Holdsarló 4 csillagozás

Hindu szerelmi történet
F. W. Bain – Baktay Ervin: Holdsarló F. W. Bain – Baktay Ervin: Holdsarló

A felejthetetlen szerelem kialakulása: 19 nap, 19 találkozás története. A könyv többszöri olvasásra is tartogat új és új pszichikai felismeréseket, leírásbeli szépségeket.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Kráter Klasszikusok

>!
Kráter, Pomáz, 2000
148 oldal · puhatáblás · ISBN: 9639195146

Enciklopédia 2


Kedvencelte 3

Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 8


Kiemelt értékelések

>!
lzoltán IP
F. W. Bain – Baktay Ervin: Holdsarló

F. W. Bain – Baktay Ervin: Holdsarló Hindu szerelmi történet

Meseszerűen szövődő szófüzér húsz nap – húsz kérdés okozta – megpróbáltatásairól, melynek végén a szerelem arat diadalt, nem kis meglepetéssel, és a lehető leggyönyörűbb befejezéssel.

>!
Kráter, Pomáz, 2000
148 oldal · puhatáblás · ISBN: 9639195146
>!
mohapapa I
F. W. Bain – Baktay Ervin: Holdsarló

F. W. Bain – Baktay Ervin: Holdsarló Hindu szerelmi történet

Rövid mesefüzér, mesék a mesében: a megkapandó királylánynak kell olyan kérdést feltenni, amire nem tudja a választ. A málé királyfi szócsöve a barátja, de napról napra felsül.
De persze mesét olvasunk.

Szankszkrit mesét. Ahol az ember néha kapkodja a fejét, még a lábjegyzeteken is, mert sokkal többet az sem magyaráz meg, mint maga a szöveg, mert a szerzőnek vagy a fordítónak evidencia volt, amiről beszélt, az olvasó meg mezei… :-)

Szép a történet, néha mulatsgosak a barát kérdés-meséi, néha brutálisak. De mindig nagyon élvezhetők. A főmese feloldása pedig bravúros, mosolyogtató, szívmelengető. Nem írok spoilert, csak ennyit: spoiler


Népszerű idézetek

>!
lzoltán IP

     – Trasi trisi vasi visi.* A fazék mondja a bögrének: eredj, nyomorúságos cserép!

* A szavak eredeti csengése kissé módosítva van. Jelentésük: A csalóka káprázat utáni szomjúság a világ megrontója.

107. oldal, Tizenharmadik nap (Kráter, 2000)

F. W. Bain – Baktay Ervin: Holdsarló Hindu szerelmi történet

1 hozzászólás
>!
lzoltán IP

Amint az új holdnak szépséges sarlója
Rengő világtenger habján ragyog, él és ég;
Úgy éled és tűnik az egész Teremtés
Kebleid hullámán, örökvaló Szépség!
Kebled tengerárja végzete létünknek:
Zsengekor hajnalán életünk forrása,
Életünk forró delén édes nyugvópárnánk
S alkonyodó szívünk szent oltárképmása.

21. oldal, Holdsarló (Kráter, 2000)

F. W. Bain – Baktay Ervin: Holdsarló Hindu szerelmi történet

>!
lzoltán IP

(…) Vajon megtagadja-e a nap, hogy melegítsen, vagy a szél, hogy fújjon?

25-26. oldal, Invocatio (Kráter, 2000)

F. W. Bain – Baktay Ervin: Holdsarló Hindu szerelmi történet

Kapcsolódó szócikkek: Nap
>!
lzoltán IP

     – Barátom, e páratlan nő szépsége megmart engem, fekete kobra gyanánt és a méreg most kezd hatni. Már csak két nap van hátra életemből. Mert bizonyos, hogy az utolsó kérdésedre adott válasza halálos ítéletem leend és éppúgy bizonyos az is, hogy válaszolni fog; hiszen értelme oly éles, mint a köszörült kard s ez a kard azon pillanatban, midőn kettévágja a kérdés csomóját, átjárja majd a szívemet is.

136. oldal, Huszadik nap (Kráter, 2000)

F. W. Bain – Baktay Ervin: Holdsarló Hindu szerelmi történet

>!
lzoltán IP

(…) a szanszkritban a hold, valamint a nap is, hímnemű. Hindu költők úgy győzik le ezt a nehézséget, mikor hasonlataikban nőnemű holdra van szükségük, hogy a hold jelzőit és sajátságait személyesítik meg és az egész helyett a részt veszik. Ilyképpen, a hold korongja tizenhat részre oszlik, melyeknek neve szelet vagy sarló és a szép nő egyértelmű a holdsarlóval.

