Mindennapi ​játszmáink 61 csillagozás

Az emberi kapcsolatok pszichológiája
F. Várkonyi Zsuzsa – Szendi Gábor – Bagdy Emőke – Popper Péter: Mindennapi játszmáink F. Várkonyi Zsuzsa – Szendi Gábor – Bagdy Emőke – Popper Péter: Mindennapi játszmáink

Eric ​Berne, a világhírű pszichológus figyelt fel arra, hogy a legtöbb ember életében sorozatosan ismétlődnek bizonyos kudarcos események, amelyek olyan szabályszerűen zajlanak le, mintha csak egy sportág vagy társasjáték előírásait követnék. Ezért nevezte el ezeket játszmáknak. Hamarosan azt is észrevette, hogy a „szegény áldozat” érdekes módon maga is aktívan dolgozik a kudarcos folyamat továbbgörgetésén – egészen a zárójelenetig.
Felfedezését, miszerint életünket gyakran egyáltalán nem a józan ész vezérli, hanem valami mögöttes program – ami többnyire csak fájdalmat, veszteséget és kudarcot gyűjt be számunkra –, nem könnyen fogadták el a tudományos körök, a pszichológiai játszma fogalma azonban bekerült a közgondolkodásba és a köznyelvbe is.
A Mesterkurzus-sorozat legújabb kötetében négy neves hazai pszichológus igyekszik megfejteni, miért ragaszkodik belső rendezőnk egy-egy adott dramaturgiához, és milyen módszerek segítségével javíthatunk a számunkra fontos, ám… (tovább)

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Nyitott Akadémia

>!
Kulcslyuk, Budapest, 2021
184 oldal · puhatáblás · ISBN: 9786155932717
>!
Jaffa, Budapest, 2011
184 oldal · ISBN: 9789639971851
>!
Jaffa, Budapest, 2009
184 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789639604964

Enciklopédia 6


Kedvencelte 2

Most olvassa 5

Várólistára tette 76

Kívánságlistára tette 70

Kölcsönkérné 4


Kiemelt értékelések

pikkupilvi P>!
F. Várkonyi Zsuzsa – Szendi Gábor – Bagdy Emőke – Popper Péter: Mindennapi játszmáink

F. Várkonyi Zsuzsa Berne nyomán, neki néhol ellentmondva kezdi az alapoknál a játszma témakörét, Szendi Gábor szigorúan evolúciós-genetikai bal agyféltekés vonalon haladva bontja ki a témát, a játszmázást az emberi természethez szorosan tartozónak vallva.
Bagdy Emőke inkább a szűk interperszonális, leginkább férfi-nő társkapcsolat viszonyában ír a játszmákról, szerintem ehhez a témához kevésbé kapcsolódva. Kezdetben nagyon szimpatikus volt a stílusa és a mondanivalója, de hamar nyilvánvalóvá vált, hogy régi iskolát képvisel. off
Popper Péter elődása egy szórakoztató stand upra emlékeztetett. Kvintesszenciája: bár a játszmázás az élet elvesztegetése, az igazság vállalásában nem szabad tönkremenni. Ha az fenyeget, hogy tönkremegyek, elpusztulok, megbetegszem, megölnek, akkor inkább játszmázni kell. Ez, azt hiszem, megragad.

Balázs_Erőss>!
F. Várkonyi Zsuzsa – Szendi Gábor – Bagdy Emőke – Popper Péter: Mindennapi játszmáink

Kölcsönkaptam, mert egy kedves ismerősöm beleunt abba, hogy az akkori kapcsolatom nyűglődését figyelje. Most szakítottam rá időt, és végigolvastam.
Az elején igen gyakran hangzott el a fejemben az „Oh, bxxx xxg!”, ahol a hangsúly az Oh-n volt. Igen, felismertem a saját szitumat. Aztán, a végén a hangsúly átkerült a mondat második részére, mert oké, felismerem a játszmát mostantól (eddig is felismertem, csak nem tudatosult bennem), de a kezelésére nem, illetve nem sok segítséget adtak.
Ráadásul a négy szerző négy eléggé eltérő, némely esetben egymásnak ellentmondó sugalmazással élt.
Értem én, hogy ez egy mézesmadzag köny, ha érdekel a téma, járjak utána jobban! De vajon, ez már nem egy játszma egyből?
Érdekes felvetések, van min gondolkodni utána.

