A ​zen-út 3 csillagozás

Eugen Herrigel: A zen-út

Nem ​véletlenül inspirált oly sok embert Eugen Herrigel ezen világhírű munkája -A zen és az íjászat művészete című műve mellett-, a keleti gondolkozás megismerésére, hiszen személyes tapasztalatait összefoglaló könyve egyszerre tanúskodik filozófiai műveltségről és a keleti gondolkozás ismeretéről. Herrigel volt azon első nyugatiak egyike, aki közvetlenül megismerkedhetett és elmélyedhetett a zen-buddhizmusban, miközben a 20-as években – heidelbergi tanító évei után – a Tokiói Császári Sendai Egyetemen filozófiát oktatott. A zen misztikáját állította vizsgálódásainak középpontjába, azon utat, amely e szellemiség sajátos megérinthetetlenségén keresztül vezet el a buddhizmus lényegéhez. Céltudatos keresése során azonban hamarosan meg kellett tanulnia: nem is olyan egyszerű a zen megértése, mivel a zennek sem doktrínája, sem dogmája nincsen. S talán épp ezért választotta könyve egyik vezérgondolatává a következő sorokat: a szó önmagában véve kevesebb, mint a gondolat, a gondolat pedig… (tovább)

>!
UR, Budapest, 1997
132 oldal · ISBN: 9639140015 · Fordította: Bíró Dániel, Kalmár Éva

Enciklopédia 10


Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 3


Kiemelt értékelések

>!
Kkatja P
Eugen Herrigel: A zen-út

„A szó önmagában véve kevesebb, mint a gondolat, a gondolat pedig kevesebb, mint a tapasztalás.”

Valóban ennyi a lényege, bár Herrigel nagyon szépen kifejti a nyugati elme számára is befogadható módon, ezt az amúgy a nyugati ember számára szinte felfoghatatlan módszert, amit a zen gyakorlás jelent. Nem könnyű út ez, ugyanis itt nincs a mesteren kívül mire támaszkodni, hiszen itt (a Sóbógenzót leszámítva) nincs annyi leírt és hűen követhető szent könyv, mint a buddhizmus többi ágában, legfeljebb csak meghökkentő beszélgetések és koanok formájában, melyek megint csak túl vannak a gondolkodás általi megértésen, mégis segítségünkre lehetnek önmagunk valódi természetének megismerésében.
Majd ír a zen befolyásáról a művészetekben, az életről a zen-kolostorban, és a zennek a hétköznapi életünkben is megjelenő hatásairól (türelem, elfogadás, együttérzés, szeretet minden létező iránt).
Majd a végén megtudhatjuk, hogy maga Herrigel nyugati filozófusként, milyen személyes tapasztalat révén került a zen-buddhizmus hatáskörébe. :)
Remek könyvecske, szívből ajánlom a zen/csan iránt érdeklődőknek!

>!
UR, Budapest, 1997
132 oldal · ISBN: 9639140015 · Fordította: Bíró Dániel, Kalmár Éva
>!
Chöpp 
Eugen Herrigel: A zen-út

Szívesen elolvasnám A zen és az íjászat c. könyvét is!


Népszerű idézetek

>!
Kkatja P

(…) nem azért szeretem a virágot, mert nekem nyílik, hanem mert teljes pompájában virágzik, semmi köze hozzám, de csatlakozhatom a létezése iránti örömhöz, bár nem az én tulajdonom.

64. oldal

>!
Kkatja P

A szó önmagában véve kevesebb, mint a gondolat, a gondolat pedig kevesebb, mint a tapasztalás. A szó már meg van szűrve, s abból, ami benne lecsapódik, már hiányzik a legjava.

Kapcsolódó szócikkek: gondolat · szó · tapasztalat
>!
Chöpp 

Minden lény iránti tisztelet – ez a zen-buddhizmus alapformulája, ebben rejlik a zen titka.

121. oldal

Kapcsolódó szócikkek: zen
>!
Kkatja P

Milyen a születés előtti igazi arcod, ha elméd már túljár jón és rosszon?

