mehetett végbe, ha a gazdák eleget tudtak tenni a Minisztérium által kiírt feltételeknek.
Fazekas és családja egy későbbi időpontban kerül Eczkentelepre, és viszonylag rövid ideig tartózkodik itt. Ennek ellenére olyan információkra világít rá, melyek végtelenül izgalmasak számomra.
Amit hiányolok a művel kapcsolatosan az az, hogy nem használja a Lovas Sándor-féle alapművet, mely a 20. század eleji telepítéseket tárgyalja, ugyanis ebben a műben konkrétan megtalálható mind a négy telepre vonatkozó adat. A hiányérzetem abból is fakad, hogy az andrássytelepi telep kapcsán a telep nevét az ideérkező andrásfalvi bukovinai székelyeknek tulajdonítja, holott köztudott tény, hogy ez a telep a földjeit eladó ifjú gróf Andrássy Gyuláról kapta, ennek személyes kérésére.
Ezen apró félrecsúszás ellenére is Fazekas írása sok szempontból jól használható kordokumentum (még akkor is, ha ő nem ennek szánja).
A szöveg regényes felépítése nem von le a mű értékéből, sőt olyan olvasók számára is izgalmas olvasmányélményt nyújt, akik egyszerűen csak kíváncsiak egy család élettörténetére.

batyuvitéz>!
Fazekas István: Hetedíziglen

Fazekas István: Hetedíziglen Bukovinai székely családi krónika

Történelem egy ismeretlen darabkája, személyesen átélt, szubjektív. Nagyon jó könyv.


Népszerű idézetek

Olya>!

Sem regényt, sem kordokumentumot nincsen szándékomban írni, csupán szűk családi történetünket szeretném írásban rögzíteni, hogy megmaradjon az utánam jövők számára.

(első mondat)

Fazekas István: Hetedíziglen Bukovinai székely családi krónika


Hasonló könyvek címkék alapján

Kóka Rozália: Bukovina, Bukovina!
Kóka Rozália: Egy Asszon – Két Asszon
Sebestyén Ádám: A bukovinai székelység tegnap és ma
Hegedűs Imre János: Székelyország
Sebestyén Ádám: Bukovinai székely népmesék
Kovács Ágnes: Tanulmányok a mesemondásról
Kóka Rozália: Virágszépzöld Anna
Sebestyén Ádám: A bukovinai andrásfalvi székelyek élete és története Madéfalvától napjainkig
Lakatos Levente: Próbáltam mindezt elfelejteni
Székely János: A nyugati hadtest