13-14. oldal, Előszó az első angol kiadáshoz (Kráter, 2000)

F. W. Bain – Baktay Ervin: Holdsarló Hindu szerelmi történet

Kapcsolódó szócikkek: Hold
>!
lzoltán IP

     Az egész mű, melynek címe: Az idő tengerének köpülése, hasonlóan a holdhoz, tizenhat részre oszlik és ezek mindegyike a hold tizenhat megfelelő szeletének, sarlójának nevét viseli cím gyanánt. A jelen könyv teljes címe az eredetiben: Egy holdsarló amely piros szint ölt a felkelő nap sugaraiban. A lényeg a szójátékban rejlik, mert a piros szanszkritban egyidejűleg annyit is jelent: szerelmes. (…)

14. oldal, Előszó az első angol kiadáshoz (Kráter, 2000)

F. W. Bain – Baktay Ervin: Holdsarló Hindu szerelmi történet

>!
lzoltán IP

     S e szavakkal elővett egy dobozból egy ivócsészét. Elefántagyarból készült, olyan fehér volt, mint a hó, de a szegélyén vérpiros gyűrű futott körül. És mondta a kalmár:
     – E csészéből ivott naponta Bimbostá*, Lanka királyának leánya, egy Ráksaszi, kinek hasonlíthatatlan szépsége mindhárom világon híres. Oly szép, mintha a Teremtő összegyűjtötte volna a többi nő sokféle tökélyét mind, hogy tagjait megalkossa. Ám minden bájának csúcspontja és fődísze az ajka. A skarlát maga halvány a szájához képest. Ajka pirosabb a vérnél, de elűzi a vért azoknak arcából, akik megpillantják, mert láttára elsápadnak a szenvedélyes vágytól. S amit csak megérint ajkával, örökre magán viseli nyomát, mint bőlevű gyümölcsét a patyolat. És mint látod, e csészének szegélye ajka érintésére olyan színt öltött, melynek nem találod párját az egész teremtett világon. (…)

* Bimbostá = Pirosajkú. Lanka a mai Ceylon, a rege szerint démonok lakták, a Ráksaszák.

109. oldal, Tizennegyedik nap (Kráter, 2000)

F. W. Bain – Baktay Ervin: Holdsarló Hindu szerelmi történet

>!
lzoltán IP

(…) folyvást azok az ajkak lebegtek szemei előtt. Megnőttek, míg nagy hegyekhez váltak hasonlóvá, azután számtalan párokra szakadtak szét, melyek csillagok gyanánt az egész mennyboltot betöltötték, körötte lebegtek és érezte, amint lágy érintéssel végigcsókolták. (…)

110. oldal, Tizennegyedik nap (Kráter, 2000)

F. W. Bain – Baktay Ervin: Holdsarló Hindu szerelmi történet

>!
lzoltán IP

     Ekkor a király elvált Raszakósától és nagy sietséggel igyekezett a fogadási terembe, egymagában. És jobbkarjában rángást érzett, midőn az ajtó elé ért és a szerencsés előjel örömmel töltötte el. Belépett és meglátta a hercegnőt, koronájával és egyéb ékességeivel. Indigókék* színű köntöst viselt; a mellfűzője szivárványfényű volt, mint a galamb nyaka és napkövek borították. De nem ült trónján, hanem leszállott róla és az ajtó felé közeledett, aggodalommal várakozva a királyra. Mikor aztán megpillantotta, pír öntötte el arcát és zavarodottan tért vissza trónjára. Szurjakánta király pedig végighaladt a termen, leborult a hercegnő előtt és kezét a kezébe fogva, így beszélt:

* Mint később látni fogjuk, a színnek jelentése van. A napkő valószínűleg a topáz egy neme.

140. oldal, Huszadik nap (Kráter, 2000)

F. W. Bain – Baktay Ervin: Holdsarló Hindu szerelmi történet

>!
lzoltán IP

     – Barátom, ez a nap is elveszett (…) mindennap rettenetesebbé, a távollét ideje pedig mindennap elviselhetetlenebbé válik; míg az arckép ereje – hasonlóan a holdhoz – napról-napra fogy és azzal fenyeget, hogy lelkemet teljes sötétségben hagyja. Pedig mit jelent egyetlen éj magánya az egész élethez képest, ha elveszítem őt!

108. oldal, Tizennegyedik nap (Kráter, 2000)

F. W. Bain – Baktay Ervin: Holdsarló Hindu szerelmi történet


Hasonló könyvek címkék alapján

Ágai Ágnes (szerk.): Mesék a szerelemről
J. M. Barrie: Peter Pan és Wendy
Dégh Linda (szerk.): A világjáró királyfi
Boldizsár Ildikó (szerk.): Esti mesék a boldogságról
Markwarth Zsófia (szerk.): Merida, a bátor
Donald A. MacKenzie: Skót tündérmesék
Benda Luca (szerk.): Skót legendák és mesék
J. M. Barrie: Pán Péter
Walt Disney – Merida, a bátor
J. M. Barrie: Pán Péter a Kensington parkban