31. oldal Oktatás a zen-kolostorban

5 hozzászólás
>!
Kkatja P

Az ember énként érzi és éli meg magát. Az én-szerűség énközpontúsághoz vezet, önmagunk érvényesítéséhez, úgy hogy élesen elhatárolódunk minden nem-éntől; ennek végső eredménye pedig az, hogy megkeményedik a szívünk. Az ember középpontnak érzi és azzá teszi magát, még ha nem is tudatosan, de titokban.

14. oldal A Zen sajátosága (szemben az európai misztikával)

>!
Kkatja P

Az igazság nem nehéz
és nem választhatsz kettő között.

Ez a >választás< és ez a >kettő között< – ahogy a zen-mesterek kifejezik magukat –, abban mutatkozik meg, hogy ha valaki az egyik mellett dönt, akkor a másikat el kell vetnie. Így azután létrejön az állásfoglalás, amely mindig egyoldalú. Az ember, aki választ, a jó mellett dönt, de az ellenkező pólusnak is hatalma van rajta. Amikor ragaszkodik a jóhoz (az eszményekhez, az értékekhez), éppúgy elveszti szabadságát, mint a másik, aki a vágyak rabja. Őrá is iga nehezedik. Aki elveti az élet iránti sóvárgást, mert az eszmények iránti sóvárgásnak adta meg magát – igazából még nem jutott előre. bár messzebb tart, mint a naiv ösztönember, hiszen mindkét oldalt átfogja a lénye, és fölfogja a két oldal feszültségét, összeegyeztethetetlenségét; de másrészt: még nem jutott elég messzire – nincs még túl ezen a feszültségen.

60-61. oldal

Kapcsolódó szócikkek: sóvárgás · szabadság · választás
>!
Kkatja P

Egyetlen, haraggal odavetett rossz szó akár a legsúlyosabb következményekkel is járhat, s visszavonni már nem lehet, kimondtuk – már hat. Sőt, olykor csak ha elgondolunk is ilyesmit és az utolsó pillanatban mégsem mondjuk ki, ez akkor is puszta gondolatként, visszavont rossz rossz szándékként erősebb és károsabb hatással van, miként általában képzeljük.
    Így tehát az a feladat: ha az ember az ideges türelmetlenségnek, kedvetlenségnek vagy a haragnak akárcsak a leghalkabb érintésével találkozik magában, egyből tudatosítsa, szálljon szembe vele, de ne úgy, hogy nagy energiával elfojtja magában, hanem gondos tanulással szoktassa le magát róla.

88-89. oldal

Kapcsolódó szócikkek: harag
>!
Chöpp 

Ha el akarunk jutni a dolgok igazi valóságához, úgy kell szemlélnünk őket, mintha ezt a világot még meg sem teremtették volna, mintha az Ez és Az tudata még föl sem ébredt volna.

27. oldal

>!
Chöpp 

    A szemlélőképesség gyakorlása nem pusztán a szellemi koncentráció készségét fokozza, hiszen – miként majd később látni fogjuk – a misztikus tapasztalatokat megélt embernek is, aki az ítélet valóságában mozog, fokozott szemlélőerőre van szüksége.

21. oldal

>!
Kkatja P

A buddhista misztika már a misztikus lét módszeres megalapozása tekintetében is feltűnő módon különbözik a világ minden hasonló eszméjétől.

(első mondat)


Hasonló könyvek címkék alapján

Sunrjú Szuzuki: Zen szellem, a kezdő szellem
Janwillem van de Wetering: Az üres tükör
Erich Fromm – Daisetz Teitaro Suzuki: Zen-buddhizmus és pszichoanalízis
Tsai Chih Chung: Beszélő Zen
Hamvas Béla: Zen buddhizmus
Sunrjú Szuzuki: Nincs mindig úgy
Seung Sahn: A zen iránytűje
Nyogen Senzaki – Paul Reps (szerk.): 101 zen történet
Taisen Deshimaru: Igazi zen
Adyashanti: Az üresség tánca