Àdám P>!
F. Várkonyi Zsuzsa – Szendi Gábor – Bagdy Emőke – Popper Péter: Mindennapi játszmáink

Érdekes, ha belegondolok az élet telis-tele van játszmákkal. Meg az is érdekes, hogy a különböző írók, szakemberek mennyire eltérő módon látják a jelenségeket, akár egymással teljesen ellentétesen is. Szendi Gábor része tűnt számomra a legkevésbé hitelesnek, szakmainak. Viszont Bagdy Emőke hozta a rá jellemző professzionalitást, emberséget, az ő műveit öröm olvasni.

Andaxin>!
F. Várkonyi Zsuzsa – Szendi Gábor – Bagdy Emőke – Popper Péter: Mindennapi játszmáink

Többen többféle nézőpontból próbálták (sikerrel) megértetni, hogy mit nevez a szakma játszmának, honnan és miért indul, miért működtetik a felek. Amit hiányoltam, de ettől még úgy tetszik a kötet, ahogy van, hogy a kiszállási módokat nem ecsetelték, nem tért ki senki a kóros játszmákra. Szendi Gábor szinte felmentette az emberiséget a gyarlóság bélyege alól, mondván, hogy evolúció.
Hogy ehhez miként kapcsolódik a hajdani barátnőm, de még sok más háziasszony által is űzött „Szidjuk a férjeinket” című játszma, az nem derült ki SzG gondolataiból. Pedig szerintem igazából ezek azok a játékok, ami miatt (és amire Berne tudománya kitér) a szó maga létrejött, és ez kevéssé menthető ki az evolúcióból fakadó késztetések magyarázatával.
Bagdy Emőke része annak ellenére kakukktojás, hogy egyetértettem vele és értettem őt, csak nem igazán illeszkedik a témához, illetve csak távolról, és csak ha nagyon akarom.
A szerkesztőnek köszönöm, hogy Popper Péter utolsónak került bele, így egyensúlyba került önmagamban az összes énem: a játszmás és a játszmát elutasító, a bosszúszomjas és az empatikus.
Azért maxolom az értékelést, mert mégsem akarom túlvitázni a könyvet, ennyi fért bele és ennyi résztvevőtől, tulajdonképpen mindenkinek igaza volt abban, amiről írt és amit állított: Mesterkurzus-fejezet végül is, nem tankönyv és nem is terápiás segédanyag. Kezdésnek jó, háttéranyagnak megfelelő az Emberi játszmákhoz.

Carmilla >!
F. Várkonyi Zsuzsa – Szendi Gábor – Bagdy Emőke – Popper Péter: Mindennapi játszmáink

Négy egyéniség, négy különböző megközelítése a témának – ettől érdekes a könyv. Persze, ez a laikusok számára is érthető, közönségbarát megközelítés, de ilyenre is szükség van. (Sőt!…)
Egyedül Bagdy Emőke előadása nem nyerte el a tetszésemet, ami természetesen szubjektív vélemény… De valahol már az is árulkodó, hogy egyedül ő tartja fontosnak használni a címeit – Prof. Dr. És sok állításával vitatkozni tudnék, – eleve nem szimpatikus, ahogyan általánosít. Pl. mikor azt mondja, hogy minden nőnek szükséges az alapvető biztonságérzetéhez, hogy végül feleségül vegyék. Szerintem itt egyértelműen saját magából indul ki (idősebb korosztály), ám teljesen hibás ezt kivetítenie az összes nőre. Az én nevemben legalábbis ne nyilatkozzon, ha kérhetem!… Nem minden nőnek szükséges a „biztonságérzetéhez” a papír (hacsak nem a vécén).

nuskod>!
F. Várkonyi Zsuzsa – Szendi Gábor – Bagdy Emőke – Popper Péter: Mindennapi játszmáink

Eric Berne: Emberi játszmák c. könyve után, ez a könyv már nem sok újat mond, de szerintem ez sokkal érthetőbb, ezáltal jobban is tetszett.

little_Annie_Mary>!
F. Várkonyi Zsuzsa – Szendi Gábor – Bagdy Emőke – Popper Péter: Mindennapi játszmáink

Rövid, de velős olvasmány. Érdekes négy szakember azért merőben más, eltérő értékelését olvasni a játszmákról. Tanultam belőle, a saját mintáim is beugrottak szinte egyből. Popper Péter rendkívül szórakoztató egyéniség lehetett.

