Farkas Tamás (szerk.) · Kozma István (szerk.)

A ​családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban 0 csillagozás

Farkas Tamás – Kozma István (szerk.): A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban

A ​névmagyarosítások folyamata, azaz az idegen eredetű, hangzású családnevek megváltoztatása a 19-20. századi magyar történelem igen sajátos, összetett és jellemző jelensége volt. A névváltoztatások történetük során több százezer magyarországi család életét és nevét érintették; egyes nemzeti, etnikai vagy kulturális kisebbségek esetében különösen is jellemző eseményként. A kötet e számos vonatkozásában mindmáig feltáratlan jelenséget vizsgálja meg közelebbről.

Más országokra is kitekint, miközben érdeklődésének középpontjában egyrészt a névmagyarosítások egésze, történelmi-ideológiai környezete, társadalmi háttere, korízlése, névválasztásai állnak, másrészt pedig ennek az egyes kisebb közösségekre érvényes vonásai, a névmagyarosítások időbeli, térbeli és csoport sajátos történetei. A névváltoztatások kérdésköreit különböző tudományterületek képviselői által írott tanulmányok tárgyalják. Ezek az írások, ha nem is feltétlenül a maga teljességében, de a maga gazdagságában,… (tovább)

>!
Gondolat, Budapest, 2009
412 oldal · ISBN: 9789636931919

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Lotz János: Szonettkoszorú a nyelvről
Szende Aladár: A magyar nyelv tankönyve középiskolásoknak
Kis-Erős Ferenc: A magyar nyelv rendszeresen vizsgálva
Szilágyi Ferenc: A magyar mondat regénye
Kiefer Ferenc – Siptár Péter (szerk.): A magyar nyelv kézikönyve
Laik Ágnes (szerk.): Utóneveink
Rácz Endre – Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből
Büky László (szerk.): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI.
Maleczki Márta (szerk.): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei V.
Rácz Endre – Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből