A ​Bélteky-ház 9 csillagozás

Fáy András: A Bélteky-ház Fáy András: A Bélteky-ház Fáy András: A Bélteky-ház Fáy András: A Bélteky-ház

Mikszáth Kálmán egy Fáy Andrásról szóló tanulmányában azt írta, hogy ha nem Széchenyit illetné „a legnagyobb magyar" jelző – akkor ez Fáy Andrásnak járna ki, és ha nem Deák Ferenc volna a „haza bölcse" – akkor Fáy Andrást illetné ez a cím; így azonban csupán „a nemzet mindenese". A Bélteky ház című műve a nemesi haladás és nemesi reakció regénye, amely az első igazi magyar társadalmi regény.

A következő kiadói sorozatokban jelent meg: Magyar regényírók képes kiadása, Magyar Klasszikusok

>!
Fapadoskonyv.hu, Budapest, 2010
528 oldal · ISBN: 9789633290781
>!
394 oldal · ISBN: 9639296627

Enciklopédia 3


Várólistára tette 15

Kívánságlistára tette 7


Kiemelt értékelések

>!
ppeva P
Fáy András: A Bélteky-ház

Bevallom, mint regényt sokszor untam. Túl sokat markolt, túl sokat akart elmesélni, és nem túl szerencsés stílusban. Bármikor hajlandó volt váratlanul félbehagyni a történetet, hogy egy-egy új szereplő teljes élettörténetét beleszője, Ádámtól-Évától kezdve, fel- és lemenőiig, oldalágaiig, oda-vissza. Mire végére ért az új szálnak, lapozhattam vissza a csatlakozási ponthoz. Sokszor volt unalmas, nehézkes és didaktikus is. Jókai hozzá képest „pörgős” és fordulatos.
A nyelv, amit használt, az viszont nagyon tetszett! Nem egy könnyű olvasmány, hiszen néha jóformán le kéne fordítani, mit is jelent egy-egy mondat újmagyarul. Egyes szavak azóta már rég másféle értelemmel bírnak, más kifejezések pedig később finomodnak. Jó volt rácsodálkozni, hogyan is beszéltek magyarul elődeink (művelt elődeink) majd' 200 évvel ezelőtt.
Örültem, hogy a mek.hu jóvoltávól olyan kiadást olvashattam, ami még a régi helyesírás szerint jelent meg, cz-vel és számunkra már furcsán duplázott kettős betűkkel (Mihálylyal). Rengeteg idézni- és kijegyzetelni valót találtam a könyvben, majd egyszer biztos nekilátok „feldolgozni”.
Akinek nem muszáj elolvasni, a történet miatt talán kevésbé érdemes nekilátni, de a nyelv bőven kárpótol a regény 19. század eleji nehézkességéért.

2 hozzászólás
>!
Frank_Spielmann I
Fáy András: A Bélteky-ház

Nem jó könyv. Ha röpiratként írja meg, akkor oké lett volna, egy dokumentum a reformkori világmegváltó nézetekről. Regényként rossz.

>!
Gádorka
Fáy András: A Bélteky-ház

Az első magyar családregények egyike., hiszen 1832-ben adták ki először.
A családokon túl a társadalom szélesebb rétegeit is bemutatja. Nagyon sok mindenről értekezik a szereplők által. Engem az oktatásról, nevelésről mondottak érdekeltek főként, de sokrétű vélemények hangzottak el a művészetekről, a gazdálkodásról, a családon belüli szerepekről, a nő szerepe a családban, tanulásban, haladó és konzervatív állásfoglalások egyaránt.
A közbeékelt anekdoták , mondák, történetek színesítik a regényt
Érdekes volt felfedezni , hogy egyes szavakat ma már másként értelmezzük.
A regény nyelvezete régies, de nem avítt. Jól értelmezhető, mi foglalkoztatta az írót. Nem hiába nevezték Őt a „ haza mindenesé”-nek
Örülök, hogy elolvastam.

>!
Habók P
Fáy András: A Bélteky-ház

Ezzel a regénnyel megkínlódtam. Nemcsak a régies nyelv miatt, hanem mert gyakran terjengős, gyakran unalmas. Viszont voltak benne nekem nagyon tetsző részek is. Többször gondoltam már, hogy el kellene olvasni, de ha nincs a kihívás, valószínűleg nem fejezem be. De kár lett volna.

>!
mcborzaska
Fáy András: A Bélteky-ház

Kissé kínlódás volt nekem a könyv. Nehezen indult be, nehezen érthető, sok leírás, unalmas is volt. De büszke voltam magamra, hogy megküzdöttem vele. Szerencsére vizsgán nem ezt kaptam.

>!
drbazs
Fáy András: A Bélteky-ház

Most látom, h közel három évbe telt míg a végére jutottam. De ez nem jelenti, hogy ne tetszett volna, bár igaz, hogy néhány része nem kötött le túlságosan. Sokszor zavaró, hogy a szerző annyi és olyan nagy terjedelmű kitérőt tesz, hogy a fő cselekményszál szinte feledésbe merül. Közben sorra veszi a korabeli magyar társadalom minden gondját-baját, és gyakran hosszas műelemzésekbe bonyolódik. Számomra igazán a nyelvezete tette érdekessé. A regény az idő tájt keletkezett, mint az első akadémiai helyesírási szabályzat, és ez a kora reformkori irodalmi magyar alighanem nagyban eltért a beszélt nyelvtől, de bármennyire nehézkes, körülményes is néhol a stílusa, szerintem a mai napig élmény olvasni.