FEdina>!
F. Várkonyi Zsuzsa – Szendi Gábor – Bagdy Emőke – Popper Péter: Mindennapi játszmáink

Ajánlom mindenkinek, akit érdekel a pszichológia.
Kicsit tömény, ugyanakkor nagyon olvasmányos.
Szendi, Popper, F. Varkonyi és Bagdy ír egy kisebb esszét a játszmákról, és mindannyian más aspektusból közelítik meg.
Szó esik a tudattalanunkban tarolt hiedelmekről, melyek igyekeznek minket igazolni, de kellő önismerettel kikapcsolhatók.
Szó van arról, hogy ki miért kezdeményez játszmát, kinek mi a gyenge pontja, amiért be kapja a horgot, és hogy szembesülnek valami totál mással.
Egészen belemegy abba, hogy a fogyasztói társadalom mennyire nem tud mit kezdeni a mássággal, könnyebb betegnek, kezelendőnek bélyegezni.
Fontos része a könyvnek, hogy mekkora szerepe van a szülőnek abban, hogy a gyermeke milyen sors könyvet ír magának: áldozatvállaló lesz-e, megcsinálja-e azt a nagy dolgot, amit várnak tőle, legyen az akár negatív is, mennyire hat a születési sorrend és hogy fiút vagy lányt vártak-e helyettünk.
De talán a legfontosabb:
“Az igazság vállalásában nem szabad tönkremenni. Ha az fenyeget, hogy tönkre megyek, elpusztulok, megbetegszem, megölnek, akkor inkább játszmázni kell. De csak azért nem, hogy a külvilág szépnek lássa az én családi életem, vagy a gyerekem viselkedése megfeleljen a normatív előírásoknak.”

1 hozzászólás
OlvasóMókus>!
F. Várkonyi Zsuzsa – Szendi Gábor – Bagdy Emőke – Popper Péter: Mindennapi játszmáink

A könyv olvasása közben nagyon őszinte voltam magamhoz és rájöttem, hogy bizony – sajnos – én is szoktam játszmázni és velem is szokszor megesik, hogy belekényszerítenek különféle játszmákba az élet szinte minden területén. De ezentúl tudatosan figyelni fogok arra, hogy én se kezdeményezzek és ha ha más kezdeményez játszmát, akkor azt elkerüljem és kimaradjak belőle. Mert Popper Péter szerint: „ Ez a játszma lényege: hazugság által hatalmat gyakorolni.”
Az egész könyv lényegét Bagdy Emőke foglalja össze legjobban Jung szavaival élve: „…kérlek, magad tedd meg először azt a lépést, amelyet a másiktól kívánnál!”


Népszerű idézetek

Chöpp P>!

Én ugyanis azt gondolom, hogy egy emberre elsősorban saját maga van rábízva. Saját magadért kell felelned. Van egy régi mondás, miszerint ha meghalok, akkor az elképzelt Jóisten nem azért fog felelősségre vonni, hogy miért nem lett belőlem Assisi Szent Ferenc, hanem azért, hogy miért nem voltam önmagamhoz hű, hiteles Popper Péter? Ezért felelek. Nem kell szentnek lenni, de az embernek azonosnak kell lennie önmagával.

Popper Péter: Játszmák és sorsok, 168-169.o. · Popper Péter

Kapcsolódó szócikkek: önazonosság · Popper Péter
Chöpp P>!

Ha az ember fölismeri egy kapcsolatról, hogy az számára vagy a másik fél számára romboló hatású, akkor jobb szép csöndben kikopni belőle. Ezt pedig meg lehet tenni minden különösebb pusztítás nélkül.

Popper Péter: Játszmák és sorsok, 177.o. Utolsó mondat · Popper Péter

Chöpp P>!

