Az ​orosz regény I-II. 0 csillagozás

Eugène-Melchior de Vogüé: Az orosz regény I-II.

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

Róluk szól: Nyikolaj Vasziljevics Gogol, Ivan Szergejevics Turgenyev, Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij, Lev Tolsztoj, Makszim Gorkij, Alekszandr Szergejevics Puskin

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata – Új folyam

>!
478 oldal · Fordította: Huszár Imre

Népszerű idézetek

Fisu>!

ELŐBESZÉD.

Midőn e könyvet bemutatom ama napról napra növekedő számú egyéneknek, a kik az orosz irodalom iránt érdeklődnek, tartozom nekik némely magyarázatokkal e tanulmányok tárgya, czélja és szándékos hiányai felől. A terület, a melyen utazni fogunk, nagy kiterjedésű és alig van átkutatva; az egészről még nem készítettek felvételt és csak találomra nyomjelzettek benne néhány utat; azoknak, a kik velünk akarnak jönni, meg kell mondanunk, miért fogjuk éppen ezt vagy amazt a tartományt meglátogatni és egy másikat mellőzni.
E könyvben az olvasó nem fogja egy irodalom történetét találni, vagy didaktikai és teljes értekezést a tárgyalandó anyagról. Ily munka még nem létezik Oroszországban és korai volna Francziaországban. Engem csábított és megkísértettem volna, ha csak a tudományos világ kedvét keresném. De más az én becsvágyom. Irodalmi okok miatt, a melyeket alább majd elmondok, és más természetű okok miatt, a melyeket elhallgatok, mert úgyis eltalálja mindenki, azt hiszem, rajta kell lennünk, hogy a két országot szellemi kincseik tüzetesebb megismertetésével közelebb hozzuk egymáshoz…


Hasonló könyvek címkék alapján

Séllei Nóra: Lánnyá válik, s írni kezd
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: Tanulmányok, levelek, vallomások
Király Jenő: A fantasztikus film formái
Josef Škvorecký: Egy detektívregény-olvasó ötletei
Szerb Antal: Gondolatok a könyvtárban
Makay Gusztáv: „Édes hazám, fogadj szívedbe!…”
Hankiss Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell
Nemes Nagy Ágnes: Szőke bikkfák
Kosztolányi Dezső: Gyémántgöröngyök
Körömi Gabriella – Kusper Judit (szerk.): Kitáruló ajtók