Népszerű idézetek

>!
Frank_Spielmann I

Abban reménylem egyet fogunk érteni mindnyájan, hogy a' gyermek egyéni sajátságát kiismerni, első gondja és kötelessége minden nevelőnek; mert csak ezen ismeret adhat irányt munkálkodásinak. Hogy tehesse ezt az iskola, melly száz gyermek közt osztja fel figyelmét?

10. oldal

2 hozzászólás
>!
ppeva P

A vízissza magyart, bor-ontó hazájában, úgy is úgy képzelem mindig, mint a mezítláb járó csizmadiát!

I. kötet

>!
ppeva P

Az évekig táplálgatott haragtartás, nem köntös, hogy tetszésünk szerint leöltsük; sebzett szíveknek idő kell a hegedésre.

I. kötet

>!
ppeva P

Nem barátom, kifakada most Matyi; a szomszéd-viszálkodás gonoszabb a fogfájásnál. Egyik sem öli meg az embert, de örömet sem enged neki; mert sem napja sem órája jöttének mentének!

I. kötet

>!
ppeva P

Mi sem nyit inkább elmét, s tanít életbölcseségre, mint sok emberekkeli zsurlódás, s kölcsönös haszon-váltás velek. Azonban – ámbár vagyon-vágy és haszon-lesés, mint leggyöngébb és közönségesebb oldalai az emberiségnek, biztos kulcsai az ember ismeretnek – tagadhatatlan, hogy csak mívelt ember-barát kerülheti el, hogy azok nála ember-becsmérlésre ne nyújtsanak alkalmat.

I. kötet

>!
csillagka P

Uzayné egy volt azon jó nők közöl, kiket magyar házi asszonyoknak nevezünk. Férje volt azon nap, mely körül planétaként forgott. Egyenlő jogokat sem érze, sem követele háznál; magáéit női hajlékony szerénységgel alárendelé férje kívánságainak. Szót nem várt soha, de folytonos vala figyelme s éber ügyessége, férje óhajtásait megsejtni s azokat nem hagyni megérni, hanem előzgetve teljesítni. Láncz rabság, lánczocska tisztesség! Így vala ez Uzaynál is. Szíve, férjének akaratját ismerte törvénynek a háznál, maga függésében dicsőséget keresett, sőt kedvtelése vala dicsekedni különösségeivel; például: miként nem szabad senkinek könyveihez, írásaihoz nyulni, pipáit elmozgatni helyeikről, tisztogattatni műszeres szobájában; miként kívánja ez vagy amaz ételt másként készíttetni, mint szokás, mily nehéz férje halogatási miatt, meszeléshez, sikárláshoz jutni s több effélék. Öröme vala kedvelt étkeivel meglepni férjét s legelni jó étvágyán. Maga fogadott el előbb minden kedvetlen hírt a háznál, hogy fúlánkját vehesse, mielőtt megvinné azt férjének. A legtöbb bajt eligazította, mielőtt az ehhez juthatott volna. Ijedezék, férje minden kis változásától s ápolásai orvost és patikát pótolának ki. Mindezek viszonszívességekre bírák Uzaynkat, ha bár szíve nyugton vert is a szerelemtől! kész vala mindenre jó nejéért, mi nyugalmát nagyon nem ostromlá. Gonddal esztergályoza orsókat számára, czérnáját engedé maga karjain legombolyítni neki; s ha néha neje, ki inkább időtöltésből és szívességből, mint művészi hajlamból veré zongoráját, játszogatá a vidék divatos dalait, Uzay elégedten dörmögé mellé basszusát.

első könyv

15 hozzászólás
>!
ppeva P

Kiki csak addig erős, míg elegendően nem kísértetik, …

I. kötet

>!
ppeva P

A mentség, új kaczagás közt elfogadtaték, s Matyi együtt kaczaga, bátor belül hámorként lángola, és Szögváry elleni idegenkedése, most csaknem gyűlölségig mérgesedék keblében.

I. kötet

2 hozzászólás
>!
ppeva P

Tanácsait rendszerint nyájas részvétbe tudá burkóztatni, mely a tanácslottól a csekélyebbség keserű érzetét elkiméllette; néha mellékesen hinté el tanúságait, mint gondolat-szikrákat, s ezeknek használását, az illetők elfogadhatóságára és erejére bízá.

I. kötet


Hasonló könyvek címkék alapján

Adalbert Stifter: Nyárutó
Tompa Mihály: Szőlőhegyen
Tompa Mihály: Tompa Mihály összes költeményei
Hans Christian Andersen: Nagy mesekönyv
Hans Christian Andersen: Andersen meséi
Hans Christian Andersen: Andersen legszebb meséi
Hans Christian Andersen: Hans Christian Andersen válogatott meséi
Hans Christian Andersen: Andersen összes meséi