Meg lehet parancsolni valakinek, hogy soha ne szeressen bele egy másikba? Nem, de ki lehet kényszeríteni játszmákat, hogy legalább viselkedjen úgy, mintha. Egy gyerektől is meg lehet követelni, hogy viselkedjen úgy, mintha tisztelné a szüleit, de a valódi tisztelet, már bocsánat, a szülőn múlik, nem a gyereken. Ugyanez igaz az iskolára is.

Popper Péter: Játszmák és sorsok, 157.o. · Popper Péter

Chöpp P>!

Az emberek rettenetes hülyeségekre képesek elpazarolni az életüket!

Popper Péter: Játszmák és sorsok, 165.o. · Popper Péter

Carmilla >!

Ha emberek arra kényszerülnek, hogy például egy kapcsolat fönntartása érdekében hazudjanak, megjátsszák magukat, vagyis játszmázzanak, azon a kapcsolaton túl sok áldás úgysem lesz. Persze, le lehet játszani egy életet is játszmákkal, de nem lesz ez az élet nagyon üres, nagyon hazug, nagyon elpazarolt? Én az élet elpazarlásának egyik legfőbb lehetőségeként értelmezem a játszmázást, a manipulációt.

Popper Péter: Játszmák és sorsok · Popper Péter

Chöpp P>!

[…] arra való egy emberélet, hogy hamis szerepeket játsszak, csak azért, hogy a másikat megszerezzem vagy megtartsam, leszereljem vagy megmeneküljek az agresszivitásától? Nem elpazarlása egy emberéletnek, ha hazug állításokat akarok bebizonyítani önmagamnak vagy másoknak?

166. oldal - Popper Péter: Játszmák és sorsok · Popper Péter

Carmilla >!

A „Kiközösítősdi” játszma ("miért nem vagy olyan, mint mi?") lényege, hogy a közösség vagy társadalom megpróbálja „jó útra téríteni az eltévelyedett” egyént, aki ebbe tönkremegy. Minden munkahelyen van valaki, aki valamiért kilóg a csoportból. Ez lehet teljesen ártatlan dolog is – például zárkózott –, ezt azonban mindenki ellenséges magatartásként értelmezi, és üldözni kezdik, míg végül tényleg ellenséggé teszik őt. Végül az illető vagy behódol, vagy elmegy, vagy puskát ragad, és lelövi néhány üldözőjét. Társadalmi szinten ez felel meg az előítéleteknek, melyeknek súlyos következményei szoktak lenni. Erről szól a Szelíd motorosok című film, amelyben nonkonformitásukért életükkel fizetnek a hősök.

Szendi Gábor: Mindennapi játszmáink · Szendi Gábor

Chöpp P>!

Amikor annak idején a medikusok azt kérdezték tőlem, hogy megmondják-e a súlyos diagnózist a betegnek, mindig azt válaszoltam: ezt a betegnek kell eldöntenie. Beszélgessetek vele egy félórát, és tudni fogjátok, hogy azt akarja-e, hogy becsapják, vagy az igazat akarja megtudni.

176. oldal - Popper Péter: Játszmák és sorsok · Popper Péter

Chöpp P>!

Szóval azt gondolom, a határ mindig ott van, hogy az igazság vállalásában nem szabad tönkremenni. Ha az fenyeget, hogy tönkremegyek, elpusztulok, megbetegszem, megölnek, akkor inkább játszmázni kell. De csak azért nem, hogy a külvilág szépnek lássa az én családi életemet, vagy a gyerekeim viselkedése megfeleljen a normatív előírásoknak.

171. oldal - Popper Péter: Játszmák és sorsok · Popper Péter

shadowhunter1975 P>!

Van egy másik oka is a játszmázásnak, ami a jelennel és nem a múlttal függ össze. A játszma ugyanis nagyon intenzív, erős kapcsolatot, nagy közelséget feltételez, még ha ellenségeset is. Márpedig a valahova tartozás elemi létszükségletünk.

43. oldal, F. Várkonyi Zsuzsa - Miért játszmázunk?


Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

Gary Chapman: A szerelem pszichológiája
Gary Chapman: Egymásra hangolva
Dósa Zoltán: Biopóker
Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája
Buda Béla: Empátia
Buda Béla – Szilágyi Vilmos: Párválasztás
Csernus Imre: A fájdalom arcai
Tisza Kata: Most.
Nyitrai Erika: Az érintés hatalma